Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works

Omständeligt swar, på den genom trycket utkomne wederläggning af skriften, kallad: Källan til rikets wanmagt, jämte anmärkningar öfwer de wid samma källa anstälda wattu-prof; af Anders Chydenius.