Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works

InfoAnders Chydenius Samlade skrifter

På den här webbplatsen publiceras hela Anders Chydenius (1729–1803) skriftliga produktion på svenska, på finska och i urval på engelska.

Skrifterna läggs ut stegvis och målet är att alla Chydenius skrifter skall finnas tillgängliga på webbplatsen i slutet av 2017.

Som grund för den elektroniska utgåvan ligger de elva bokband projektet Anders Chydenius samlade skrifter gav ut 2011–2016. Projektet som pågick i tio år genomfördes av Jyväskylä universitet/Karleby universitetscenter Chydenius, Garantiföreningen för Chydenius-Institutet r.f. och Anders Chydenius stiftelse.