Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works

Anders Chydenius Samlade skrifter

En ny wisare lägges här för Läsarens ögon.
Den är helt liten, på det hwar man må kunna bära den i fickan.
Den är ock ny, sade jag, ty han träffar knapt in med någon i Europa.
Jag tror den äfwen wara säker; emedan jag sökt bygga den på skäl och förfarenhet.

(Den Nationnale Winsten, 1765)

På den här webbplatsen publiceras hela Anders Chydenius (1729–1803) skriftliga produktion på svenska, på finska och i urval på engelska.

Alla skrifter är försedda med kontextualiserande kommentartexter skrivna av framstående Chydeniusexperter och med fotnoter som öppnar upp och förklarar textinnehållet på detaljnivå. Därtill ingår bakgrundsartiklar och en överskådlig kronologi som knyter skrifterna till olika perioder i Chydenius liv. Användaren kan dessutom jämföra t.ex. originalhandskriften med översättningen genom att placera dem sida vid sida på skärmen.

Läs mera

Se även webbplatsen anders.chydenius.fi/sv/!