Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works

MedverkandeVetenskapliga kommentatorer och experter

teol.dr, fil.dr h.c., professor emeritus Gustav Björkstrand (GB)

fil.dr, professor Carl-Johan Gadd (CJG)

fil.dr, professor emeritus Peter Holmberg (PEH)

fil.dr, professor Kaisa Häkkinen (KH)

fil.dr, professor emeritus Pekka Isoviita (PI)

fil.dr, docent Henrik Knif (HK)

teol.dr, professor Jyrki Knuutila (JK)

fil.dr, professor emeritus Bo Lindberg (BL)

fil.dr, teol.dr Carola Nordbäck (CN)

fil.dr Jouko Nurmiainen (JN)

fil.dr, professor Jari Ojala (JO)

fil.dr, docent Krista Ojutkangas (KO)

fil.dr Päivi Maria Pihlaja (PMP)

fil.dr, docent Kaj Sandberg (KS)

fil.dr, docent Henrika Tandefelt (HT)

teol.dr, biskop emeritus Erik Vikström (EV)

fil.dr, professor Nils Erik Villstrand (NEV)

fil.dr Patrik Winton (PW)

fil.dr, professor emeritus Pentti Virrankoski (PV)

med.dr, docent Heikki S. Vuorinen (HSV)

 

Översättare till finska

fil.dr Heikki Eskelinen (HE)

fil.dr Jouko Nurmiainen (JN)

lic. i samhällsvetenskaper Eero Ojanen (EO)

fil.mag. Veli-Matti Pussinen (VMP)

översättare Antero Tiusanen (AT)

 

Översättare till svenska

fil.dr, docent Charlotta Wolff (CW)

 

Redaktionsråd

teol.dr, fil.dr h.c., professor emeritus Gustav Björkstrand (ordf.)

fil.dr, docent Henrik Knif

fil.dr, professor emeritus Bo Lindberg

fil.dr, professor emeritus Juha Manninen

fil.dr, professor Jari Ojala

 

Styrgrupp

professor emeritus Gustav Björkstrand (ordf.)

ordförande Antti Isotalus, Garantiföreningen för Chydenius-Institutet r.f.

överinspektör Eeva Kaunismaa, Undervisnings- och kulturministeriet (2013–2014)

docent Henrik Knif, Svenska litteratursällskapet i Finland

direktör Kari Kumpulainen, Karleby universitetscenter Chydenius (2009–2011)

professor emeritus Bo Lindberg

professor emeritus Juha Manninen

professor Jari Ojala, Jyväskylä universitet

kulturdirektör Sampo Purontaus, Karleby stad

direktör Tanja Risikko, Karleby universitetscenter Chydenius (2012–)

specialforskare Markku Suvanen, Undervisnings- och kulturministeriet (2006–2012)

direktör Mikko Viitasalo, Karleby universitetscenter Chydenius (2006–2009)

 

Redaktion

fil.mag., huvudredaktör Maren Jonasson (MJ)

hum.kand., redaktionssekreterare Pertti Hyttinen (PH)

 

Assistenter

fil.mag. Mats Björkstrand

fil.mag. Magnus Nylund

fil.mag. Ann-Charlotte Söderman