Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works
Skrift: Omständligt svar

Omständligt svar, Titelbladet och Imprimatur

Föregående avsnitt:

Följande avsnitt:

Textstorlek: A A A A


Visningsalternativ:

[1]

Omständeligt Swar, På Den genom Trycket utkomne Wederläggning af Skriften, Kallad: Källan til Rikets Wanmagt, Jämte Anmärkningar Öfwer De wid samma Källa anstälda Wattu-Prof;

Af Anders Chydenius.

Stockholm, Tryckt hos Direct. Lars Salvius, 1765.[2]

Imprimatur N. v. Oelreich.

Originaldokument

Avsnitt

Originalspråk

[1]

Omständeligt Swar, På Den genom Trycket utkomne Wederläggning af Skriften, Kallad: Källan til Rikets Wanmagt, Jämte Anmärkningar Öfwer De wid samma Källa anstälda Wattu-Prof;

Af Anders Chydenius.

Stockholm, Tryckt hos Direct. Lars Salvius, 1765.[2]

Imprimatur N. v. Oelreich.

Finska

[1]

Seikkaperäinen vastaus painosta tulleeseen vastineeseen kirjoitukselle nimeltä Valtakunnan heikkouden lähde, sekä Huomautuksia samasta lähteestä otetuista vesinäytteistä, laatinut Anders Chydenius.

Painettu Tukholmassa johtaja Lars Salviuksen kirjapainossa 1765.[2]

Painoluvan antanut N. v. Oelreich[3]

Engelska

Unfortunately this content isn't available in English

Föregående avsnitt:

Följande avsnitt:

Platser:

Personer:

Bibelställen:

Teman: