Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works

TekijätTieteelliset kommentoijat ja asiantuntijat

TT, FT h.c., professori emeritus Gustav Björkstrand (GB)

FT, professori Carl-Johan Gadd (CJG)

FT, professori emeritus Peter Holmberg (PEH)

FT, professori Kaisa Häkkinen

FT, professori emeritus Pekka Isoviita (PI)

FT, dosentti Henrik Knif (HK)

TT, professori Jyrki Knuutila (JK)

FT, professori emeritus Bo Lindberg (BL)

FT, TT Carola Nordbäck (CN)

FT Jouko Nurmiainen (JN)

FT, professori Jari Ojala (JO)

FT, dosentti Krista Ojutkangas (KO)

FT Päivi Maria Pihlaja (PMP)

FT, dosentti Kaj Sandberg (KS)

FT, dosentti Henrika Tandefelt (HT)

TT, piispa emeritus Erik Vikström

FT, professori Nils Erik Villstrand (NEV)

FT Patrik Winton (PW)

FT, professori emeritus Pentti Virrankoski (PV)

LKT, dosentti Heikki S. Vuorinen (HSV)

 

Suomentajat

FT Heikki Eskelinen (HE)

FT Jouko Nurmiainen (JN)

YTL Eero Ojanen (EO)

FM Veli-Matti Pussinen (VMP)

kääntäjä Antero Tiusanen (AT)

 

Ruotsintaja

FT, dosentti Charlotta Wolff (CW)

 

Toimituskunta

TT, FT h.c., professori emeritus Gustav Björkstrand (pj.)

FT, dosentti Henrik Knif

FT, professori emeritus Bo Lindberg

FT, professori emeritus Juha Manninen

FT, professori Jari Ojala

 

Ohjausryhmä

professori emeritus Gustav Björkstrand (pj.)

puheenjohtaja Antti Isotalus, Chydenius-Instituutin Kannatusyhdistys ry.

ylitarkastaja Eeva Kaunismaa, opetus- ja kulttuuriministeriö (2013–2014)

dosentti Henrik Knif, Svenska litteratursällskapet i Finland

johtaja Kari Kumpulainen, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius (2009–2011)

professori emeritus Bo Lindberg

professori emeritus Juha Manninen

professori Jari Ojala, Jyväskylän yliopisto

kulttuuritoimenjohtaja Sampo Purontaus, Kokkolan kaupunki

johtaja Tanja Risikko, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius (2012–)

erikoistutkija Markku Suvanen, opetus- ja kulttuuriministeriö (2006–2012)

johtaja Mikko Viitasalo, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius (2006–2009)

 

Toimittajat

FM, päätoimittaja Maren Jonasson (MJ)

HuK, toimitussihteeri Pertti Hyttinen (PH)

 

Avustajat

FM Mats Björkstrand

FM Magnus Nylund

FM Ann-Charlotte Söderman