Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works

Lyhenteet ja merkkien selitykset[…]

Hakasulkujen sisällä oleva teksti on toimituksen lisäämä, koska alkuperäistä tekstiä ei ole onnistuttu tulkitsemaan esim. kirjoituksen epäselvyyden, paperin vaurioitumisen tai musteläiskän takia. Hakasulut sisältävät siis konjektuuran, ehdotuksen siitä, miten kyseinen kohta on mahdollisesti kuulunut.

[?]

Hakasulkujen sisään sijoitettu kysymysmerkki ilmaisee epäselvän tekstikohdan, jonka sisällöstä ei ole pystytty esittämään oletusta.

π

Käytetään kollaatiokaavassa kirjan alussa sijaitsevan arkintunnuksettoman arkkivihkon merkkinä. Merkin jälkeinen yläindeksi, esim. π2, ilmoittaa vihkoon sisältyvien lehtien määrän.

χ

Käytetään kollaatiokaavassa muualla kuin kirjan alussa sijaitsevan arkintunnuksettoman arkkivihkon merkkinä. Merkin jälkeinen yläindeksi, esim. χ2, ilmoittaa vihkoon sisältyvien lehtien määrän.

)(

Esiintyy joissakin painetuissa kirjoissa ensimmäisen arkintunnuksella varustetun arkkivihkon merkkinä. Merkin jälkeinen yläindeksi, esim. )(4, ilmoittaa vihkoon sisältyvien lehtien määrän.

A, B, C jne.

Käytetään kollaatiokaavassa kirjaan sisältyvien arkintunnuksella varustettujen arkkivihkojen merkkeinä. Merkin jälkeinen yläindeksi, esim. A–D4, ilmoittaa kuhunkin vihkoon sisältyvien lehtien määrän.

ACKT

Anders Chydeniuksen kootut teokset

ACSS

Anders Chydenius samlade skrifter

DA

Dagligt Allehanda -lehti