Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works

Tietoja kirjoituksistaGiöstä kulda

1751

Alkuperäinen dokumentti: Sanoilla ”Giöstä kulda…” alkava runo julkaistiin painettuna Lärda Tidningar -lehdessä 17.1.1751, s. 18.

Kirjapaino, painopaikka ja -vuosi: Lars Salvius, Stockholm, 1751.

Perusteksti:Lärda Tidningar -lehden sidottu vuosikerta 1751 Kansalliskirjastossa, signumi P-3186.

Formaatti ja sivunumerointi: 8:o, sivunumerointi on juokseva vuosikerran alusta loppuun.

Mitat: Ladelma-ala (korkeus x leveys) n. 15,1 x 8,5 cm, sivun koko n. 20,0 x 11,8 cm.

Huomautuksia: Muutamat sanamuodot viittaavat siihen, että latoja ei hallinnut suomea.

Tiedossa olevia tekstivariantteja: Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran (SKS) Kansanrunousarkistossa on tämän runon toinen versio. Se sisältyy Th. Reiniuksen kokoelmassa olevaan käsikirjoitukseen (nide I F 7, 2 nro 39), joka sisältää 1700-luvun suomenkielistä taide- ja kansanrunoutta ja jonka on ennen vuotta 1798 koonnut ja muistiinmerkinnyt Lohtajan kirkkoherra Anders Törnudd (1748–1820). Kokoelman kansanrunot on ilmeisesti kopioitu Christfried Gananderin (1741–1790) kokoamasta aineistosta.1 Ei voida kuitenkaan varmuudella sanoa, milloin, missä ja minkä alkuperäislähteen pohjalta käsikirjoitukseen sisältyvä Giöstä kulda -runon variantti on merkitty muistiin. Teksti on nimeltään Kruunu Printzin syntymä päiwällä s: 13: p: Tammi Kuusa w: 1751. Schaumanin2 mukaan se, että runo on osoitettu kruununprinssille viittaa siihen, että teksti on syntynyt myöhemmin kuin Giöstä kulda, koska Kustaasta tuli kruununprinssi vasta runon painamisen jälkeen, maaliskuussa samana vuonna, kun Fredrik I kuoli ja Adolf Fredrik, Kustaan isä, nousi valtaistuimelle. Th. Reiniuksen kokoelmassa oleva variantti kuuluu seuraavasti:

Giöstä kulta, kaunis kucka,
Ruohtin rannan Ruhtinainen,
Suomen suurin sywän sulha,
Toiwo tuki Turkulaisten,
Paras Patzas Pohjalaisten;
Elos wietä ewi edull,
Suurna kaswa suurimmaxi,
Kuulusaxi kuningaaxi!
Elos ehto exyköhön,
Ajastaikaa aiwan monta!
Kukostakon kaunis kucka,
Wiheriäinen Waasan wesa,
Maamme määrät merkitköhön,
Lewitköhön lawimmaxi!
Riemu Runot räickyköhön,
Sammukohon surun sauwut,
Isän alla ihanimman,
Maamme Herran mainittawan.

And: Chydenius

Jotkin tekstivariantin sisältämät sanamuodot vaikuttavat olevan oikeampia kuin painetussa versiossa. Muodot Toiwo (säe 4), exyköhön (säe 9) ja Isän (säe 17) viittaavat siihen, että variantti perustuisi käsikirjoitukseen, joka on vanhempi kuin painettu versio. Vastaavat muodot Lärda Tidningarin (LT) versiossa (Toiwa, ezyköhön ja erityisesti Ijän, jonka toimitus on korjannut muotoon Isän) voivat toisaalta johtua siitä, että latoja ei ole hallinnut suomea: Tällöin kyse olisi painovirheistä. Variantit poikkeavat sisällöllisesti toisistaan säkeessä 11, joka LT:ssä on ”Cukoistakon Kauwan Kaunis”, kun taas SKS:n versio toistaa osan ensimmäisestä säkeestä: ”Kukostakon kaunis kucka”. Merkitykseltään epäselvä sana ”ewi” toistuu molemmissa versioissa säkeessä 6. Varteenotettava mahdollisuus on, että SKS:n versio on jäljennös LT:n versiosta, joka on siirtynyt suullisena perimätietona ja aikanaan merkitty muistiin hieman muuttuneena. Koska ei ole voitu varmuudella selvittää, kumpi näistä versioista on vanhempi, julkaistaan tässä teoksessa molemmat.

Julkaisuhistoria: Alkukielellä 1) Schauman 1908, s. 14, 2) Virrankoski 1986, s. 64, 3) Virrankoski 1995, s. 54–55, 4) ACSS 1, s. 44, 5) ACKT 1, s. 39; ruotsiksi 1) Lärda Tidningar nro 6/1751 21.1.1751 s. 24 Matthias Mathesiuksen ruotsinnos, 2) Virrankoski 1995, s. 55 (kääntänyt Lars Huldén), 3) ACSS 1, s. 44 (kääntänyt Maren Jonasson).

 

Amerikkalaiset tuohiveneet

1753

Alkuperäinen dokumentti: Anders Chydeniuksen painettu maisterinväitöskirja Americanska Näfwerbåtar.

Kirjapaino, painopaikka ja -vuosi: Jacob Merckell, Åbo, 1753.

Ajoitus: Väitöstilaisuus tapahtui 26.5.1753.

Perusteksti: Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen kokoelmissa Kokkolassa oleva kappale. Aikaisemmin Trolleholmin kirjaston omistuksessa.

Formaatti, laajuus, rakenne (kollaatiokaava): 4:o; [4], [1] 2–6 s., [1] kuvaliite; π<sup>1</sup> π<sup>1</sup> A<sup>2</sup> χ<sup>1</sup>χ<sup>1</sup>

Mitat: Ladelma-ala 14,8 x 10,4 cm, sivun koko 19,2 x 14,1 cm.

Huomautuksia: Anders Chydenius on itse piirtänyt ja kaivertanut kuparipiirroksen (”Andr. Chyd. delin & sculpsit”). Kuparipiirros perustuu selvästikin Hennepinin A New Discovery of a Vast Country in America -teoksessa (1698) olevaan kuvaan. Hennepinin kirjan kuva esittää vuoristoista jokimaisemaa, jossa näkyy joitakin lähinnä gondolia muistuttavia veneitä. Etualalla seisoo alaston mies (ilmeisesti alkuasukas) kädessään pitkä, sulkakoristeinen piippu. Kuvan puut muistuttavat palmuja. Chydeniuksen kuparipiirroksessa palmut on korvattu kuusilla ja veneet muistuttavat enemmän hänen kuvaamiaan tuohikanootteja. Yksi kanooteista on varustettu purjeella. Alkuasukkaan tilalle kuvan etualalle on asetettu kanootti.

Julkaisuhistoria: Alkukielellä 1) Kalm, Pehr, Americanska näfwerbåtar beskrefna / Under Pehr Kalms inseende för magisterkransens erhållande utgifne och till allmänt ompröfvande öfverlämnade af Anders Chydenius, Suecica rediviva 21, Stockholm: Rediviva 1971, 2) Chydenius, Anders, Americanska näfverbåtar, Vaasa: Tulle Törmä 1998, 3) ACSS 1, s. 51–61; suomeksi 1) ”Amerikkalaiset tuohiveneet”, Chydenius, Anders, Americanska näfverbåtar, Vaasa: Tulle Törmä 1998, s. 25–34 (suom. Pertti Hyttinen), 2) ACKT 1, s. 44–53 (suom. Heikki Eskelinen); englanniksi 1) Ferdinand E. Chatard, “An Early Description of Birch-Bark Canoes”, American Neptune, vol. VIII (1948), s. 90–98, 2) ”American Birchbark Boats”, osoitteessa https://kootutteokset.chydenius.fi/kirjoituksia/amerikkalaiset-tuohiveneet/?lang=en, käännös Peter C. Hogg (2018).

 

Kolme talouspoliittista kysymystä

1761–1762

Alkuperäinen dokumentti: Anders Chydeniuksen julkaisematon talouspoliittisia kysymyksiä käsittelevä käsikirjoitus vuodelta 1761 tai 1762. Tekstistä käytettävissä vain Georg Schaumanin 1908 teoksessa Biografiska undersökningar om Anders Chydenius s. 495–508 julkaisema versio, koska käsikirjoitus on sittemmin kadonnut. Schaumanin teokseen sisältyy myös kuva käsikirjoituksen ensimmäisestä sivusta (erillinen kuvalehti ennen s. 495). Otsikko Tre politiskt-ekonomiska frågor on Schaumanin antama.

Ajoitus: Chydenius viittaa s. 61 C. F. Schefferin kirjoitukseen Tankar om Sweriges närwarande tilstånd, i anseende, til wälmåga och rikedom (1761), joka ilmestyi huhtikuussa 1761 ja jota referoitiin Lärda Tidningarissa 9.4.1761 (ks. s. 61, viite 8). Hän viittaa myös palkolliskysymykseen liittyvään esitykseen, joka oli ajankohtainen keväällä ja kesällä 1761 (ks. s. 66, viite 10). Kolme talouspoliittista kysymystä syntyi todennäköisesti pian tämän jälkeen mutta se on voitu kirjoittaa myös vuoden 1762 puolella.

Perusteksti: Käsikirjoituksen ensimmäisen sivun etablointi on tehty edellä mainitun kuvan pohjalta (osa A). Loppuosan (B) etablointi on tehty Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen kokoelmiin kuuluvan Biografiska undersökningar om Anders Chydenius -teoksen kappaleen pohjalta.

Julkaisuhistoria: Alkukielellä 1) Schauman 1908, s. 495–508, 2) katkelmia kirjoituksesta julkaistu artikkelissa Schauman, Georg, ”Några otryckta skrifter af Anders Chydenius”, Ekonomiska Samfundet i Finland. Föredrag och förhandlingar, II:2, Helsingfors 1901, s. 46–70; 1) suomeksi Chydenius 1929 ja 1986A, s. 1–14 (suom. Verner Malinen), 2) ACKT 1, s. 58–71 (suom. Heikki Eskelinen); englanniksi ”Three Politico-Economic Questions” osoitteessa https://kootutteokset.chydenius.fi/kirjoituksia/tre-politiskt-ekonomiska-fragor/?lang=en, käännös Peter C. Hogg (2018).

 

Vastaus Kuninkaallisen tiedeakatemian 1761 esittämään kysymykseen, miten sammaloituneet niityt voidaan parhaiten saada viljelyskäyttöön

1762

Alkuperäinen dokumentti: Anders Chydeniuksen painettu kilpakirjoitus ”Svar På samma Fråga” joka sisältyy julkaisuun Svar På Frågan Om bästa sättet at upodla Mosslupna Ängar; Hvilken fråga Af Kongl. Vetensk. Academien Blef upgifven, År 1761, s. 42–68. Chydeniuksen kirjoitus julkaistiin painettuna yhdessä viiden muun kilpailuvastauksen kanssa; kaikkiaan kilpailuun osallistui 18 kirjoitusta.

Kirjapaino, painopaikka ja -vuosi: Lars Salvius, Stockholm, 1762.

Ajoitus: Kirjoitettu todennäköisesti syksyllä 1761 (kilpakirjoitukset piti toimittaa 31.12.1761 mennessä). Julkaistiin todennäköisesti kesäkuussa 1762 (referoitiin Lärda Tidningarissa 21.6.1762).

Perusteksti: Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen kokoelmissa Kokkolassa oleva kappale.

Formaatti, laajuus, rakenne (kollaatiokaava): 8:o; [10], [1] 2–112 s.; π <sup>1</sup> )( <sup>4</sup> A–G <sup>8</sup>

Mitat: Ladelma-ala 15,8 x 8,3 cm, sivun koko 17,9 x 10,5 cm.

Julkaisuhistoria: Alkukielellä teoksessa Svar på frågan om bästa sättet, at upodla mosslupna ängar; hvilken fråga, af Kongl. Vetensk. Academien blef upgifven, år 1761. Stockholm: å nyo uplagt i framledne direct. Lars Salvii tryckeri, 1773, s. 42–68; suomeksi ACKT 1, s. 76–95 (suom. Heikki Eskelinen); saksaksi käännettynä yhdessä viiden muun kilpakirjoituksen kanssa Daniel Gottfried Schreberin teoksessa Neue Cameralschriften, Theil I (1765). Chydeniuksen kirjoitus Beantwortung derselben Frage. Von Anders Chydenius. Magister der Weltweisheit und Hülfsprediger der Gamla, Carleby und Nedervetis3 Gemeinden käsittää sivut 109–134.

Georg Schaumanin mukaan oli olemassa tämän kirjoituksen luonnoskäsikirjoitus. Schauman ei kuitenkaan julkaissut sitä, eikä tällaista käsikirjoitusta ole tavattu. Mahdollisesti se on kadonnut samalla kertaa kuin muutkin Kansalliskirjaston Chydenius-kokoelmasta puuttuvat käsikirjoitukset.4

 

Kirje Pehr Wilhelm Wargentinille 21.7.1762

1762

Alkuperäinen dokumentti: Anders Chydeniuksen kirje Kuninkaallisen tiedeakatemian sihteerille Pehr Wilhelm Wargentinille.

Ajoitus: Alaveteli 21.7.1762.

Omistaja ja signumi: Centrum för vetenskapshistoria, Kungl. Vetenskapsakademiens arkiv, Brev till Wargentin, P.

Geneettinen luokka: Puhtaaksi kirjoitettu.

Laajuus: Neljä numeroimatonta sivua.

Paperi, formaatti ja muste: Yksi taitettu arkki normaalipaksuista kellertävää kirjoituspaperia. Kirjoitusta ensimmäisellä ja toisella sivulla, kahdella tekstiä seuraavalla tyhjällä sivulla musteläiskiä. Koko 20,0 x 16,0 cm. Ruskea muste.

Käsikirjoituksen kunto: Hyvässä kunnossa. Arkki on taitettu kaikkiaan kolmeen kertaan.

Kirjoitus: Käsiala pelkästään Anders Chydeniuksen.

Huomautuksia: Ensimmäisen sivun vasempaan yläkulmaan on lyöty leima ”P. Wargentin”.

Julkaisuhistoria: Alkukielellä ACSS 1, s. 107; suomeksi ACKT 1, s. 100 (suom. Veli-Matti Pussinen).

 

Vastaus Kuninkaallisen tiedeakatemian 1763 esittämään kysymykseen kärryjen parantamisesta (s. 103–122)

1764

Alkuperäinen dokumentti: Anders Chydeniuksen painettu kilpakirjoitus ”Svar På samma Fråga”, joka sisältyy teokseen Svar På Frågan, Angående Kärrors Förbättring, som Kongl. Vetenskaps Academien Framstälde för År 1763, s. 6–30. Chydeniuksen kirjoitus painettiin yhdessä kilpailun voittaneen Jacob Faggotin kirjoituksen kanssa; kaikkiaan vastauksia jätettiin 11. Kahdesta teokseen sisältyvästä kuvasta liittyy toinen, merkinnällä ”Tab. II” varustettu Chydeniuksen kirjoitukseen.

Kirjapaino, painopaikka ja -vuosi: Lars Salvius, Stockholm, 1764.

Ajoitus: Kirjoitettu todennäköisesti marras–joulukuussa 1763 (kilpailuaika päättyi 31.12.1763 ja Chydeniuksen s. 117 kuvaama koe järjestettiin 19.11.1763. Julkaistiin kesä–heinäkuussa 1764.

Perusteksti: Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen kokoelmissa Kokkolassa oleva kappale.

Formaatti, laajuus, rakenne (kollaatiokaava): 8:o; [8], 1–30 s., ii kuv.; )(<sup>4</sup> A<sup>8</sup> B<sup>7</sup>

Mitat: Ladelma-ala 15,9 x 8,2 cm, sivun koko 22,6 x 14,9 cm.

Huomautuksia: Kolmannen palkitun kirjoituksen oli laatinut professori Jacob Gadolin. Sitä ei painettu Faggotin ja Chydeniuksen kirjoitusten kanssa. Gadolin esitti pyynnön, että hän voisi vielä muokata tekstiä ja tehdä lisäkokeita. Ei ole tiedossa, lähettikö hän tekstiään koskaan takaisin tiedeakatemialle.

Julkaisuhistoria: Alkukielellä ACSS 1, s. 110–130; suomeksi ACKT 1, s. 103–122 (suom. Heikki Eskelinen).

 

Kirje Pehr Wilhelm Wargentinille 3.8.1764

1764

Alkuperäinen dokumentti: Anders Chydeniuksen kirje Kuninkaallisen tiedeakatemian sihteerille Pehr Wilhelm Wargentinille.

Ajoitus: Alaveteli 3.8.1764.

Omistaja ja signumi: Centrum för vetenskapshistoria, Kungl. Vetenskapsakademiens arkiv, Brev till Wargentin, P.

Geneettinen luokka: Puhtaaksi kirjoitettu.

Laajuus: Neljä numeroimatonta sivua.

Paperi, formaatti ja muste: Yksi taitettu arkki normaalipaksuista kellertävää kirjoituspaperia. Kirjoitusta ensimmäisellä, toisella ja kolmannella sivulla.

Koko 32,0 x 20,5 cm. Ruskea muste.

Käsikirjoituksen kunto: Hyvässä kunnossa. Arkki on taitettu kaikkiaan kolmeen kertaan.

Kirjoitus: Pelkästään Anders Chydeniuksen käsialaa.

Huomautuksia: Ensimmäisen sivun vasempaan yläkulmaan on lyöty leima ”P. Wargentin”. Ensimmäisen sivun yläosaan tehty merkintä: ”Till Wargentin enl. uppgift fr. Stat. Centralbyrån d. 1/3 1909.”

Julkaisuhistoria: Alkukielellä 1) Schauman 1908, s. 51–52, 2) ACSS 1, s. 134–136; suomeksi ACKT 1, s. 128–130 (suom. Veli-Matti Pussinen).

 

Theorema physicum

1762–1764

Alkuperäinen dokumentti: Anders Chydeniuksen käsikirjoitus, joka on otsikoitu Theorema Physicum.

Ajoitus: Kirjoitettu puhtaaksi, päivätty ja toimitettu tiedeakatemialle elokuussa 1764, mutta alunperin kirjoitettu noin vuonna 1762. Kirjeessään tiedeakatemian sihteeri Pehr Wilhelm Wargentinille 3.8.1764 Chydenius ilmoittaa, että hän on kirjoittanut tekstin jo kaksi vuotta aikaisemmin (ks. s. 130).

Omistaja ja signumi: Centrum för Vetenskapshistoria, Kungl. Vetenskapsakademiens arkiv, Sekreterarens arkiv K. 8:2.

Geneettinen luokka: Puhtaaksi kirjoitettu.

Laajuus: Kaksi kirjoitusarkkia, jotka on taitettu kahdeksansivuiseksi vihoksi, ei sivunumerointia. Vihkoa pitää koossa taitteessa oleva valkovihreä punottu silkkilanka. Kirjoitusta on seitsemällä ensimmäisellä sivulla.

Paperi, formaatti ja muste: Normaalipaksuinen keltabeige kirjoituspaperi. Koko 32,5 x 21,0 cm. Ruskea muste.

Käsikirjoituksen kunto: Hyvässä kunnossa.

Kirjoitus: Vain Anders Chydeniuksen käsialaa. Allekirjoitettu, vähän muutoksia.

Huomautuksia: Chydeniuksen Theorema Physicum luettiin tiedeakatemian kokouksessa 5.9.1764, mutta tämä ei johtanut jatkotoimenpiteisiin.

Julkaisuhistoria: Alkukielellä 1) Schauman 1908, s. 509–513, 2) ACSS 1, s. 140–144; suomeksi ACKT 1, s. 133–138 (suom. Heikki Eskelinen).

 

Muistio valiokuntien jäsenten valitsemisesta

1765

Alkuperäinen dokumentti: Anders Chydeniuksen valtiopäivämuistio ”Ödmiukt Memorial”.

Ajoitus: Päivätty ja luettu pappissäädyssä 25.1.1765.

Omistaja ja signumi: Sveriges riksarkiv, Sveriges riksdags arkiv, Privatorum memorialer 1765–1766, R 924, nro 2.

Geneettinen luokka: Puhtaaksi kirjoitettu.

Laajuus: Neljä numeroimatonta sivua. Sidottu yhteen muiden yksityisten henkilöiden valtiopäiville 1765–1766 jättämien muistioiden kanssa.

Paperi, formaatti ja muste: Tavallista, hieman kellertävää, melko tukevaa kirjoituspaperia. Koko 32,0 x 19,5 cm. Muste tummanruskeaa.

Käsikirjoituksen kunto: Hyvässä kunnossa. Käsikirjoitus on taitettu kerran vaaka- ja kerran pystysuunnassa. Viimeisen sivun keskiosa on hieman likainen taitosten kohdalta.

Kirjoitus: Tunnistamaton käsiala. Anders Chydeniuksen allekirjoitus. Ei muutoksia.

Huomautuksia: Chydenius mainitsee tämän muistion vuonna 1780 kirjoittamassaan omaelämäkerrassa tehdessään katsauksen valtiopäivillä viettämiinsä vuosiin: ”Heti kun minut oli kappalaisten omana valtiopäivämiehenä otettu pappissäädyn jäseneksi 1765, laadin ja jätin säädylleni muistion puolueettomien jäsenten valitsemisesta tärkeimpiin valiokuntiin, ja kaikki tosin hämmästelivät sitä, mutta sitä ei kuitenkaan otettu mitenkään huomioon, koska ehdotus oli täysin vastakkainen herrojen valitsijamiesten jo sommittelemille listoille. Pyrin ja pääsin oppimestarini, monitietoisen Nordencrantzin tuttavuuteen, ja hän hyväksyi muistioni sisällön kaikilta osin.” 5

Julkaisuhistoria: Alkukielellä 1) Palmén 1880, s. XXII–XXIII (osittain), 2) ACSS 1, s. 148–150; suomeksi ACKT 1, s. 142–144 (suom. Veli-Matti Pussinen).

 

Niiden perusteiden kumoaminen, joilla Pohjanmaan ja Länsipohjan sekä Västernorrlandin kaupungeilta yritetään kieltää vapaa purjehdusoikeus

1765

Alkuperäinen dokumentti: Anders Chydeniuksen painettu kirjoitus Wederläggning Af de Skäl, Hwarmed man söker bestrida Öster- och Wästerbotniska Samt Wäster-Norrländske Städerne Fri Seglation.

Kirjapaino, painopaikka ja -vuosi: Peter Hesselberg, Stockholm, 1765.

Ajoitus: Julkaistiin helmikuussa 1765 ja esiteltiin Lärda Tidningar -lehdessä 25.2.1765.

Perusteksti: K. H. Renlundin museon – Keski-Pohjanmaan maakuntamuseon kokoelmissa oleva kappale, signumi KHRM 49 (Böcker). Kansilehdellä on merkintä: ”Carl Rahm present af Dr. Fr. Hellström”.

Formaatti, laajuus, rakenne (kollaatiokaava), hinta: 4:o; [2], [1] 2–61 [62] s.; π <sup>1</sup> A–G<sup>4</sup> H<sup>2</sup> χ <sup>1</sup>; hinta 3 taaleria.

Mitat: Ladelma-ala 16,0 x 10,7 cm, sivun koko 21,0 x 15,5 cm.

Julkaisuhistoria: Alkukielellä 1) Palmén 1880, s. 49–90, 2) Chydenius, Anders, Vederläggning av de skäl varmed man söker bestrida öster- och västerbottniska samt väster-norrländske städerne fri seglation. Inledning av Erik Severin, [Vällingby] 1970, 3) ACSS 1, s. 154–208; suomeksi 1) Chydenius 1929 ja1986A, s. 81–136 (suom. Verner Malinen), 2) ACKT 1, s. 148–202 (suom. Antero Tiusanen).

 

Kansan maastamuutosta ja miten se parhaiten voidaan estää

1763–1765

Alkuperäinen dokumentti: Anders Chydeniuksen julkaisematon luonnos maastamuuton syitä käsittelevään kirjoitukseen, joko sen tiedeakatemialle 1763 toimitettuun alkuperäiseen versioon tai 1765 julkaistuun versioon (Maastamuutto). Luonnos on aikaisemmin ollut Chydeniuksen jälkeenjääneissä papereissa, mutta on sittemmin kadonnut, eikä sitä ole Kansalliskirjaston Chydenius-kokoelmassa. Teksti on siten saatavissa vain Georg Schaumanin 1908 teoksessa Biografiska undersökningar om Anders Chydenius (s. 188, viite 2) julkaisemasta versiosta. Schaumanin mukaan luonnos oli kirjoitettu niiden arkkien viimeiselle sivulle, joihin Chydenius oli kirjoittanut Valtakunnan heikkouden lähde -kirjoituksen luonnoksen.

Ajoitus: Schaumanin mukaan käsikirjoitus ei sisältänyt päiväystä eikä muita tietoja, joiden perusteella se olisi voitu ajoittaa. Koska edellä mainittu Lähteen luonnos syntyi todennäköisesti helmi–maaliskuussa 1765 ja Maastamuutto painettiin huhtikuun alussa samana vuonna, on hyvin todennäköistä, että käsikirjoitus syntyi kevättalvella 1765 eikä kaksi vuotta aikaisemmin, kuten on otaksuttu.

Perusteksti: Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen kokoelmissa Kokkolassa oleva Georg Schaumanin Biografiska undersökningar om Anders Chydenius -teoksen kappale.

Julkaisuhistoria: Alkukielellä 1) Schauman 1908, s. 188, 2) ACSS 1, s. 215; suomeksi ACKT 1, s. 209 (suom. Veli-Matti Pussinen).

 

Vastaus Kuninkaallisen tiedeakatemian esittämään kysymykseen: mikä voi olla syynä siihen, että suuri joukko ruotsalaisia muuttaa joka vuosi maasta ja millä keinoin maastamuuttoa voitaisiin parhaiten torjua?

1765

Alkuperäinen dokumentti: Anders Chydeniuksen painettu kilpakirjoitus Swar På den af Kgl. Wetenskaps Academien förestälta Frågan: Hwad kan wara orsaken, at sådan myckenhet Swenskt folk årligen flytter utur Landet? och genom hwad Författningar det kan bäst förekommas?

Kirjapaino, painopaikka ja -vuosi: Peter Hesselberg, Stockholm, 1765.

Ajoitus: Kirjoitus on päivätty 16.3.1765. Julkaistiin luultavasti huhtikuun alussa (esiteltiin Lärda Tidningar -lehdessä 22.4.1765).

Perusteksti: Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen kokoelmissa Kokkolassa oleva kappale.

Formaatti, laajuus, rakenne (kollaatiokaava), hinta: 8:o; [8], [1] 2–104 s.; )(<sup>4</sup> A–F<sup>8</sup> G<sup>4</sup>; hinta 2 kuparitaaleria 16 äyriä.

Mitat: Ladelma-ala 14,9 x 7,9 cm, sivun koko 17,0 x 10,8 cm.

Julkaisuhistoria: Alkukielellä 1) Palmén 1880, s. 1–48 (ilman esipuhetta), 2) ACSS 1, s. 217–286; suomeksi 1) Chydenius 1929 ja 1986A, s. 15–80 (ilman esipuhetta), (suom. Verner Malinen), 2) ACKT 1, s. 211–282 (suom. Antero Tiusanen); englanniksi ”Answer to the Question Prescribed by the Royal Academy of Sciences: What May Be the Cause of So Many People Annually Emigrating from This Country? And by What Measures May It Best Be Prevented?”, Maren Jonasson & Pertti Hyttinen (eds), Anticipating The Wealth of Nations. The selected works of Anders Chydenius (1729–1803), London: Routledge 2012, s. 63–114, käännös Peter C. Hogg.

 

Luonnos ”Valtakunnan heikkouden lähde” -kirjoitukseen

1765

Alkuperäinen dokumentti: Luonnos Anders Chydeniuksen kirjoitukseen Källan Til Rikets Wan-Magt. Koska alkuperäinen dokumentti on kadonnut, tällä hetkellä käytettävissä on ainoastaan kaksi Georg Schaumanin Biografiska undersökningar om Anders Chydenius -teoksessa julkaistua katkelmaa: kuva käsikirjoituksen ensimmäisestä sivusta kuvaliitteessä, joka sijaitsee ennen sivua 173, ja transkriptio osasta tekstiä s. 174.

Ajoitus: Schauman, jolla oli käytettävissään alkuperäinen käsikirjoitus, tuli siihen tulokseen, että teksti on kirjoitettu ennen kuin Chydenius kalastusdeputaation jäsenenä pääsi tutustumaan tuoteplakaattia koskeviin asiakirjoihin, mikä tapahtui aikaisintaan helmikuun lopussa, todennäköisesti maaliskuussa 1765.6 Tätä hän perustelee sillä, että luonnos ei sisällä arkistoaineistoon perustuvaa kuvausta tuoteplakaatin synnystä (ks. Lähde s. 297–299). Chydeniuksen oman ilmoituksen mukaan (Omaelämäkerta, ACKT 3) koko asia oli hänelle ennen valtiopäiviä täysin tuntematon. Luonnos on siten joka tapauksessa kirjoitettu todennäköisesti helmi–maaliskuussa 1765, koska Lähde julkaistiin huhtikuussa.

Perusteksti: Osa A on etabloitu kuvaliitteestä, joka sijaitsee Schaumanin teoksessa ennen sivua 173, ja osa B on etabloitu s. 174 olevasta transkriptiosta.

Julkaisuhistoria: Alkukielellä 1) otteita on julkaistu teoksessa Schauman 1908, s. 173–174, 2) ACSS 1, s. 295–296; suomeksi ACKT 1, s. 291–292 (suom. Veli-Matti Pussinen).

 

Valtakunnan heikkouden lähde

1765

Alkuperäinen dokumentti: Anders Chydeniuksen painettu kirjoitus Källan Til Rikets Wan-Magt.

Kirjapaino, painopaikka ja -vuosi: Lars Salvius, Stockholm, 1765.

Ajoitus: Ks. edellinen kirjoitus. Ensimmäinen painos ilmestyi huhtikuun lopussa ja esiteltiin Lärda Tidningar -lehdessä 29.4. ja 2.5.1765.

Perusteksti: K. H. Renlundin museon – Keski-Pohjanmaan maakuntamuseon kokoelmissa oleva kappale, signumi KHRM 45 (Böcker).

Formaatti, laajuus, rakenne (kollaatiokaava), hinta: 4:o, [1–3] 4–35 [36] s.; A–D<sup>4</sup> E<sup>2</sup>, pääteksti Källan Til Rikets Wan-Magt s. [3]–22, liite Hörsamt Memorial s. 22–26 ja Påminnelser Wid de af Trycket nyligen utkomne Oförgripeliga Tankar om Fem Stapel-Städers inrättande i Rikets Norra Provincer s. 27–35; hinta Palmén 1880 mukaan (s. CCIV) 1 kuparitaaleri 16 äyriä.

Mitat: Ladelma-ala 17,1 x 11,8 cm, sivun koko 20,1 x 15,5 cm.

Julkaisuhistoria: Toinen painos ilmestyi kahden viikon sisällä ensimmäisestä.7 Painoksia selkeästi erottava piirre on löydettävissä sensori von Oelreichin nimeä s. [2] ympäröivästä koristelusta. Toisessa painoksessa kehys muodostuu palmikkokoristeesta (K. H. Renlundin museon kappale), toisessa terävistä, ulospäin osoittavista kuvioista (Åbo Akademin kirjaston kappale). Arkit D ja E on painettu samasta ladelmasta, joten ne ovat identtisiä molemmissa painoksissa. Ei ole voitu päätellä, kumpi näistä painoksista on ensimmäinen.

Julkaistu alkukielellä: 1) Palmén 1880, s. 91–106, 2) Chydenius, Anders, Källan till Rikets vanmagt. Nytryck av skrift från 1765. Inledning Erik Severin, Gävle 1972, 3) ACSS 1, s. 298–320; suomeksi 1) Chydenius 1929 ja 1986A, s. 137–156 (suom. Verner Malinen), 2) ACKT 1, s. 294–315 (suom. Antero Tiusanen); saksaksi 1765 nimellä Die Quelle von Schwedens Unvermögen. Aus dem Schwedischen, Stockholm 1765; englanniksi ”The Source of Our Country’s Weakness”, Maren Jonasson & Pertti Hyttinen (eds), Anticipating The Wealth of Nations. The selected works of Anders Chydenius (1729–1803), London: Routledge 2012, s. 124–140, käännös Peter C. Hogg.

 

Huomautuksia painosta äskettäin tulleeseen kirjaseen ”Oförgripeliga tankar om fem stapel-städers inrättande i rikets norra provincer”

1765

Alkuperäinen dokumentti: Anders Chydeniuksen painettu kirjoitus Påminnelser Wid de af Trycket nyligen utkomne Oförgripeliga Tankar om Fem Stapel-Städers inrättande i Rikets Norra Provincer. Kirjoitus painettiin Källan Til Rikets Wan-Magt -kirjoituksen liitteenä ja kattaa siitä s. 27–35 (ks. edellinen kirjoitus).

Julkaisuhistoria: Alkukielellä 1) Palmén 1880, s. 106–111, 2) Chydenius, Anders, Källan till Rikets vanmagt. Nytryck av skrift från 1765. Inledning Erik Severin, Gävle 1972, 3) ACSS 1, s. 327–334; suomeksi 1) Chydenius 1929 ja 1986A, s. 157–164, (suom. Verner Malinen), 2) ACKT 1, s. 322–329 (suom. Antero Tiusanen).

 

Eriävä mielipide kalastusdeputaation valaan- ja hylkeenpyynnin tukipalkkioiden säilyttämistä koskevaan päätökseen

1765

Alkuperäinen dokumentti: Anders Chydeniuksen otsikoimaton ja päiväämätön käsikirjoitus, joka sisältää hänen eriävän mielipiteensä kalastusdeputaation päätökseen valtiopäivillä 1765.

Ajoitus: Kirjoitettu huhti–toukokuun vaihteessa 1765.

Omistaja ja signumi: Kansalliskirjasto, Helsinki, Anders Chydeniuksen käsikirjoituskokoelma, AA. 66.

Geneettinen luokka: Luonnos, jossa on paljon muutoksia.

Laajuus: Kolme kirjoitusarkkia, jotka on taitettu kaksitoistasivuiseksi vihkoksi. Sivut numeroimattomia. Teksti kattaa sivut [1–11], s. [12] on tyhjä. Konservoinnin yhteydessä on arkkien A ja C taitos tehty väärään suuntaan. Arkkien sivujärjestys on siten seuraava: A [11–12–1–2], B [3–4–9–10] ja C [7–8–5–6]. Arkki A alkaa sanoilla ”fänge, men har”, arkki B ”Jag wil wäl” ja arkki C ”trälsamt arbete”.

Paperi, formaatti ja muste: Kellanruskea kirjoituspaperi; 32,1 x 20,2 cm; tummanruskea muste.

Käsikirjoituksen kunto: Erityisesti arkkien yläreunat ovat vaurioituneet. Violetteja ja ruskeita tahroja. Arkkien A ja B keskiosassa on pieniä reikiä. Konservoitu 1970-luvulla arkkien päälle liimatun ohuen silkkikudoksen avulla.

Kirjoitus: Pelkästään Anders Chydeniuksen käsialaa.

Julkaisuhistoria: Alkukielellä 1) Schauman 1908, s. 521–526, 2) ACSS 1, s. 338–343; suomeksi ACKT 1, s. 333–338 (suom. Veli-Matti Pussinen).

 

Valtakunnan kunnianarvoisien säätyjen kalastusdeputaation mietintö tukipalkkioiden poistamisesta valtakunnan kalastuselinkeinolta

1765

Alkuperäinen dokumentti: Kalastusdeputaation mietintö.

Ajoitus: Mietintö on päivätty Tukholmassa 15.5.1765. Mietintöön tehdyn merkinnän mukaan se on toimitettu säätyjen plenumin käsiteltäväksi 8.6.1765.

Omistaja ja signumi: Sveriges riksarkiv, Sveriges riksdags arkiv, R 3323, Fiskerideputationens betänkanden och protokollsutdrag 1765–1766, fol. 61r–70v.

Geneettinen luokka: Puhtaaksi kirjoitettu.

Laajuus: Viisi kirjoitusarkkia, jotka on taitettu 20-sivuiseksi vihkoksi, lehdet on jälkeenpäin numeroitu etupuolelle (recto) lyödyllä leimalla.

Paperi, formaatti ja muste: Tavallinen, hieman kellastunut kirjoituspaperi; 31,9 x 19,5 cm; ruskea muste.

Käsikirjoituksen kunto: Hyvä.

Kirjoitus: Tuntematon käsiala.

Huomautuksia: Mietintö muistuttaa sisällöllisesti Chydeniuksen Eriävä mielipide kalastusdeputaation valaan- ja hylkeenpyynnin tukipalkkioiden säilyttämistä koskevaan päätökseen -kirjoitusta (ks. s. 333–338).

Julkaisuhistoria: Alkukielellä 1) Palmén 1880, s. XLVIII–LIII, 2) ACSS 1, s. 345–352; suomeksi ACKT 1, s. 340–347 (suom. Heikki Eskelinen).

 

Painovapausmuistion luonnos

1765

Alkuperäinen dokumentti: Anders Chydeniuksen päiväämätön ja allekirjoittamaton käsikirjoitus ”Ödmiukt Memorial”.

Ajoitus: Kirjoitettu keväällä 1765, lopullinen muistio jätettiin säädyille 12.6.1765.

Omistaja ja signumi: Kansalliskirjasto, Helsinki, Anders Chydeniuksen käsikirjoituskokoelma, AA. 66.

Geneettinen luokka: Luonnos, jossa on suuri määrä poistoja ja lisäyksiä.

Laajuus: Kolme kirjoitusarkkia, jotka on taitettu kaksitoistasivuiseksi vihkoksi. Sivut numeroimattomia. Konservoinnin yhteydessä arkki C on taitettu väärään suuntaan. Arkki A sisältää sivut [1–2–3–4], arkki B sivut [5–6–11–12] ja arkki C sivut [9–10–7–8]. Arkki A alkaa sanoilla ”Ödmiukt Memorial”, arkki B ”stånd at trampa” ja arkki C ”de winlägga sig”.

Paperi, formaatti ja muste: Keltainen kirjoituspaperi; 32,2 x 20,5 cm; tummanruskea muste.

Käsikirjoituksen kunto: Erityisesti arkkien yläreunat ovat vaurioituneet. Violetteja ja ruskeita läiskiä. Reunat ja taitokset ovat paikoitellen murentuneet. Pieniä reikiä arkin A alaosassa. Konservoitu 1970-luvulla arkkien päälle liimatun ohuen silkkikudoksen avulla.

Kirjoitus: Pelkästään Anders Chydeniuksen käsiala.

Huomautuksia:Omaelämäkerran (ACKT 3) mukaan Chydenius laati kaksi luonnosta ennen varsinaisen muistion kirjoittamista. Ensimmäisen version pohjalta hän kävi keskusteluja piispa Sereniuksen ja hovineuvos Arckenholzin kanssa. Sitten hän laati toisen version: ”Useiden keskustelujen ja yhteisten pohdintojen jälkeen kirjoitin muistioni uudelleen ja pyysin piispa Sereniusta allekirjoittamaan sen näyttääkseen suuntaa näin tärkeässä asiassa. Hän tarkasti tekstin ja lyhensi sitä, mutta lisäsi vapauttamiseen tähtäävän ehdotuksen loppuun, ettei valtion asioista saisi kirjoittaa mitään,…” Chydenius ei kuitenkaan suostunut muutoksiin ja kirjoitti uuden version, joka sitten luovutettiin säädyille Anders Kraftmanin nimissä (ks. Painovapausmuistio, s. 359–364). Koska Kansalliskirjastossa olevassa versiossa ei ole muita käsialoja kuin Chydeniuksen, ja koska sen lopussa ei ole kuvatun kaltaista lisäystä, kyseessä ei ilmeisestikään ole Sereniuksen korjaama toinen versio, vaan ensimmäinen.8 Toinen luonnos on ilmeisesti kadonnut.

Julkaisuhistoria: Alkukielellä 1) Schauman 1908, s. 514–520 otsikolla ”Memorial om skrif- och tryckfrihet”, 2) ACSS 1, s. 357–363; suomeksi 1) Chydenius 1929 ja 1986A, s. 165–171 (suom. Verner Malinen), 2) ACKT 1, s. 352–357 (suom. Veli-Matti Pussinen).

 

Painovapausmuistio

1765

Alkuperäinen dokumentti: Anders Chydeniuksen kirjoittama mutta Anders Kraftmanin allekirjoittama käsikirjoitus ”Ödmiukt Memorial”.

Ajoitus: Muistio on päivätty Tukholmassa 12.6.1765. Muistioon tehdyn merkinnän mukaan se on luettu suuren deputaation kolmannessa valiokunnassa 12.11.1765.

Omistaja ja signumi: Sveriges riksarkiv, Sveriges riksdags arkiv, Tredje utskottets protokoll, koncept och handlingar 1765–1766, R 3405, fol. 461r–466r.

Geneettinen luokka: Jäljennös.

Laajuus: Kolme kirjoitusarkkia, jotka on taitettu kaksitoistasivuiseksi vihkoksi. Lehdet on jälkeenpäin numeroitu etupuolelle (recto) lyödyllä leimalla.

Paperi, formaatti ja muste: Tavallista, hieman kellastunutta kirjoituspaperia, arkit on sidottu yhteen kelta-sinisellä punotulla langalla; 31,5 x 19,5 cm; musta muste.

Käsikirjoituksen kunto: Hyvä.

Kirjoitus: Tuntematon käsiala.

Julkaisuhistoria: Alkukielellä 1) Palmén 1880, s. CVII–CXI, 2) ACSS 1, s. 365–371; suomeksi ACKT 1, s. 359–364 (suom. Veli-Matti Pussinen); englanniksi ”Memorial on the Freedom of Printing”, Maren Jonasson & Pertti Hyttinen (eds), Anticipating The Wealth of Nations. The selected works of Anders Chydenius (1729–1803), London: Routledge 2012, s. 219–225, käännös Peter C. Hogg.

 

Kansallinen voitto, jonka on mitä nöyrimmällä kunnioituksella valtakunnan korkea-arvoisille säädyille luovuttanut eräs niiden jäsen

1765

Alkuperäinen dokumentti: Anders Chydeniuksen painettu kirjoitus Den Nationnale Winsten, Wördsamast öfwerlemnad Til Riksens Höglofliga Ständer, Af En Deras Ledamot.

Kirjapaino, painopaikka ja -vuosi: Lars Salvius, Stockholm, 1765.

Ajoitus: Julkaistiin 19.7.1765 ”kello 3 keskipäivän jälkeen” (tieto Lärda Tidningar -lehdessä 18.7.1765, s. 224).

Perusteksti: Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen kokoelmissa Kokkolassa oleva kappale.

Formaatti, laajuus, rakenne (kollaatiokaava), hinta: 4:o; [1–3] 4–36 s., A–D<sup>4</sup> E<sup>2</sup>; hinta 1 kuparitaaleri 16 äyriä (Lärda Tidningar 18.7.1765, s. 224).

Mitat: Ladelma-ala 16,9 x 11,8 cm, sivun koko 20,6 x 16,8 cm.

Julkaisuhistoria: Alkukielellä 1) Palmén 1880, s. 113–135, 2) Chydenius, Anders, Den Nationnale Winsten, Wördsamast öfwerlemnad Til Riksens Höglofliga Ständer, Af En Deras Ledamot. Nytryckning efter originalupplagan 1765. Med inledning av fil.dr. Karl Petander Stockholm: Kooperativa Förbundets Bokförlag 1929, 3) Anders Chydenius, ”Den nationnale winsten”. Teoksessa 1700-talets frihandlare. Den nationnale winsten av Anders Chydenius. Afhandling om näringstvånget av Johan Henrik Kellgren. Inledning Lars Magnusson. Uppsala: Det svenska biet 1994, s. 17–60, 4) ACSS 1, s. 380–409; suomeksi Verner Malisen kääntämänä 1) Chydenius 1929 ja 1986A, s. 172–199, 2) Anders Chydenius, Kansallinen voitto. Alkuperäisen, kirkkoherra Anders Chydeniuksen v. 1765 kirjoittaman ruotsalaisen teoksen suomenkielinen laitos. Suomentaja V. Malinen, 1929. Helsinki: Myynti- ja mainoskoulu (Markkinointi-instituutti) 1968, 3) ACKT 1, s. 374–402 (suom. Antero Tiusanen); englanniksi 1) Chydenius, Anders, The National Gain. Translated from the Swedish original published in 1765. With an introduction by Georg Schauman, Ph.D. London: Ernest Benn Limited 1931, 2) Edellisen faksimile-painos: Chydenius, Anders, The National Gain. Translated from the Swedish original published in 1765. With an introduction by Georg Schauman and Matti Klinge, [Helsinki] 1994, 3) ”The National Gain”, Maren Jonasson & Pertti Hyttinen (eds), Anticipating The Wealth of Nations. The selected works of Anders Chydenius (1729–1803), London: Routledge 2012, s. 142–165, käännös Peter C. Hogg; ranskaksi ”Le Bénéfice National”, Philippe Couty, ”Un predecesseur d’Adam Smith: Anders Chydenius (1729–1803)”, Revue d’Histoire économique et sociale, IV, 1966, s. 437–467; italiaksi Anders Chydenius, La ricchezza della nazione. Introduzione di Francesco Forte, Macerata: Liberilibri 2009, käännös Karin Hellbom; kiinaksi

安德斯·契丹纽斯:国家收益作者:安德斯·契丹纽斯 著 彭定鼎 译,

kääntänyt Dean Peng, osoitteessa

http://www.chinareform.net/2010/0204/12160.html (haettu 17.8.2012).

 

Hyväntahtoinen vastaus hyväntahtoiseen kysymykseen: voisiko ja pitäisikö ehdokkaat vapautuneisiin papinvirkoihin asettaa samalla tavalla kuin siviili- ja sotilasvirkoihin, tiettyjen ennalta sovittujen sääntöjen mukaan?

1765

Alkuperäinen dokumentti: Anders Chydeniuksen painettu kirjoitus Välment Svar, På en Välmänt Fråga: Om icke Förslag til ledige Präste Syslor, lika som de Civile och Militariske Ämbeten, efter visse utstakade Reglor kunde och borde uprättas?

Kirjapaino, painopaikka ja -vuosi: Lars Salvius, Stockholm, 1765.

Ajoitus: Kirjoituksen esittelyssä Lärda Tidningar -lehdessä 14.10.1765 todettiin, että se oli ”painettu äskettäin”. Kirjoitus on siten tuskin ilmestynyt vuoden 1765 ensimmäisinä kuukausina, kuten Virrankoski 1986 s. 151 olettaa, vaan todennäköisemmin kesällä tai alkusyksystä.

Perusteksti: Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen kokoelmissa Kokkolassa oleva kappale.

Formaatti, laajuus, rakenne (kollaatiokaava): 8:o; [1–3] 4–26 s.; A<sup>8</sup> B<sup>5</sup>.

Mitat: Ladelma-ala 15,8 x 8,3 cm, sivun koko 20,0 x 11,2 cm.

Huomautuksia: Kirjoitus on vastaus Jacob Gadolininin kirjoitukseen Välment fråga: Omicke förslag til ledige präste-syslor, likasom de civile- och militariske-ämbeten, efter visse utstakade reglor kunde och borde uprättas? (1762).

Julkaisuhistoria: Alkukielellä ACSS 1, s. 416–435; suomeksi ACKT 1, s. 409–426 (suom. Antero Tiusanen).

 

Seikkaperäinen vastaus painosta tulleeseen vastineeseen kirjoitukselle nimeltä Valtakunnan heikkouden lähde, sekä Huomautuksia samasta lähteestä otetuista vesinäytteistä

1765

Alkuperäinen dokumentti:Omständeligt Swar, På Den genom Trycket utkomne Wederläggning af Skriften, Kallad: Källan til Rikets Wanmagt, Jämte Anmärkningar Öfwer De wid samma Källa anstälda Wattu-Prof.

Kirjapaino, painopaikka ja -vuosi: Lars Salvius, Stockholm, 1765.

Ajoitus: Marraskuu 1765 (esiteltiin Lärda Tidningar -lehdessä 28.11., 2. ja 5.12.1765).

Perusteksti: Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen kokoelmissa Kokkolassa oleva kappale.

Formaatti, laajuus, kollaatiokaava, sisältö: 4:o; [1–3] 4–167 [168] s.; A–X<sup>4</sup>; Omständeligt swar s. [3]–111 (§ 1–66), Anmärkningar, öfwer de wid källan til rikets wanmagt anstälda wattu-prof s. 111–153 (§ 67–95), Ärhindringar wid anmärkningarne öfwer skriften, kallad: Den nationnale winsten s. 154–164 (§ 96–100), Ödmjukt memorial s. 164–167, luettelo painovirheistä s. [168].

Mitat: Ladelma-ala 16,7 x 11,7 cm; sivun koko 21,0 x 17,1 cm (leikattu tähän kokoon).

Huomautuksia: Kirjoitus on vastaus anonyymisti julkaistuihin kirjoituksiin Omständelig wederläggning af skriften, kallad: Källan til rikets wanmagt. Uti bref til en wän (1765) ja Wattu-prof wid källan til rikets wanmagt (1765). Edellisen kirjoittaja on luultavasti Bengt Junggren, jälkimmäisen Edvard Fredric Runeberg. Wattuprof-kirjoituksen 12 viimeistä sivua julkaistaan suomennettuna tässä niteessä nimellä Valtakunnan heikkouden lähteestä otettuja vesinäytteitä, s. 458–466.

Julkaisuhistoria: Alkukielellä Chydenius 1880, s. 139–255; suomeksi ACKT 2, s. 39–188 (suom. Jouko Nurmiainen).

 

Muistutuksia Huomautuksiin kirjoituksesta nimeltä Kansallinen voitto

1765

Alkuperäinen dokumentti:Ärhindringar Wid Anmärkningarne Öfwer Skriften, kallad: Den Nationnale Winsten. Kirjoitus julkaistiin Omständligt svar -niteen s. 154–164. Ks. tarkempia tietoja Seikkaperäisen vastauksen kohdalta.

Huomautuksia: Kirjoitus on vastaus anonyymisti julkaistuun kirjoitukseen Anmärkningar wid den nyligen utkomne afhandlingen, kallad Nationella winsten, joka ilmestyi Wattu-prof wid Källan til rikets wanmagt -kirjoituksen (1765) lopussa (s. 67–72). Kirjoittaja on todennäköisesti Edvard Fredric Runeberg. Anmärkningar julkaistaan tässä niteessä suomennoksena nimellä Huomautuksia äskettäin otsikolla Kansallinen voitto ilmestyneen kirjoituksen johdosta, s. 467–470.

Julkaisuhistoria: Alkukielellä 1) Chydenius 1880, s. 246–252; 2) ACSS 2, s. 196–206; suomeksi ACKT 2, s. 195–205 (suom. Jouko Nurmiainen).

 

Valtakunnan korkea-arvoisten säätyjen suuren deputaation kolmannen valiokunnan mietintö kirjoitus- ja painovapaudesta, annettu valtiopäivillä Tukholmassa 18. joulukuuta 1765

1765

Alkuperäinen dokumentti: Riksens Höglofl. Ständers Stora Deputations Tredje Utskotts Betänkande, angående Skrif- och Tryckfriheten.

Ajoitus: 18.12.1765.

Omistaja ja signumi: Sveriges riksarkiv, Frihetstidens utskottshandlingar, Stora deputationen 1765–1766, Protokoll samt koncepter, vol. R 3404.

Geneettinen luokka: Puhtaaksi kirjoitettu.

Laajuus: 18 sivua, fol. 739r–747v; viimeinen sivu (fol. 747v) on tyhjä; lehdet numeroitu jälkeenpäin etupuolelle (recto) lyödyllä leimalla.

Paperi, formaatti ja muste: Tavallista, hieman kellastunutta kirjoituspaperia; 31,3 x 20,3 cm; ruskea muste.

Käsikirjoituksen kunto: Hyvässä kunnossa.

Kirjoitus: Todennäköisesti notaari Eric Tholanderin käsialaa.

Huomautuksia: SRA:ssa on aikaisempi puhtaaksi kirjoitettu versio: Sveriges riksarkiv, Frihetstidens utskottshandlingar, Tredje utskottets protokoll, koncept och handlingar 1765–1766, vol. R 3405, fol. 476r–485v. Myös sen on todennäköisesti kirjoittanut Eric Tholander. Tekstiin tehdyt laajat lisäykset on luultavasti kirjoittanut Gustaf Gottfrid Reuterholm.

Julkaisuhistoria: Alkukielellä 1) Chydenius 1880, s. CXIII–CXVIII, 2) ACSS 2, s. 214–221; suomeksi ACKT 2, s. 213–220 (suom. Veli-Matti Pussinen); englanniksi ”Report of the Third Committee of the Grand Joint Committee of the Honourable Estates of the Realm on the Freedom of Writing and Printing, submitted at the Diet in Stockholm on 18 December 1765”, Anticipating The Wealth of Nations. The selected works of Anders Chydenius (1729–1803), Maren Jonasson & Pertti Hyttinen (eds), London: Routledge 2012, s. 228–234, käännös Peter C. Hogg.

 

Luonnos Lars Larssonin muistioon viljan puutteesta

1766

Alkuperäinen dokumentti: Ödmiukt Memorial.

Ajoitus: 5.3.1766.

Omistaja ja signumi: Kansalliskirjasto, Helsinki, Anders Chydeniuksen käsikirjoituskokoelma, AA. 66.

Geneettinen luokka: Luonnos.

Laajuus: Yksi kirjoitusarkki, joka on taitettu neljäsivuiseksi vihkoksi. Sivut numeroimattomia.

Paperi, formaatti ja muste: Tavallista, kellastunutta kirjoituspaperia;
32,6 x 19,7 cm; tummanruskea muste.

Käsikirjoituksen kunto: Huonossa kunnossa, reikiä ja värjäytymiä, yläreunassa murentumista ja kosteusvaurioita. Konservoitu 1970-luvulla arkkien päälle liimatun ohuen silkkikudoksen avulla.

Kirjoitus: Pelkästään Anders Chydeniuksen käsialaa.

Huomautuksia: Lähes täysin samansisältöinen, Chydeniuksen kirjoittama mutta talonpoikaissäädyn luulajalaisen valtiopäiväedustaja Lars Larssonin allekirjoittama muistio jätettiin talonpoikaissäädylle 7.3.1766 (Ständernas plena och kanslier, Bondeståndet 1765–1766, Memorialer 3, nr 152, vol. R 1954, SRA).

Julkaisuhistoria: Alkukielellä 1) Schauman 1908, s. 180–182, 2) ACSS 2, s. 223–225; suomeksi ACKT 2, s. 222–224 (suom. Veli-Matti Pussinen).

 

Muistio rautaruukkien siirtämisestä

1766

Alkuperäinen dokumentti: Särskildt Votum.

Ajoitus: 10.3.1766.

Omistaja ja signumi: Sveriges riksarkiv, Frihetstidens utskottshandlingar, Bergsexpeditionens protokoll och expeditioner 1765–1766, vol. R 3307, fol. 1467r–1472v.

Geneettinen luokka: Puhtaaksi kirjoitettu.

Laajuus: Kolme kirjoitusarkki, jotka on taitettu kaksitoistasivuiseksi vihkoksi; lehdet numeroitu jälkeenpäin etupuolelle (recto) lyödyllä leimalla.

Paperi, formaatti ja muste: Tavallista, hieman kellastunutta kirjoituspaperia; 31,6 x 20,5 cm; ruskea muste.

Käsikirjoituksen kunto: Hyvässä kunnossa.

Kirjoitus: Tuntematon käsiala. Asiakirjan on allekirjoittanut Baltzar Freitag, porvarissäädyn raahelainen edustaja.

Julkaisuhistoria: Alkukielellä 1) Chydenius 1880, s. LXXXV–LXXXIX, 2) ACSS 2, s. 227–233; suomeksi ACKT 2, s. 226–232 (suom. Veli-Matti Pussinen).

 

Muistio viljan puutteesta

1766

Alkuperäinen dokumentti: Ödmiukt Memorial.

Ajoitus: 16.3.1766.

Omistaja ja signumi: Sveriges riksarkiv, Prästeståndets arkiv, Prästeståndets enskilda memorial 1765–1766, nr 1–195, vol. R 924, nr 126.

Geneettinen luokka: Puhtaaksi kirjoitettu.

Laajuus: Yksi kirjoitusarkki, joka on taitettu nelisivuiseksi vihkoksi. Sivut numeroimattomia.

Paperi, formaatti ja muste: Tavallista, hieman kellastunutta kirjoituspaperia; 31,6 x 20,0 cm; ruskea muste.

Käsikirjoituksen kunto: Hyvässä kunnossa.

Kirjoitus: Anders Chydeniuksen käsialaa; muistion lukemisen ajankohta on kuitenkin merkitty toisella käsialalla s. [1].

Julkaisuhistoria: Alkukielellä 1) Schauman 1908, s. 183–184, 2) ACSS 2, s. 238–240; suomeksi ACKT 2, s. 237–238 (suom. Veli-Matti Pussinen).

.

Muistio rautakonttorin lakkauttamisesta

1766

Alkuperäinen dokumentti: Ödmiukt Memorial.

Ajoitus: 20.3.1766.

Omistaja ja signumi: Sveriges riksarkiv, Prästeståndets arkiv, Prästeståndets enskilda memorial 1765–1766, nr 1–195, vol. R 924, nr 147.

Geneettinen luokka: Puhtaaksi kirjoitettu.

Laajuus: Neljä kokonaista kirjoitusarkkia ja yksi puoliarkki lopussa, taitettu 18-sivuiseksi vihkoksi; kirjoitusta 17 ensimmäisellä sivulla

Paperi, formaatti ja muste: Tavallista, hieman kellastunutta kirjoituspaperia; 31,1 x 20,0 cm;9 tummanruskea muste.

Käsikirjoituksen kunto: Hyvässä kunnossa.

Kirjoitus: Tuntematon käsiala.

Julkaisuhistoria: Alkukielellä 1) Chydenius 1880, s. LXXV–LXXXI, 2) ACSS 2, s. 245–254; suomeksi ACKT 2, s. 243–252 (suom. Veli-Matti Pussinen).

 

Opastus vastaukseksi maisteri Chydeniukselle esitettyihin 14 kysymykseen koskien teosta Valtakunnan heikkouden lähde

1766

Alkuperäinen dokumentti:Anwisning Til Swar, På de Magist. Chydenius förestäldte 14 Frågor, Rörande Källan til Rikets Wanmagt.

Kirjapaino, painopaikka ja -vuosi: Lars Salvius, Stockholm, 1766.

Ajoitus: Kirjoitus on s. 12 päivätty 29.3.1766. Painettu todennäköisesti pian tämän jälkeen.

Perusteksti: Turun yliopiston kirjaston kappale, signumi s.Ai.II.97.

Formaatti, laajuus, kollaatiokaava: 4:o; [1–3] 4–12 s.; A<sup>4</sup> B<sup>2</sup>; luettelo painovirheistä s. 12.

Mitat: Ladelma-ala 17,0 x 12,0 cm; sivun koko 20,7 x 15,7 cm.

Huomautuksia: Kirjoitus on vastine anonyymisti julkaistuun kirjoitukseen Fjorton frågor til herr mag. Anders Chydenius, rörande Källan til rikets wanmakt (1766), jonka kirjoittaja on luultavasti Charles Emil Lewenhaupt. Lewenhauptin kirjoituksen suomennos on julkaistu tässä niteessä s. 471–475.

Julkaisuhistoria: Alkukielellä 1) Chydenius 1880, s. 259–267, 2) ACSS 2, s. 259–268; suomeksi ACKT 2, s. 257–266 (suom. Veli-Matti Pussinen).

 

Selonteko kirjoitusvapaudesta Kiinassa

1766

Alkuperäinen dokumentti:Berättelse Om Chinesiska Skrif-Friheten.

Kirjapaino, painopaikka ja -vuosi: Lars Salvius, Stockholm, 1766.

Ajoitus: Huhtikuun 1766 alkupuolisko; kirjoitus esiteltiin Lärda Tidningar -lehdessä 17.4.1766 nro 30.

Perusteksti: K. H. Renlundin museon – Keski-Pohjanmaan maakuntamuseon kokoelmissa oleva kappale, signumi KHRM 43 (Böcker).

Formaatti, laajuus, kollaatiokaava: 8:o; [1–9] 10–23 [24] s.; A<sup>8</sup> B<sup>4</sup>.

Mitat: Ladelma-ala 15,2 x 8,2 cm; sivun koko 16,8 x 11,0 cm (leikattu tähän kokoon).

Huomautuksia: Omistuskirjoitusta ja esipuhetta lukuun ottamatta kirjoitus on käännös ensimmäisen luvun jaksosta ”Om Frihed at skrive” Frederik Christopher Lütkenin teoksessa Oeconomiske tanker til høiere efter-tanke. Siette part, Köpenhamn 1759 (s. 8–21). Tanskankielinen teksti pohjautuu Jean-Baptiste Du Halden teokseen Description géographique, historique, chronologique, politique, et physique de l’empire de la Chine et de la Tartarie chinoise (Tome 1–4, Paris 1735).

Julkaisuhistoria: Alkukielellä ACSS 2, s. 272–279; suomeksi ACKT 2, s. 270–277 (suom. Antero Tiusanen); englanniksi osoitteessa https://kootutteokset.chydenius.fi/kirjoituksia/kinesiska-skrivfriheten/?lang=en, käännös Peter C. Hogg (2018).

 

Valtakunnan korkea-arvoisten säätyjen suuren deputaation kolmannen valiokunnan jatkomietintö painovapaudesta. Annettu valtiopäivillä Tukholmassa 21. huhtikuuta 1766

1766

Alkuperäinen dokumentti: Riksens höglofl. Ständers Stora Deputations Tredje Utskotts ytterligare Betänkande rörande Tryckfriheten.

Ajoitus: 21.4.1766.

Omistaja ja signumi: Sveriges riksarkiv, Frihetstidens utskottshandlingar, Stora deputationen 1765–1766, Protokoll samt koncepter, vol. R 3404, fol. 748r–759v.

Geneettinen luokka: Puhtaaksi kirjoitettu.

Laajuus: 24 sivua; lehdet numeroitu jälkeenpäin etupuolelle (recto) lyödyllä leimalla.

Paperi, formaatti ja muste: Tavallista, hieman kellastunutta kirjoituspaperia; 31,5 x 20,1 cm; tummanruskea muste.

Käsikirjoituksen kunto: Hyvässä kunnossa.

Kirjoitus: Todennäköisesti notaari Eric Tholanderin käsialaa. Kolmannen valiokunnan pöytäkirjan 16.5.1766, vol. R 3405, fol. 390v, mukaan muistio on Chydeniuksen laatima.

Julkaisuhistoria: Alkukielellä 1) Chydenius 1880, s. CXXXVI–CXLIV, 2) ACSS 2, s. 283–295; suomeksi ACKT 2, s. 281–292 (suom. Veli-Matti Pussinen); englanniksi ”Additional Report of the Third Committee of the Grand Joint Committee of the Honourable Estates of the Realm on the Freedom of Printing, submitted at the Diet in Stockholm on 21 April 1766”, Anticipating The Wealth of Nations. The selected works of Anders Chydenius (1729–1803), Maren Jonasson & Pertti Hyttinen (eds), London: Routledge 2012, s. 237–248, käännös Peter C. Hogg.

 

Valtakunnan pelastaminen luonnollisen rahajärjestelmän avulla

1766

Alkuperäinen dokumentti:Rikets Hjelp, Genom en Naturlig Finance-System. Förestäld Af Anders Chydenius, Riksdagsman.

Kirjapaino, painopaikka ja -vuosi: Lars Salvius, Stockholm, 1766.

Ajoitus: Julkaistu 26.6.1766. Kaksi tai kolme ensimmäistä arkkia on kuitenkin painettu jo ennen päivämäärää 13.5.1766.

Perusteksti: K. H. Renlundin museon – Keski-Pohjanmaan maakuntamuseon kokoelmissa oleva kappale, signumi KHRM 48 (Böcker).

Formaatti, laajuus, kollaatiokaava, hinta: 4:o; [1–3] 4–54 [55–56] s.; A–G<sup>4</sup>; Palménin (Chydenius 1880, s. CCVI) mukaan hinta oli 3 kuparitaaleria.

Mitat: Ladelma-ala 16,8 x 11,7 cm; sivun koko 20,1 x 15,5 cm (leikattu tähän kokoon).

Julkaisuhistoria: Kolme täydellistä painosta vuodelta 1766 on tavattu. Kaikissa niissä on kansilehden kääntöpuolella pappissäädyn painatuslupa. Lisäksi on mahdollista, että toukokuun alussa 1766 painetut kaksi tai kolme arkkia, jotka oletettavasti oli varustettu von Oelreichin ”imprimatur”-merkinnällä, ovat säilyneet jossakin, mutta niitä ei ole löydetty. Chydenius itse kertoo (Maakaupan johdannossa, ACKT 3), että kirjoituksesta otettiin uusi painos kolmen viikon kuluessa sen ilmestymisestä, eli heinäkuussa 1766.

Painosten keskinäisen järjestyksen määrittäminen on vaikeaa. Arkkien tasolla esiintyy sekä suuria eroja painosten välillä että arkkeja, jotka ovat lähes identtisiä kahdessa kolmesta painoksesta. Yksityiskohdissa on suurta vaihtelua eri painosten välillä, mikä viittaa siihen, että eri painosten ladonta on tehty osittain tai kokonaan eri henkilöiden toimesta, mahdollisesti suuressa kiireessä. Sitä vastoin sanatasolla esiintyy hyvin vähän sisällöllisesti merkityksellisiä variantteja: kaikki kolme painosta sisältävät saman Valtakunnan pelastaminen -teoksen.

Schauman (1908, s. 212–215) tekee selkoa painatusprosessia valaisevasta kirjeenvaihdosta Johan Christopher Strickerin, Pehr Stenbeckin, Jöran Johan Öllerin och Johan Rutherin välillä. Stricker lähetti kaksi ensimmäistä arkkia tuolloin vielä anonyymistä kirjoituksesta ystävilleen jo 13.5.1766. Kungliga biblioteketissa olevassa Strickerin kokoelmassa on ainoastaan kirjeenvaihto, ei kirjeiden mukana lukupiirin jäseneltä toiselle kulkeneita painotuotteita, eikä siitä siten ole apua ensimmäisen painoksen määrittämisessä.

Perustekstiksi on valittu K. H. Renlundin museon – Keski-Pohjanmaan maakuntamuseon kokoelmissa oleva kappale, koska siinä esiintyvät merkitykselliset variantit ovat yleensä lähimpänä todennäköisesti oikeaa sanamuotoa.

Swedish imprints 1731–1833 -teoksen (vol. 36, s. 30) mukaan joidenkin kappaleiden kansilehti (s. [1–2]) on vaihdettu otsikossa olleen painovirheen takia (SYTTEM po. SYSTEM), mitä ei ole kuitenkaan voitu vahvistaa. Sen sijaan kahdessa tutkituista kappaleista on otsikko korjattu liimaamalla S-kirjaimen sisältävä lappu virheellisen T-kirjaimen päälle.

Tarkempia tietoja kirjoituksen painatuksesta ACSS 2, s. 499–501.

Julkaistu alkukielellä 1) Chydenius 1880, s. 269–308, 2) Anders Chydenius, Rikets hjälp genom en naturlig finanssystem. Utgiven av Erik Severin, [Gävle: Westlund & söner] 1973, 3) ACSS 2, s. 302–352; suomeksi 1) Chydenius 1929 ja 1986A, s. 200–252 (suom. Verner Malinen), 2) ACKT 2, s. 299–352 (suom. Heikki Eskelinen); englanniksi ”A Remedy for the Country by Means of a Natural System of Finance”, Anticipating The Wealth of Nations. The selected works of Anders Chydenius (1729–1803), Maren Jonasson & Pertti Hyttinen (eds), London: Routledge 2012, s. 170–212, käännös Peter C. Hogg.

 

Puolustuspuheenvuoron” luonnos

1766

Alkuperäinen dokumentti: Ödmiukt Me[morial].

Ajoitus: Kesäkuun lopussa – heinäkuun alussa 1766.

Omistaja ja signumi: Kansalliskirjasto, Helsinki, Anders Chydeniuksen käsikirjoituskokoelma, AA. 66.

Geneettinen luokka: Luonnos.

Laajuus: Kaksi kirjoitusarkkia, jotka kumpikin on taiteltu nelisivuisiksi numeroimattomiksi vihkoiksi.

Paperi, formaatti ja muste: Tavallista, täysin ruskeaksi muuttunutta kirjoituspaperia; 32,2 x 20,0 cm; tummanruskea muste.

Käsikirjoituksen kunto: Huonossa kunnossa, suuria reikiä ja värjäytymiä. Konservoitu 1970-luvulla arkkien päälle liimatun ohuen silkkikudoksen avulla.

Kirjoitus: Pelkästään Anders Chydeniuksen käsialaa.

Huomautuksia: Se puolustuskirjoitus, jonka Chydenius jätti säädylle, oli huomattavasti lyhyempi ja poikkesi myös sisällöltään oleellisesti tästä kirjoituksesta.

Julkaisuhistoria: Alkukielellä 1) R. C. [Robert Castrén], ”En svensk liberal från förra seklet”, del 3, Helsingfors Dagblad 22.7.1881 (osittain väärin tulkittuna), 2) Schauman 1908, s. 216–221, 3) ACSS 2, s. 358–363; suomeksi ACKT 2, s. 358–362 (suom. Veli-Matti Pussinen).

 

Puolustuspuheenvuoro

1766

Alkuperäinen dokumentti: Ödmiukt Memorial.

Ajoitus: 3.7.1766.

Omistaja ja signumi: Sveriges riksarkiv, Prästeståndets arkiv, Prästeståndets enskilda handlingar 1765–1766, vol. R 927, nr 170.

Geneettinen luokka: Puhtaaksi kirjoitettu.

Laajuus: Kaksi numeroimatonta sivua.

Paperi, formaatti ja muste: Tavallista, hieman kellastunutta kirjoituspaperia; 31,0 x 19,0 cm; tummanruskea muste.

Käsikirjoituksen kunto: Hyvässä kunnossa.

Kirjoitus: Pelkästään Anders Chydeniuksen käsialaa.

Julkaisuhistoria: Alkukielellä 1) Schauman 1908, s. 225, 2) ACSS 2, s. 365; suomeksi ACKT 2, s. 364 (suom. Veli-Matti Pussinen).

 

Paimenlaulu

1766

Alkuperäinen dokumentti: Herda-Qväde.

Ajoitus: Päiväämätön, alkuperäisen Chydenius on todennäköisesti kirjoittanut 1766 pian palattuaan kotiin valtiopäiviltä Tukholmasta.

Omistaja ja signumi: Kungl. biblioteket, Handskriftssamlingen, Strödda poemer från olika tider, Vs. 143.

Geneettinen luokka: Jäljennös.

Laajuus: Viisi kirjoitusarkkia, jotka on taitettu 20-sivuiseksi vihkoksi. Sivut 1–19 numeroitu, viimeinen sivu on tyhjä. Arkit on sidottu yhteen ohuella, hieman kellastuneella narulla.

Paperi, formaatti ja muste: Tavallista, hieman kellastunutta kirjoituspaperia, ensimmäinen ja viimeinen sivu ovat ruskeankeltaisia; 33,0 x 20,4 cm; tummanruskea muste.

Käsikirjoituksen kunto: Hyvässä kunnossa.

Kirjoitus: Tuntematon käsiala.

Huomautuksia:Paimenlaulu ei ole säilynyt alkuperäisenä, vaan yhtenä tai kahtena jäljennöksenä. Se julkaistiin ensimmäisen kerran painettuna Schaumanin teoksessa 1908, ja tuolloin lähteenä oli jäljennös, joka oli ollut sukututkija, rovasti E. R. Alceniuksen omistuksessa ja josta hän oli saanut tiedon professori Eliel Aspelin-Haapkylän kautta. Schaumanin selvityksen (s. 239–240, 527) mukaan jäljennös oli tehty 1840- tai 1850-luvulla. Jäljennös on nähtävästi sittemmin kadonnut.

Kungliga biblioteketissa on säilynyt jäljennös, jonka alkuperä on epävarma. Kyseessä on todennäköisesti se jäljennös, jonka Ylivieskan kappalainen Jonas Lagus (1798–1857) lähetti toimitussihteeri (expeditionssekreterare), lehdenjulkaisija Johan Christoffer Askelöfille (1787–1848) 21.9.1837. Saatekirjeessä10 Lagus vakuuttaa, että teksti on todella alun perin Chydeniuksen sanelema ja tarkasti kopioitu perheen hallussa olevasta kirjoituksesta. Jos Schaumanin versio kopioitiin 1840- tai 1850-luvuilla, on Kungliga biblioteketin versio vanhempi. Jälkimmäinen on valittu perustekstiksi.

Julkaisuhistoria: Alkukielellä 1) Schauman 1908, s. 527–541, 2) ACSS 2, s. 368–382; suomeksi 1) Chydenius 1929 ja 1986A, s. 253–267 (suom. Verner Malinen), 2) ACKT 2, s. 367–380 (suom. Heikki Eskelinen).

 

Kirje Carl Fredrik Mennanderille 12.10.1768

1768

Alkuperäinen dokumentti: Kirje piispa Carl Fredrik Mennanderille.

Ajoitus: 12.10.1768.

Omistaja ja signumi: Kungl. biblioteket, Handskriftssamlingen, Mennanderska brevsamlingen, Ep. M. 5:7, niteen viimeinen kirje.

Geneettinen luokka: Alkuperäinen kirje.

Laajuus: Kahdeksan numeroimatonta sivua, joista kirjoitusta on seitsemällä ensimmäisellä.

Paperi, formaatti ja muste: Tavallista, hieman kellastunutta kirjoituspaperia; 23,7 x 18,7 cm; ruskea muste.

Käsikirjoituksen kunto: Hyvässä kunnossa.

Kirjoitus: Pelkästään Anders Chydeniuksen käsialaa.

Julkaisuhistoria: Alkukielellä 1) Schauman 1908, s. 249–252, 2) Österbladh, Kaarlo (toim.), K. F. Mennanderin lähettämiä ja saamia kirjeitä – Brev från och till C. F. Mennander III, Suomen historian lähteitä 4, Helsinki: Suomen historiallinen seura 1942, s. 27–29, 3) ote kirjeestä julkaistu ”Ur ett bref af Anders Chydenius”, Finska kyrkohistoriska samfundets protokoll och meddelanden II, 1898–1902, Borgå 1902, s. 167; suomeksi ACKT 2, s. 384–387 (suom. Veli-Matti Pussinen).

 

Kirje Carl Christoffer Gjörwellille 9.3.1769

1769

Alkuperäinen dokumentti: Kirje Carl Christoffer Gjörwellille.

Ajoitus: 9.3.1769.

Omistaja ja signumi: Kungl. biblioteket, Handskriftssamlingen, Gjörwellska brevsamlingen (Coll. C.C.G), band 5, Ep. G. 10:5, nr 110.

Geneettinen luokka: Alkuperäinen kirje.

Laajuus: Yksi lehti; vastaanottajan nimi on kirjoitettu kääntöpuolelle.

Paperi, formaatti ja muste: Tavallista, hieman kellertävää kirjoituspaperia; 32,5 x 17–18,5 cm (paperi on leikattu epäsäännöllisen muotoiseksi); ruskea muste.

Käsikirjoituksen kunto: Hyvässä kunnossa.

Kirjoitus: Anders Chydeniuksen käsialaa; oikeaan yläkulmaan päiväyksen yläpuolelle on myöhemmin tuntemattomalla käsialalla merkitty numerointi ”110.” mustaa mustetta käyttäen.

Julkaisuhistoria: Alkukielellä 1) Wilhelm Lagus, Strödda blad. Nytt och gammalt i historiska och humanistiska ämnen I. Petter Forskåls lefnad 1877, s. 73, 2) Schauman 1908, s. 254–255, 3) ACSS 2, s. 392–393; suomeksi ACKT 2, s. 390–391 (suom. Veli-Matti Pussinen).

 

Valtiopäivävaltakirjan hyväksyminen

1769

Alkuperäinen dokumentti: Til Protocollet talt d:n 11: Maji 1769.

Ajoitus: 11.5.1769.

Omistaja ja signumi: Sveriges riksarkiv, Prästeståndets arkiv, Prästeståndets konceptprotokoll 1769–1770, vol. R 703.

Geneettinen luokka: Puhtaaksi kirjoitettu, muutamia muutoksia.

Laajuus: Kaksi kirjoitusarkkia taitettu kahdeksansivuiseksi vihkoksi; sivut numeroimattomia; ensimmäinen arkki käsittää s. [1], [2], [7] ja [8], toinen s. [3], [4], [5] ja [6].

Paperi, formaatti ja muste: Tavallista, hieman kellastunutta kirjoituspaperia; 32,4 cm x 20,6 cm; ruskea muste.

Käsikirjoituksen kunto: Hyvässä kunnossa, muutamia vaaleankeltaisia läikkiä; käsikirjoitus on taitettu kaksi kertaa, viimeisen sivun taitelinjat ovat likaisia.

Kirjoitus: Pelkästään Anders Chydeniuksen käsialaa.

Julkaisuhistoria: Alkukielellä 1) Chydenius 1880, s. CLXXVIII–CLXXXI, 2) ACSS 2, s. 396–400; suomeksi ACKT 2, s. 349–398 (suom. Heikki Eskelinen).

 

Kirje Henrik Gabriel Porthanille 26.3.1771

1771

Alkuperäinen dokumentti: Kirje Henrik Gabriel Porthanille.

Ajoitus: 26.3.1771.

Omistaja ja signumi: Kansalliskirjasto, Helsinki, Porthan-Tengström -kokoelma, Coll. 173:3, kirje nro 281.

Geneettinen luokka: Alkuperäinen kirje.

Laajuus: Neljä numeroimatonta sivua.

Paperi, formaatti ja muste: Ohutta, hieman kellastunutta kirjepaperia;
24,2 x 19,8 cm; tummanruskea muste.

Käsikirjoituksen kunto: Ensimmäisen lehden yläpuoliskossa neljä reikää; reunat osittain vaurioituneet; konservoitu silkkipaperia käyttäen.

Kirjoitus: Pelkästään Anders Chydeniuksen käsialaa.

Julkaisuhistoria: Alkukielellä 1) Schauman 1908, s. 258–259, 2) ACSS 2, s. 405–406; suomeksi ACKT 2, s. 403–404 (suom. Veli-Matti Pussinen).

 

Puhe, jonka kaikkein armollisimman kuninkaamme, kuningas Kustaa III:n, korkeasti kunnioitetun kruunajaisjuhlan johdosta 29. toukokuuta 1772 on Kokkolan raatihuoneella pitänyt Anders Chydenius, kirkkoherra

1772

Alkuperäinen dokumentti:Tal Hållet Vid Vår Allernådigste Konungs, Konung Gustaf III:s Höga Kröning, Den 29 Maji 1772. På Rådhuset i G.Carleby, Af Anders Chydenius, Kyrkoherde.

Kirjapaino, painopaikka ja -vuosi: Lars Salvius, Stockholm, 1772.

Ajoitus: Julkaistiin todennäköisesti marras- tai joulukuussa 1772.

Perusteksti: Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen kokoelmissa Kokkolassa oleva kappale, yhteisniteessä ”Åtskillige taler” 14 muun kirjoituksen kanssa.

Formaatti, laajuus, kollaatiokaava: 8:o; [1–3] 4–28 s.; A<sup>8</sup> B<sup>4</sup> C<sup>2</sup>.

Mitat: Ladelma-ala 15,4 x 8,3 cm; sivun koko 18,9 x 11,0 cm (leikattu tähän kokoon).

Julkaisuhistoria: Alkukielellä: 1) Laajoja lainauksia ja referointeja Schauman 1908, s. 261–267, 2) ACSS 2, s. 410–427; suomeksi ACKT 2, s. 408–426 (suom. Heikki Eskelinen).

 

Kirje Pehr Wilhelm Wargentinille 2.1.1773

1773

Alkuperäinen dokumentti: Kirje Pehr Wilhelm Wargentinille.

Ajoitus: 2.1.1773.

Omistaja ja signumi: Centrum för vetenskapshistoria, Tukholma, Kungl. Vetenskapsakademiens arkiv, Bergianska brevsamlingen, nide 16, s. 459–461.

Geneettinen luokka: Jäljennös.

Laajuus: Vie kaksi ja puoli sivua niteestä, jossa kirjeiden jäljennökset seuraavat toisiaan.

Paperi, formaatti ja muste: Tavallista, hieman kellastunutta kirjoituspaperia;
leikattu kvartoformaattiin 19,6 x 16,0 cm; musta muste.

Käsikirjoituksen kunto: Hyvässä kunnossa.

Kirjoitus: Bengt Bergiuksen käsiala.

Julkaisuhistoria: Alkukielellä 1) Schauman 1908, s. 268–269, 2) ACSS 2, s. 432–433; suomeksi ACKT 2, s. 431–432 (suom. Veli-Matti Pussinen).

 

Tietoja siitä muutoksesta, jonka kuninkaallinen majesteetti on armollisessa kirjelmässä kuninkaalliselle kamari- ja kauppakollegiolle viime kesäkuun 15. päivänä nöyryydessä suvainnut tehdä siihen purjehdusvapauteen, joka vuonna 1765 on myönnetty Pohjanmaan kaupungeille

1774

Alkuperäinen dokumentti:Uplysningar wid den ändring Kgl. Maj:t uti Nådig Skrifwelse til K. Cammar- och Commerce-Collegierne, af den 15 Junii sistl. i Nåder täckts göra uti den Seglations-frihet, Städerne i Österbotten år 1765 blifwit bewiljad. Painettu Dagligt Allehanda -lehdessä 12.–14.12. 1774, nro 284–286.

Kirjapaino, painopaikka ja -vuosi: F.d. Kongl. Tryckeriet, Stockholm, 1774.

Perusteksti:Dagligt Allehanda -lehden sidottu nide, 1774, Dagstidning 1700–1850, Kungliga biblioteket.

Formaatti ja sivunumerointi: 4:o; ei sivunumerointia

Mitat: Ladelma-ala 18,5 x 13,5 cm; sivun koko 22,0 x 16,1 cm.

Julkaisuhistoria: Alkukielellä 1) Pentti Virrankoski, ”Anders Chydeniuksen aikaisemmin tuntematon kirjoitus Pohjanmaan kaupunkien tapulioikeuksista”, Turun Historiallinen Arkisto 39, 1985, s. 230–238, 2) laajoja referaatteja ja lainauksia Virrankoski 1995, s. 273–279, 3) ACSS 2, s. 436–447; suomeksi: 1) laajoja referaatteja ja lainauksia Virrankoski 1986, s. 288–297, 2) ACKT 2, s. 435–446 (suom. Veli-Matti Pussinen).

 

Vastaus Pohjanmaan pappeihin kohdistettuun arvosteluun

1775

Alkuperäinen dokumentti: Anders Chydeniuksen kirjoitus Stockholms Dageligt Godt -lehdessä 23.–25.10.1775, nro 78–80.

Ajoitus:Stockholms Dageligt Godt -lehden numerossa 23.10.1775 todetaan s. [1] alaviitteessä, että kirjoitus oli saapunut lehden toimitukseen 1.10.1775.

Kirjapaino, painopaikka ja -vuosi: Anders Jacobsson Nordström, Stockholm, 1775.

Perusteksti:Stockholms Dageligt Godt -lehden sidottu nide, vuosikerta 1775, Dagstidning 1700–1829 73 Ay, Kungliga biblioteket.

Formaatti ja sivunumerointi: 8:o; sivut numeroimattomia.

Mitat: Ladelma-ala 14,9 x 8,2 cm; sivun koko 17,0 x 10,5 cm.

Huomautuksia: Julkaisija ja toimittaja Friedrich Kahl kommentoi laajasti Chydeniuksen kirjoitusta tekstiin liitetyissä viidessätoista alaviitteessä (a–i, k–p).

Julkaisuhistoria: Alkukielellä 1) Matthias Akiander, Historiska upplysningar om religiösa rörelserna i Finland i äldre och senare tider, 2. osa, 1858, s. 259–265, tosin ilman Friedrich Kahlin alaviitteitä, 2) ACSS 5, s. 65–72; suomeksi ACKT 5, s. 61–69 (suom. Heikki Eskelinen).

 

Puhe Vaasan hovioikeuden ensimmäisen istunnon johdosta

1776

Alkuperäinen dokumentti: Otsikoimaton ja päiväämätön puhe Vaasan hovioikeuden ensimmäisen istunnon 21.8.1776 johdosta.

Ajoitus: 18.8.1776.

Omistaja ja signumi: Kansalliskirjasto, Helsinki, Anders Chydeniuksen käsikirjoituskokoelma, AA. 66.

Geneettinen luokka: Puhtaaksi kirjoitettu.

Laajuus: Yksi kirjoitusarkki, joka on taitettu nelisivuiseksi vihkoksi; ei sivunumerointia.

Paperi, formaatti ja muste: Tavallista, melko karkeaa ja hieman kellastunutta kirjoituspaperia; 32,2 x 20,2 cm; tummanruskea muste.

Käsikirjoituksen kunto: Hyvässä kunnossa, mutta jokaisen sivun keskellä on suuri, kellanruskea, vinoneliön muotoinen tahra, joka jatkuu alaspäin paperiin tehdyn taitoksen ympärillä; sivun [4] oikea yläkulma likainen.

Kirjoitus: Pelkästään Anders Chydeniuksen käsialaa.

Julkaisuhistoria: Alkukielellä 1) Schauman 1908, s. 542–545, 2) ACSS 2, s. 451–454; suomeksi ACKT 2, s. 450–453 (suom. Heikki Eskelinen).

 

Vastaus Göteborgin tiede- ja kirjallisuusseuran esittämään kysymykseen: Onko maakauppa yleensä valtakunnalle hyödyksi vai vahingoksi ja missä määrin se vaikuttaa elinkeinoelämän vilkastumiseen tai taantumiseen?

1777

Alkuperäinen dokumentti: Svar På Vetenskaps och Vitterhets Samhällets I Götheborg Förestälta Fråga: Huruvida Landthandel för et Rike i gemen är nyttig eller skadelig, och i hvad mon den bidrager til industriens uplifvande eller aftagande?

Kirjapaino, painopaikka ja -vuosi: Kongl. Tryckeriet, Stockholm, 1777.

Ajoitus: Esipuhe on päivätty 26.9.1777.

Perusteksti: K. H. Renlundin museon – Keski-Pohjanmaan maakuntamuseon kokoelmissa oleva kappale, signumi KHRM 50 (Böcker). Nimiölehdellä on merkinnät ”N:o 202” ja ”Köpt på auktion efter Jacob Donner. Carl Rahm”.

Formaatti, laajuus, kollaatiokaava: 8:o; [1–11] 12–77 [78] s.; A–D<sup>8</sup> E<sup>8</sup>(-E8).

Mitat: Ladelma-ala 13,1 x 6,6 cm; sivun koko 19,5 x 12,2 cm.

Julkaisuhistoria: Alkukielellä 1) (ilman esipuhetta) Chydenius 1880, s. 319–338, 2) ACSS 3, s. 51–80; suomeksi 1) (ilman esipuhetta) Chydenius 1929 ja 1986A, s. 284–307 (suom. Verner Malinen), 2) ACKT 3, s. 45–76 (suom. Heikki Eskelinen); englanniksi ”Answer to the Question Posed by the Society of Arts and Sciences in Gothenburg: Whether Rural Trade Is Generally Useful or Harmful to a Country, and to What Extent it Contributes to the Promotion or Decline of Industry”, Anticipating The Wealth of Nations. The selected works of Anders Chydenius (1729–1803), Maren Jonasson & Pertti Hyttinen (eds), London & New York: Routledge 2012, s. 253–274, käännös Peter C. Hogg.

 

Puhe Kustaa III:n syntymäpäivänä

1778

Alkuperäinen dokumentti: Anders Chydeniuksen puhe Kustaa III:n syntymäpäivänä, otsikoimaton käsikirjoitus.

Ajoitus: 24.1.1778.

Omistaja ja signumi: Kansalliskirjasto, Helsinki, Anders Chydeniuksen käsikirjoituskokoelma, signumi AA. 66.

Geneettinen luokka: Omakätinen käsikirjoitus, muutamia korjauksia. Tekstin ainoa tunnettu esiintymä.

Laajuus: Viisi kirjoitusarkkia, jotka on alun perin taiteltu nelisivuisiksi vihkoiksi, sekä yksi puolikas arkki. Sivut numeroitu. Ensimmäisen, kolmannen ja neljännen arkin taitokset vaurioituneet niin, että lehdet ovat irronneet toisistaan. Ensimmäinen arkki käsittää siis s. 1–[2] ja 3–4, toinen s. 5–8, kolmas s. 9–10 ja 11–12, neljäs s. 13–14 ja 15–16, viides s. 17–20 ja lopun puolikas arkki s. [21]–[22]. Puolikkaassa arkissa on vain töherrystä, ei kirjoitusta. Schauman (Schauman 1908, s. 546, viite) olettaa, että käsikirjoituksen alussa on alun perin ollut kokonainen tai puolikas arkki, mutta että tämä on kadonnut tai tuhoutunut jo Chydeniuksen elinaikana. Myös sivunumerointi on Schaumanin mukaan Chydeniuksen tekemä. Koska käsikirjoituksessa ei ole otsikkoa ja se alkaa hieman odottamattomalla tavalla, ei ole suljettu pois että nykyisen sivun 1 edellä on alun perin ollut sivuja.

Paperi, formaatti ja muste: Tavallista, kellastunutta kirjoituspaperia; 32,7 x 20,5 cm; ruskea muste.

Käsikirjoituksen kunto: Arkkien taitokset osittain murentuneet, sinipunaisia ja ruskeita värjäytymiä. Konservoitu 1970-luvulla arkkien päälle liimatun ohuen silkkikudoksen avulla.

Kirjoitus: Pääosin Anders Chydeniuksen käsialaa. Marginaaliin tehdyt merkinnät sivulla 6 vaikuttavat olevan toisen, tuntemattoman henkilön käsialaa.

Julkaisuhistoria: Alkukielellä 1) Schauman 1908, s. 546–558; 2) ACSS 3, s. 87–100; suomeksi Chydenius 1929 ja 1986A, s. 308–320 (suom. Verner Malinen, 2) ACKT 3, s. 83–97 (suom. Heikki Eskelinen).

 

”Palvelusväen omavaltaisuus…” (Prodromus)

1778

Alkuperäinen dokumentti: Nimimerkki Prodromuksen kirjoitus Dageliga Tidningar, Eller: Dagligt Allehanda -lehdessä 11.8.1778, nro 180.

Kirjapaino, painopaikka ja -vuosi: Kongl. Ordenstryckeriet, Stockholm, 1778.

Perusteksti: Dageliga Tidningar, Eller: Dagligt Allehanda -lehden sidottu nide, vuosikerta 1778, Dagstidning 1700–1850, Kungliga biblioteket.

Formaatti ja sivunumerointi: 4:o; sivut numeroimattomia.

Mitat: Ladelma-ala 18,4 x 13,8 cm; sivun koko 20,9 x 17,0 cm.

Julkaisuhistoria: Alkukielellä 1) Chydenius 1880, s. 373–375, 2) ACSS 3, s. 106–110; suomeksi 1) Chydenius 1986B, s. 443–448 (suom. Katariina Kare), 2) ACKT 3, s. 103–107 (suom. Heikki Eskelinen).

 

Tutkimus siitä, onko kansalaisten vapauden, valtakunnan perustuslain ja sen todellisen edun mukaista pakottaa rikoksiin syyllistymättömiä työläisiä vuosipalvelukseen, määrätä heille kiinteät palkat ja jakaa palkolliset arpomalla isäntien kesken

1778

Alkuperäinen dokumentti: Anders Chydeniuksen julkaisematon käsikirjoitus Undersökning, om det är öfverensstämmande med en borgerlig frihet, rikets grundlag, och dess sanskylliga nytta, at tvinga obrottsliga arbetare til års-tienst, at fastställa deras löner och at fördela tienste folck efter lott husbönder emellan. Käsikirjoitus on kadonnut ja siitä on käytettävissä vain joitakin katkelmia Georg Schaumanin teoksessa Biografiska undersökningar om Anders Chydenius (1908), s. 285–286 ja 559–565.

Kirjapaino, painopaikka ja -vuosi: Tidnings- och tryckeri-aktiebolagets tryckeri, Helsingfors, 1908.

Ajoitus: Kesä tai alkusyksy 1778.

Perusteksti: Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen kappale Georg Schaumanin teoksesta Biografiska undersökningar om Anders Chydenius.

Huomautuksia: Kirjoituksessaan Vastaus Epilogukselle (ks. s. 250) Chydenius kirjoittaa, että hän Ajatuksia luonnollisista oikeuksista -kirjoituksen käsikirjoituksessa lupaa maksaa palkkion sille, joka parhaiten kumoamaan hänen näkemyksensä. Koska tämän tekstin pykälässä 20 otetaan esille vastaava asia, on syytä olettaa, että Tutkimus vuosipalveluksesta on Ajatuksia luonnollisista oikeuksista -kirjoituksen työkäsikirjoitus, ehkä jopa lopullinen käsikirjoitus.

Julkaisuhistoria: Alkukielellä 1) Schauman 1908, s. 285–286 ja 559–565, 2) ACSS 3, s. 112–119; suomeksi ACKT 3, s. 109–116 (suom. Heikki Eskelinen).

 

Ajatuksia isäntien ja palkollisten luonnollisista oikeuksista

1778

Alkuperäinen dokumentti: Anders Chydeniuksen kirjoitus Tankar Om Husbönders och Tienstehions Naturliga Rätt; Upgifne Af Anders Chydenius, Kyrkoherde i Gamla Carleby.

Kirjapaino, painopaikka ja -vuosi: Kongl. Tryckeriet, Stockholm, 1778.

Ajoitus: Omistuskirjoitus kuninkaalliselle majesteetille s. [vi] on päivätty 12.9.1778, mutta kirjoitus lienee ilmestynyt marras- tai joulukuussa 1778. Ensimmäinen sitä arvosteleva kirjoitus julkaistiin Dagligt Allehandassa 30.12.1778, ja se alkaa sanoilla:”Kirkkoherra, maisteri Chydenius on äskettäin painattanut ajatuksiaan Isäntien ja palkollisten luonnollisista oikeuksista” (ks. s. 569).

Perusteksti: Turun yliopiston kirjaston kappale, signumi s.Ai.I.319.

Formaatti, laajuus, kollaatiokaava: 8:o; [i–vi] [1]–58 s.; π<sup>3</sup> A–C<sup>8</sup> D<sup>5</sup>.

Mitat: Ladelma-ala 14,8 x 8,2 cm; sivun koko 19,8 x 11,7 cm.

Julkaisuhistoria: Alkukielellä 1) Chydenius 1880, s. 341–368, 2) kirjoituksen laaja referaatti on julkaisussa Skrifter af Sällskapet för Allmänne Medborgerlige kunskaper II, Stockholm 1796, s. 187–212, 3) ACSS 3, s. 121–158; suomeksi 1) Chydenius 1929 ja 1986A, s. 321–359 (suom. Verner Malinen), 2) ACKT 3, s. 118–158 (suom. Heikki Eskelinen); englanniksi ”Thoughts Concerning the Natural Rights of Masters and Servants”, Anticipating The Wealth of Nations. The selected works of Anders Chydenius (1729–1803), Maren Jonasson & Pertti Hyttinen (eds), London & New York: Routledge 2012, s. 281–312, käännös Peter C. Hogg.

 

Reunahuomautuksia uuteen palkollissääntöehdotukseen

1778

Alkuperäinen dokumentti: Huomautuksia uudesta palkollissääntöehdotuksesta, otsikoimaton ja päiväämätön käsikirjoitus.

Ajoitus: 17.–27.11.1778. Chydenius valittiin 17.11. pappissäädyn valiokuntaan, jonka tehtävänä oli laatia lausunto ehdotuksesta uudeksi palkollissäännöksi. Valiokunta käsitteli asiaa 18., 19., 21. ja 27.11.1778, jolloin lausunnon kirjoittaminen annettiin Chydeniuksen tehtäväksi.

Omistaja ja signumi: Kansalliskirjasto, Helsinki, Anders Chydeniuksen käsikirjoituskokoelma, signumi AA. 66.

Geneettinen luokka: Omakätinen käsikirjoitus, muutamia korjauksia. Tekstin ainoa tunnettu esiintymä.

Laajuus: Yksi kirjoitusarkki, joka on taiteltu nelisivuiseksi vihkoksi, sivut numeroimattomia. Kirjoitusta kolmella ensimmäisellä sivulla.

Paperi, formaatti ja muste: Tavallista, täysin kellastunutta kirjoituspaperia; 34,0 x 21,3–22,0 cm; ruskea muste.

Käsikirjoituksen kunto: Arkkien reunat ja taitokset murentuneet, sinipunaisia ja ruskeita värjäytymiä. Konservoitu 1970-luvulla arkkien päälle liimatun ohuen silkkikudoksen avulla.

Kirjoitus: Pelkästään Anders Chydeniuksen käsialaa.

Huomautuksia: Koska Chydenius aloittaa kommentoinnin pykälästä 7, on mahdollista, että käsikirjoituksessa on aikaisemmin ollut toinen arkki, joka on sisältänyt pykälät 1–6.

Julkaisuhistoria: Alkukielellä: 1) Lainauksia käsikirjoituksesta julkaistu Schauman 1908, s. 295–297, 2) ACSS 3, s. 160–163; suomeksi ACKT 3, s. 160–162 (suom. Heikki Eskelinen).

 

Kunnianarvoisan pappissäädyn valtuuttamien edustajien lausunto heidän ylhäisyyksiensä herrojen valtaneuvosten laatimasta ehdotuksesta uudeksi ja parannelluksi palkollissäännöksi

1778

Alkuperäinen dokumentti: Deputerades af Högwördiga PrästaStåndet utlåtande, öfwer det af Deras Excellencer Herrar Riksens Råd författade Project til en Ny och förbättrad Tienstehions Stadga, hwilcket Hans Kongl. Maij:st täkts Riksens Högl. Ständer i Nåder meddela, och hwaröfwer Kongl. Maij:st med dem allernådigst åstundat samråda, afgifwit d:n 27: November 1778.

Ajoitus: 27.11.1778.

Omistaja ja signumi: Sveriges riksarkiv, Prästeståndets arkiv, Prästeståndets riksdagsakter 1778–1779, vol. R 957, kokonaisuus ”nr 54”.

Geneettinen luokka: Luonnos, kymmenkunta korjausta.

Laajuus: Kolme kirjoitusarkkia, jotka on taiteltu nelisivuisiksi vihkoiksi, sivut numeroimattomia. Kirjoitusta kymmenellä ensimmäisellä sivulla.

Paperi, formaatti ja muste: Tavallista, hieman kellastunutta kirjoituspaperia; 32,6 x 19,6 cm; tummanruskea muste.

Käsikirjoituksen kunto: Hyvässä kunnossa.

Kirjoitus: Pelkästään Anders Chydeniuksen käsialaa.

Julkaisuhistoria: Alkukielellä 1) Schauman 1908, s. 298–305, 2) ACSS 3, s. 165–172; suomeksi ACKT 3, s. 164–172 (suom. Heikki Eskelinen).

 

Muistio verosuostunnoista

1778

Alkuperäinen dokumentti: Aldra ödmiukaste Memorial.

Ajoitus: Luettu pappissäädyssä 8.12.1778.

Omistaja ja signumi: Kansalliskirjasto, Helsinki, Anders Chydeniuksen käsikirjoituskokoelma, signumi AA. 66.

Geneettinen luokka: Omakätinen käsikirjoitus, muutamia korjauksia. Tekstin ainoa tunnettu esiintymä.

Laajuus: Kaksi kirjoitusarkkia, jotka taiteltu nelisivuisiksi vihkoiksi, sivut numeroimattomia. Kirjoitusta seitsemällä ensimmäisellä sivulla.

Paperi, formaatti ja muste: Tavallista, täysin kellastunutta kirjoituspaperia; 32,7–33,1 x 20,2–20,6 cm; ruskea muste.

Käsikirjoituksen kunto: Vahingoittunut pahoin taitosten kohdilta. Voimakkaat ruskeat ja sinipunaiset värjäytymät sekä reiät vaikeuttavat tekstin tulkintaa. Konservoitu 1970-luvulla arkkien päälle liimatun ohuen silkkikudoksen avulla.

Kirjoitus: Anders Chydeniuksen käsialaa, lukuun ottamatta s. [1] tehtyä merkintää lukemisesta pappissäädyssä.

Huomautuksia: Konservoinnin yhteydessä toisen arkin taitos on tehty väärään suuntaan. Ensimmäinen arkki sisältää siten s. [1]–[2] ja [7]–[8] ja toinen arkki s. [5]–[6] ja [3]–[4].

Julkaisuhistoria: Alkukielellä 1) Schauman 1908, s. 312–315, 2) i ACSS 3, s. 174–177; suomeksi ACKT 3, s. 174–178 (suom. Veli-Matti Pussinen).

 

Uskonnonvapausmuistion luonnos

1778

Alkuperäinen dokumentti: Elsa Fougtin kirjoittama Anders Chydeniuksen uskonnonvapausmuistion luonnos, otsikoimaton käsikirjoitus.

Ajoitus: 17.12.1778.

Omistaja ja signumi: Uppsala universitetsbibliotek, Handskrifts- och musikavdelningen, Gustav III:s papper, Riksdagshandlingar Tom. I 1739–1789, signumi F. 438, nro 52.

Geneettinen luokka: Luonnos, sisältää korjauksia.

Laajuus: Viisi lehteä, joissa tekstiä etupuolella (recto); sivunumerointi.

Paperi, formaatti ja muste: Tavallista, hieman kellastunutta kirjoituspaperia; 32,2 x 21,0 cm; musta muste.

Käsikirjoituksen kunto: Hyvässä kunnossa, lehtien reunat kuitenkin kuluneet; lehtien 2, 3 ja 5 alareunoista leikattu pois, samoin lehtien 2 ja 3 yläreunoista.

Kirjoitus: Elsa Fougtin käsialaa.

Julkaisuhistoria: Alkukielellä 1) Schauman 1908, s. 318–321, 2) ACSS 3, s. 181–184; suomeksi ACKT 3, s. 182–185 (suom. Heikki Eskelinen).

 

Uskonnonvapausmuistion käsikirjoitus

1778 (–1779)

Alkuperäinen dokumentti: Ödmiukt Memorial.

Ajoitus: Joulukuun loppu 1778 tai tammikuun alku 1779.

Omistaja ja signumi: Kansalliskirjasto, Helsinki, Anders Chydeniuksen käsikirjoituskokoelma, signumi AA. 66.

Geneettinen luokka: Omakätinen luonnos.

Laajuus: Puolikas arkki ja kaksi kokonaista arkkia, sivut numeroimattomia. Ensimmäinen arkki sisältää s. [1]–[2], toinen s. [3]–[4] ja [9]–[10] ja kolmas s. [5]–[8]. Kirjoitusta kaikilla 10 sivulla. Konservoinnin yhteydessä kolmannen arkin taitos on tehty väärään suuntaan, niin että sivujen järjestys on nyt s. [7], [8], [5] ja [6].

Paperi, formaatti ja muste: Tavallista, täysin kellastunutta kirjoituspaperia; 32,9 x 20,8 cm; ruskea muste.

Käsikirjoituksen kunto: Hyvässä kunnossa. Kauttaaltaan laikukas, ruskeita ja sinipunaisia värjäytymiä. Konservoitu 1970-luvulla arkkien päälle liimatun ohuen silkkikudoksen avulla.

Kirjoitus: Anders Chydeniuksen käsialaa, lukuun ottamatta alkuun tehtyjä lisäyksiä.

Huomautuksia: Samassa kokoelmassa (AA. 66) on kolme tuntemattomalla käsialalla puhtaaksikirjoitettua kopiota tästä dokumentista.

Julkaisuhistoria: Alkukielellä: 1) Joitakin ylipyyhittyjä jaksoja julkaistu Chydenius 1880, s. 323–324, 2) ACSS 3, s. 186–190; suomeksi ACKT 3, s. 187–192 (suom. Heikki Eskelinen).

 

Vastaus 30.12. Dagligt Allehandan numerossa 298 julkaistuun arvosteluun, joka kohdistuu teokseen Isäntien ja palkollisten luonnollisista oikeuksista

1779

Alkuperäinen dokumentti: Anders Chydeniuksen kirjoitus Dageliga Tidningar, Eller: Dagligt Allehanda -lehdessä 7.1.1779, nro 4.

Kirjapaino, painopaikka ja -vuosi: Kongl. Ordenstryckeriet, Stockholm, 1779.

Perusteksti: Dageliga Tidningar, Eller: Dagligt Allehanda -lehden sidottu nide, vuosikerta 1779, Dagstidning 1700–1850, Kungliga biblioteket.

Formaatti ja sivunumerointi: 4:o; sivut numeroimattomia.

Mitat: Ladelma-ala 18,8 x 13,8 cm; sivun koko 20,7 x 16,8 cm.

Julkaisuhistoria: Alkukielellä 1) Chydenius 1880, s. 377–379, 2) i ACSS 3, s. 192–196; suomeksi 1) Chydenius 1986B, s. 448–452 (suom. Katariina Kare), 2) ACKT 3, s. 194–198 (suom. Heikki Eskelinen).

 

Muistio uskonnonvapaudesta

1779

Alkuperäinen dokumentti: Memorial, Angående Religions-Frihet. Af Anders Chydenius, Probst och Kyrkoherde i Gamla-Carleby.

Kirjapaino, painopaikka ja -vuosi: Kongl. Tryckeriet, Stockholm, 1779.

Ajoitus: S. [3] olevan tiedon mukaan luovutettu pappissäädylle 11.1. ja luettu säädyssä 18.1.1779. Painaminen tapahtui pian tämän jälkeen.

Perusteksti: Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen kokoelmissa Kokkolassa oleva kappale.

Formaatti, laajuus, kollaatiokaava: 4:o; [8] s.; π<sup>4</sup>.

Mitat: Ladelma-ala 15,3 x 11,8 cm; sivun koko 25,5 x 18,5 cm.

Huomautuksia: Säädylle luovutettu ja painatuksen lähtökohtana toiminut asiakirja on Ruotsin valtionarkistossa (Sveriges riksarkiv, Prästeståndets arkiv, Prästeståndets riksdagsakter 1778–1779, vol. R 957).

Julkaisuhistoria: Alkukielellä 1) Chydenius 1880, s. 415–418, 2) ACSS 3, s. 198–202; suomeksi 1) Chydenius 1929, 1986A, s. 360–367 (suom. Verner Malinen), 2) ACKT 3, s. 200–205 (suom. Heikki Eskelinen); englanniksi ”Memorial Regarding Freedom of Religion”, Anticipating The Wealth of Nations. The selected works of Anders Chydenius (1729–1803), Maren Jonasson & Pertti Hyttinen (eds), London & New York: Routledge 2012, s. 317–322, käännös Peter C. Hogg; ilmestymisaikanaan käännetty tai referoitu ranskaksi 1) L ’Année Littéraire. Année 1779. Par M. Fréron. Tome Second, s. 132–144, 2) Gazette de France, 5.3.1779, nro 19, 3) Mercure de France dédié au Roi, par une Société de Gens Lettres, 15.3.1779, s. 194–195, 4) Gazette d’Agriculture, Commerce, Arts et Finances, 30.3.1779, nro 26, s. 201–204, 5) Mercure de France dédié au Roi, par une Société de Gens Lettres (Journal Politique de Bruxelles), 15.4.1779, s. 195–201, 6) L ’ Esprit des journaux, françois et étrangers, Mai 1779, Tome V, s. 209–217, 7) Supplément pour les Journaux politiques, ou Gazettes des gazettes, des mois d’Avril, Mai & Juin 1779, s. 3–8.

 

Vastaus herra laamanni Antonssonin Dagligt Allehandan liitteenä levittämiin Huomautuksiin, jotka kohdistuvat teokseeni Isäntien ja palkollisten luonnollisista oikeuksista

1779

Alkuperäinen dokumentti: Anders Chydeniuksen kirjoitus Dageliga Tidningar, Eller: Dagligt Allehanda -lehdessä 21.–22.1.1779, nro 16–17.

Kirjapaino, painopaikka ja -vuosi: Kongl. Ordenstryckeriet, Stockholm, 1779.

Perusteksti: Dageliga Tidningar, Eller: Dagligt Allehanda -lehden sidottu nide, vuosikerta 1779, Dagstidning 1700–1850, Kungliga biblioteket.

Formaatti ja sivunumerointi: 4:o; sivut numeroimattomia.

Mitat: Ladelma-ala 18,8 x 13,8 cm; sivun koko 20,6 x 16,7 cm.

Huomautuksia: Katso myös Antonssonin Huomautuksia koskevia tietoja, s. 658.

Julkaisuhistoria: Alkukielellä 1) Chydenius 1880, s. 380–385, 2) ACSS 3, s. 211–217; suomeksi 1) Chydenius 1986B, s. 453–460 (suom. Katariina Kare), 2) ACKT 3, s. 214–221 (Heikki Eskelinen).

 

Pappissäädyn alamainen lausunto kuninkaallisen valtaneuvoston laatimasta ehdotuksesta uudeksi ja parannelluksi palkollissäännöksi

1779

Alkuperäinen dokumentti: Prästa Ståndets Underdåniga utlåtande, öfwer det i Kongl. Rådkammaren författade project til en Ny och förbättrad Tienste hions Stadga, hwilket Hans Kongl. Maij:stt täkts Riksens Ständer i Nåder meddela, och hwaröfwer Kongl. Maij:st- med dem allernådigst åstundat samråda. afgifwet d:n 25. Januarii 1779.

Ajoitus: 25.1.1779.

Omistaja ja signumi: Sveriges riksarkiv, Prästeståndets arkiv, Prästeståndets riksdagsakter 1778–1779, vol. R 957, kokonaisuus ”nr 54”.

Geneettinen luokka: Luonnos, kymmenkunta korjausta.

Laajuus: Kaksi kirjoitusarkkia, jotka on taiteltu nelisivuisiksi vihkoiksi, sivut numeroimattomia. Kirjoitusta kaikilla kahdeksalla sivulla.

Paperi, formaatti ja muste: Tavallista, hieman kellastunutta kirjoituspaperia; 34,0 x 20,5 cm; ruskea muste; korjaukset mustalla musteella.

Käsikirjoituksen kunto: Hyvässä kunnossa.

Kirjoitus: Pelkästään Anders Chydeniuksen käsialaa.

Julkaisuhistoria: Alkukielellä ACSS 3, s. 219–223; suomeksi ACKT 3, s. 223–227 (suom. Heikki Eskelinen).

 

Vastaus herra Sincere & Moderaten isäntien ja palkollisten luonnollisia oikeuksia koskevien ajatusteni arvosteluun, joka on julkaistu Dagligt Allehandan numeroissa 9, 10 ja 11

1779

Alkuperäinen dokumentti: Anders Chydeniuksen kirjoitus Dageliga Tidningar, Eller: Dagligt Allehanda -lehdessä 2.3.1779, nro 50.

Ajoitus: Kirjoitus on päivätty 30.1.1779.

Kirjapaino, painopaikka ja -vuosi: Kongl. Ordenstryckeriet, Stockholm, 1779.

Perusteksti: Dageliga Tidningar, Eller: Dagligt Allehanda -lehden sidottu nide, vuosikerta 1779, Dagstidning 1700–1850, Kungliga biblioteket.

Formaatti ja sivunumerointi: 4:o; sivut numeroimattomia.

Mitat: Ladelma-ala 19,1 x 13,8 cm; sivun koko 20,7 x 16,8 cm.

Julkaisuhistoria: Alkukielellä 1) Chydenius 1880, s. 386–389, 2) ACSS 3, s. 225–230; suomeksi 1) Chydenius 1986B, s. 461–466 (suom. Katariina Kare), 2) ACKT 3, s. 229–234 (suom. Heikki Eskelinen).

 

Herra Peripatheticukselle

1779

Alkuperäinen dokumentti: Anders Chydeniuksen kirjoitus Dageliga Tidningar, Eller: Dagligt Allehanda -lehdessä 10.5.1779, nro 104.

Ajoitus: Kirjoitus on päivätty 14.4.1779.

Kirjapaino, painopaikka ja -vuosi: Kongl. Ordenstryckeriet, Stockholm, 1779.

Perusteksti: Dageliga Tidningar, Eller: Dagligt Allehanda -lehden sidottu nide, vuosikerta 1779, Dagstidning 1700–1850, Kungliga biblioteket.

Formaatti ja sivunumerointi: 4:o; sivut numeroimattomia.

Mitat: Ladelma-ala 18,9 x 13,8 cm; sivun koko 20,7 x 16,8 cm.

Julkaisuhistoria: Alkukielellä 1) Chydenius 1880, s. 390–393, 2) ACSS 3, s. 232–236; suomeksi 1) Chydenius 1986B, s. 467–472 (suom. Katariina Kare), 2) ACKT 3, s. 236–240 (suom. Heikki Eskelinen).

 

Huomautuksia, jotka liittyvät herra laamanni Antonssonin asiamiehen Stockholms-Postenin numerossa 60 maaliskuun 23. päivänä 1779 julkaistuun vastaukseen

1779

Alkuperäinen dokumentti: Anders Chydeniuksen kirjoitus Dageliga Tidningar, Eller: Dagligt Allehanda -lehdessä 27.–28.5.1779, nro 117–118.

Ajoitus: Kirjoitus on päivätty 28.4.1779.

Kirjapaino, painopaikka ja -vuosi: Kongl. Ordenstryckeriet, Stockholm, 1779.

Perusteksti: Dageliga Tidningar, Eller: Dagligt Allehanda -lehden sidottu nide, vuosikerta 1779, Dagstidning 1700–1850, Kungliga biblioteket.

Formaatti ja sivunumerointi: 4:o; sivut numeroimattomia.

Mitat: Ladelma-ala 18,9 x 13,8 cm; sivun koko 20,7 x 16,8 cm.

Julkaisuhistoria: Alkukielellä 1) Chydenius 1880, s. 393–397, 2) ACSS 3, s. 383–243; suomeksi Chydenius 1986B, s. 472–478 (suom. Katariina Kare), 2) ACKT 3, s. 242–248 (suom. Heikki Eskelinen).

 

Vastaus herra Epiloguksen huomautuksiin palkollisista kirjoittamani teoksen johdosta

1779

Alkuperäinen dokumentti: Anders Chydeniuksen kirjoitus Dageliga Tidningar, Eller: Dagligt Allehanda -lehdessä 8.–9.6.1779, nro 126–127.

Ajoitus: Kirjoitus on päivätty 27.4.1779.

Kirjapaino, painopaikka ja -vuosi: Kongl. Ordenstryckeriet, Stockholm, 1779.

Perusteksti: Dageliga Tidningar, Eller: Dagligt Allehanda -lehden sidottu nide, vuosikerta 1779, Dagstidning 1700–1850, Kungliga biblioteket.

Formaatti ja sivunumerointi: 4:o; sivut numeroimattomia.

Mitat: Ladelma-ala 18,9 x 13,8 cm; sivun koko 20,6 x 16,8 cm.

Julkaisuhistoria: Alkukielellä 1) Chydenius 1880, s. 397–401, 2) ACSS 3, s. 245–251; suomeksi 1) Chydenius 1986B, s. 479–485 (suom. Katariina Kare), 2) ACKT 3, s. 250–256 (suom. Heikki Eskelinen).

 

Vastaus Dagligt Allehandan numeroissa 110, 111, 112 ja 113 julkaistuun, Ulvilassa 23. päivänä viime maaliskuuta päivättyyn arvosteluun

1779

Alkuperäinen dokumentti: Anders Chydeniuksen kirjoitus Dageliga Tidningar, Eller: Dagligt Allehanda -lehdessä 30.6.–1.7.1779, nro 144–145.

Ajoitus: Kirjoitus on päivätty 11.6.1779.

Kirjapaino, painopaikka ja -vuosi: Kongl. Ordenstryckeriet, Stockholm, 1779.

Perusteksti: Dageliga Tidningar, Eller: Dagligt Allehanda -lehden sidottu nide, vuosikerta 1779, Dagstidning 1700–1850, Kungliga biblioteket.

Formaatti ja sivunumerointi: 4:o; sivut numeroimattomia.

Mitat: Ladelma-ala 18,8 x 13,8 cm; sivun koko 20,6 x 16,8 cm.

Huomautuksia: Chydenius erehtyy Ulvilassa päivätyn kirjoituksen päiväyksestä, joka oli 29.3., ei 23.3.

Julkaisuhistoria: Alkukielellä 1) Chydenius 1880, s. 402–406, 2) ACSS 3, s. 253–259; suomeksi 1) kääntämänä Chydenius 1986B, s. 485–493 (suom. Katariina Kare), 2) ACKT 3, s. 258–265 (suom. Heikki Eskelinen).

 

Vastaus herra Peripatheticukselle hänen jälkimmäiseen, Dagligt Allehandan numeroissa 132 ja 133 minulle osoittamaansa palkollisia käsittelevään kirjoitukseen

1779

Alkuperäinen dokumentti: Anders Chydeniuksen kirjoitus Dageliga Tidningar, Eller: Dagligt Allehanda -lehdessä 19.–20.8.1779, nro 187–188.

Ajoitus: Kirjoitus on päivätty 28.7.1779.

Kirjapaino, painopaikka ja -vuosi: Kongl. Ordenstryckeriet, Stockholm, 1779.

Perusteksti: Dageliga Tidningar, Eller: Dagligt Allehanda -lehden sidottu nide, vuosikerta 1779, Dagstidning 1700–1850, Kungliga biblioteket.

Formaatti ja sivunumerointi: 4:o; sivut numeroimattomia.

Mitat: Ladelma-ala 18,9 x 13,8 cm; sivun koko 20,5 x 16,7 cm.

Julkaisuhistoria: Alkukielellä 1) Chydenius 1880, s. 406–412, 2) ACSS 3, s. 261–269; suomeksi 1) Chydenius 1986B, s. 493–502 (suom. Katariina Kare), 2) ACKT 3, s. 267–275 (suom. Heikki Eskelinen).

 

Omaelämäkerta

1780

Alkuperäinen dokumentti: Anders Chydeniuksen Göteborgin kuninkaalliselle tiede- ja kirjallisuusseuralle lähettämä omaelämäkerta.

Ajoitus: 14.2.1780.

Omistaja ja signumi: Göteborgs universitetsbibliotek, Handskriftsavdelningen 6:2:2–7, Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg, Självbiografier, s. 123–[150].

Geneettinen luokka: Puhtaaksi kirjoitettu, joitakin kymmeniä korjauksia.

Laajuus: Seitsemän kirjoitusarkkia, jotka on taiteltu nelisivuisiksi vihkoiksi; sivut numeroitu jälkeenpäin joka toiselle sivulle lyödyllä leimalla. Kirjoitusta kaikilla paitsi viimeisellä sivulla, s. [150].

Paperi, formaatti ja muste: Tavallista harmaanbeesiä kirjoituspaperia; 33,0 x 21,2 cm (leikattu tähän kokoon); ruskea muste.

Käsikirjoituksen kunto: Hyvässä kunnossa.

Kirjoitus: Pelkästään Anders Chydeniuksen käsialaa.

Huomautuksia: Suomen historiallisen seuran kokouksessa 27.5.1918 piispa Jaakko Gummerus kertoi, että hänen hallussaan on Anders Chydeniuksen omaelämäkerran alkuperäinen käsikirjoitusluonnos (”Anders Chydeniuksen autobiografian originaalikonseptista”, Historiallinen Arkisto XXVIII, Suomen historiallinen seura 1920, s. 14–15). Gummeruksen mukaan käsikirjoituksen ja lopullisen version välillä oli vain pieniä ja pääasiassa muotoa koskevia eroja. Kyseistä luonnosta ei kuitenkaan ole löydetty eikä sen vaiheita tunneta.

Julkaisuhistoria: Alkukielellä 1) Chydenius 1880, s. 423–437, 2) ACSS 3, s. 279–301; suomeksi 1) Chydenius 1929, 1986A, s. 417–440 (suom. Verner Malinen), 2) ACKT 3, s. 286–310 (suom. Heikki Eskelinen); englanniksi ”Autobiography submitted to the Society of Arts and Sciences in Gothenburg”, Anticipating The Wealth of Nations. The selected works of Anders Chydenius (1729–1803), Maren Jonasson & Pertti Hyttinen (eds), London & New York: Routledge 2012, s. 331–350, käännös Peter C. Hogg.

 

Luonnos kutsuksi kirjoituskilpailuun

1781

Alkuperäinen dokumentti: Luonnos kutsuksi kirjoituskilpailuun.

Ajoitus: Kirjoitus on päivätty 11.7.1781.

Omistaja ja signumi: Kansalliskirjasto, Helsinki, Anders Chydeniuksen käsikirjoituskokoelma, signumi AA. 66.

Geneettinen luokka: Omakätinen käsikirjoitus, muutamia korjauksia.

Laajuus: Puolikas kirjoitusarkki = kaksi sivua, sivut numeroimattomia. Kirjoitusta molemmilla sivuilla.

Paperi, formaatti ja muste: Tavallista, kellastunutta kirjoituspaperia;
34,2 x 21,4 cm; tummanruskea muste.

Käsikirjoituksen kunto: Hyvässä kunnossa, lilanvärisiä värjäytymiä, reunat vaurioituneet. Konservoitu 1970-luvulla arkin päälle liimatun ohuen silkkikudoksen avulla.

Kirjoitus: Pelkästään Anders Chydeniuksen käsialaa.

Julkaisuhistoria: Alkukielellä ACSS 5, s. 77–78; suomeksi ACKT 5, s. 74–75 (suom. Heikki Eskelinen).

 

Kutsu kirjoituskilpailuun

1781

Alkuperäinen dokumentti: Anders Chydeniuksen kirjoitus Dageliga Tidningar, Eller: Dagligt Allehanda -lehdessä 26.7.1781, nro 169.

Ajoitus: Kirjoitus on päivätty 12.7.1781.

Kirjapaino, painopaikka ja -vuosi: Kongl. Ordenstryckeriet, Stockholm, 1781.

Perusteksti:Dageliga Tidningar, Eller: Dagligt Allehanda -lehden sidottu nide, vuosikerta 1781, 2. osa, Dagstidning 1700–1850, Kungliga biblioteket.

Formaatti ja sivunumerointi: 4:o; sivut numeroimattomia.

Mitat: Ladelma-ala 18,8 x 13,8 cm; sivun koko 20,2 x 16,8 cm.

Huomautuksia: Kirjoitus julkaistiin myös Upfostrings-Sälskapets Tidningar -lehdessä 2.8.1781, nro 58.

Julkaisuhistoria: Alkukielellä: 1) Otteita kirjoituksesta alkukielellä Schauman 1908, s. 338–339, 2) ACSS 5, s. 80–81; suomeksi ACKT 5, s. 77–78. (suom. Heikki Eskelinen).

 

Saarnat Jumalan kymmenestä käskystä 1781

Ensimmäinen saarna Jumalan kymmenestä käskystä

Toinen saarna Jumalan kymmenestä käskystä

Kolmas saarna Jumalan kymmenestä käskystä

Neljäs saarna Jumalan kymmenestä käskystä

Viides saarna Jumalan kymmenestä käskystä

Kuudes saarna Jumalan kymmenestä käskystä

1781

 

Alkuperäinen dokumentti: Kuusi ensimmäistä saarnaa Anders Chydeniuksen teoksesta Predikningar Öfver Tio Guds Bud.

Kirjapaino, painopaikka ja -vuosi: Johan Edman, Uppsala, 1781.

Ajoitus: Saarnat kirjoitettiin todennäköisesti syyskuun 1780 ja maaliskuun 1781 välisenä aikana, koska Teologis-homileettinen seura syyskuussa 1780 pidensi kilpailutöiden sisäänjättöaikaa maaliskuuhun 1781. Alkuperäiseen määräaikaan (30.6.1780) mennessä saapui vain yksi kilpakirjoitus.

Perusteksti: Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen Homiletiska försök -sarjan nide, joka sisältää osat III–IV; I. Predikan s. [119]–[121] 122–177, II. Predikan s. 177–246, III. Predikan öfver tio Guds bud s. [289]–[291] 292–343, IV. Predikan s. 343–399 [400], V. Predikan öfver tio Guds bud s. [401]–[403] 404–453 ja VI. Predikan s. 453–494 osassa III.

Formaatti, laajuus, kollaatiokaava ja hinta: 8:o; [i]–[ii] [1]–[3] 4–88 [89]–[91] 92–118 [119]–[121] 122–246 [247]–[249] 250–288 [289]–[291] 292–399 [400]–[403] 404–520; π<sup>1</sup> A–E<sup>8</sup> F<sup>4</sup> G–S<sup>8</sup> T<sup>4</sup> U–Z<sup>8</sup> Aa–Kk<sup>8</sup> Ll<sup>4</sup>; hinta Homiletiska försök -sarjan tilaajille 8 killinkiä/vihko, ilman tilausta 40 killinkiä/osa.

Mitat: Ladelma-ala 13,5 x 7,3 cm; sivun koko 17,3 x 10,4 cm.

Huomautuksia:Homiletiska försök -sarjan kustantaja oli Magnus Swederus. Sarjaa julkaistiin vihkoina (joista käytettiin stycke-nimitystä). Osassa III I. Predikan ja II. Predikan sisältyivät toiseen vihkoon, III. Predikan öfver tio Guds bud ja IV. Predikan kolmanteen, V. Predikan öfver tio Guds bud ja VI. Predikan neljänteen vihkoon. Homiletiska försök -sarjan tilaajat saivat teoksen vihko kerrallaan, mutta muiden täytyi odottaa, kunnes koko osa oli valmiina.

Chydeniuksen osuuksien lisäksi Homiletiska försök -sarjan osan III sisältö oli seuraava: Förklaringar öfver II och III st. bönedagens texter MDCCLXXXI s. [1]–[3] 4–88, Tal om catechisationer s. [89]–[91] 92–118, Bihang. Förklaringar öfver IV. st. bönedagens texter MDCCLXXXI s. [247]–[249] 250–288, Innehåll af Sv. theol. sällskapets Homiletiska Försök. vol. III s. 495–499, I. Registret öfver de skriftenes språk, hvilka i denna III. volume til texter och ingång äro nyttjade och förklarade s. 500 ja II. Registret öfver de märkvärdigaste ämnen, hvilka uti denna tredje volumen blifvit afhandlade s. 501–520.

Julkaisuhistoria: Alkukielellä ACSS 4, I. Predikan s. 67–95, II. Predikan s. 100–134, III. Predikan öfver tio Guds bud s. 138–165, IV. Predikan s. 170–197, V. Predikan öfver tio Guds bud s. 202–226 och VI. Predikan s. 231–251; suomeksi ACKT 4, Ensimmäinen saarna Jumalan kymmenestä käskystä s. 61–91, Toinen saarna Jumalan kymmenestä käskystä s. 96–132, Kolmas saarna Jumalan kymmenestä käskystä s. 136–163, Neljäs saarna Jumalan kymmenestä käskystä s. 168–196, Viides saarna Jumalan kymmenestä käskystä s. 201–227, Kuudes saarna Jumalan kymmenestä käskystä s. 232–254 (suom. Eero Ojanen).

 

Kirjoituskilpailun tulos

1782

Alkuperäinen dokumentti: Anders Chydeniuksen kirjoitus Dageliga Tidningar, Eller: Dagligt Allehanda -lehdessä 27.2.1782, nro 49.

Ajoitus: Kirjoitus on päivätty 1.2.1782.

Kirjapaino, painopaikka ja -vuosi: Kongl. Ordenstryckeriet, Stockholm, 1782.

Perusteksti:Dageliga Tidningar, Eller: Dagligt Allehanda -lehden sidottu nide, vuosikerta 1782, osa tammikuu–kesäkuu, Dagstidning 1700–1850, Kungliga biblioteket.

Formaatti ja sivunumerointi: 4:o; sivut numeroimattomia.

Mitat: Ladelma-ala 19,0 x 13,8 cm; sivun koko 21,5 x 17,0 cm.

Julkaisuhistoria: Alkukielellä: 1) otteita kirjoituksesta Schauman 1908, s. 340, 2) ACSS 5, s. 83; suomeksi ACKT 5, s. 80 (suom. Heikki Eskelinen).

 

Saarnat Jumalan kymmenestä käskystä 1782

Seitsemäs saarna Jumalan kymmenestä käskystä

Kahdeksas saarna Jumalan kymmenestä käskystä

Yhdeksäs saarna Jumalan kymmenestä käskystä

Kymmenes saarna Jumalan kymmenestä käskystä

Yhdestoista saarna Jumalan kymmenestä käskystä

Skiagrafia tähän kokoelmaan kuuluvista Jumalan kymmentä käskyä käsittelevistä saarnoista

Luonnoksia johdantosaarnoihin jälkimmäisestä taulusta

1782

 

Alkuperäinen dokumentti: Loput viisi saarnaa Anders Chydeniuksen teoksesta Predikningar Öfver Tio Guds Bud, Sciagraphie til de i denna samling införde Predikningar öfver tio Guds bud ja Utkast til inträdes-predikningar öfver sednare taflan.

Kirjapaino, painopaikka ja -vuosi: Johan Edman, Uppsala, 1782.

Ajoitus: Saarnat, skiagrafia ja luonnokset kirjoitettiin todennäköisesti syyskuun 1780 ja maaliskuun 1781 välisenä aikana, koska Teologis-homileettinen seura syyskuussa 1780 pidensi kilpailutöiden sisäänjättöaikaa maaliskuuhun 1781. Alkuperäiseen määräaikaan (30.6.1780) mennessä saapui vain yksi kilpakirjoitus.

Perusteksti: Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen Homiletiska försök -sarjan nide, joka sisältää osat III–IV; VII. Predikan öfver tio Guds bud s. [iii]–[iv] [1] 2–58, VIII. Predikan öfver tio Guds bud s. [91]–[93] 94–140, IX. Predikan öfver tio Guds bud s. [195]–[197] 198–244, X. Predikan s. 245–282, XI. Predikan s. 282–322, Sciagraphie til de i denna samling införde Predikningar öfver tio Guds bud s. [323]–[325] 326–351 ja Utkast til inträdes-predikningar öfver sednare taflan s. 351–358 osassa IV.

Formaatti, laajuus, kollaatiokaava ja hinta: 8:o; [i]–[iv] [1] 2–58 [59]–[61] 62–90 [91]–[93] 94–140 [141]–[143] 144–194 [195]–[197] 198–322 [323]–[325] 326–358 [359]–[361] 362–449 [450]; π<sup>2</sup> A–E<sup>8</sup> F<sup>5</sup> G–M<sup>8</sup> N<sup>4</sup> O–Z<sup>8</sup> Aa–Ff <sup>8</sup>; hinta Homiletiska försök -sarjan tilaajille 8 killinkiä/vihko, ilman tilausta 40 killinkiä/osa.

Mitat: Ladelma-ala 13,5 x 7,3 cm; sivun koko 17,3 x 10,4 cm.

Huomautuksia:Homiletiska försök -sarjan kustantaja oli Magnus Swederus. Sarjaa julkaistiin vihkoina (joista käytettiin stycke-nimitystä). Osassa IV VII. Predikan öfver tio Guds bud sisältyi ensimmäiseen vihkoon, VIII. Predikan öfver tio Guds bud toiseen vihkoon, IX. Predikan öfver tio Guds bud, X. Predikan ja XI. Predikan kolmanteen vihkoon sekä Sciagraphie til de i denna samling införde Predikningar öfver tio Guds bud ja Utkast til inträdes-predikningar öfver sednare taflan neljänteen vihkoon. Homiletiska försök -sarjan tilaajat saivat teoksen vihko kerrallaan, mutta muiden täytyi odottaa, kunnes koko osa oli valmiina.

Chydeniuksen osuuksien lisäksi Homiletiska försök -sarjan osan IV sisältö oli seuraava: Dispositioner öfver I. st. bönedagens texter MDCCLXXXII s. [59]–[61] 62–90, Bihang. Dispositioner öfver II. och III. st. bönedagens texter MDCCLXXXII s. [141]–[143] 144–194, Bihang. Dispositioner öfver fjerde st. bönedagens texter MDCCLXXXII s. [359]–[361] 362–427, Innehåll af Sv. theol. sällskapets Homiletiska försök vol. IV s. 428–433, I. Registret öfver de skriftenes språk, hvilka i denna IV:de volume til texter och ingång äro nyttjade och förklarade s. 434 ja II. Registret öfver de märkvärdigaste ämnen, hvilka uti denna fjerde volumen blifvit afhandlade s. 435–449.

 

Kirje Jacob Tengströmille 4.2.1784

1784

Alkuperäinen dokumentti: Kirje Jacob Tengströmille.

Ajoitus: 4.2.1784.

Omistaja ja signumi: Kansalliskirjasto, Helsinki, Tengströmin kirjekokoelma, signumi Coll. 234.2, kirje nro 281.

Geneettinen luokka: Alkuperäinen kirje.

Laajuus: Yksi kirjoitusarkki, joka on taiteltu nelisivuiseksi vihkoksi; kirjoitusta kaikilla neljällä sivulla; sivut numeroimattomia.

Paperi, formaatti ja muste: Tavallista ohutta, vihertävänkeltaista kirjepaperia; 23,8 x 19,3 cm (leikattu tähän kokoon); ruskea muste.

Käsikirjoituksen kunto: Hyvässä kunnossa; asiakirjaa on paikoin vahvistettu.

Kirjoitus: Pelkästään Anders Chydeniuksen käsialaa.

Huomautuksia: Sivulla [1] koholeima ”Bibliotheca Univ. Hels.”.

Julkaisuhistoria: Alkukielellä 1) Schauman 1908, s. 384–386, 2) ACSS 3, s. 303–305; suomeksi ACKT 3, s. 312–314 (suom. Veli-Matti Pussinen).

 

Saarnoja katekismuksen toisesta pääkappaleesta 1784

Ensimmäinen saarna

Toinen saarna

1784

Alkuperäinen dokumentti: Kaksi ensimmäistä saarnaa Anders Chydeniuksen teoksesta Predikningar Öfver Andra Hufvudstycket I Catechesen.

Ajoitus: Saarnat kirjoitettiin todennäköisesti toukokuun 1781 ja maaliskuun 1782 välisenä aikana, koska kutsu kirjoituskilpailuun julkaistiin Inrikes Tidningar -lehdessä 17.5.1781 ja Teologis-homileettinen seura toivoi, että kilpailutyöt jätettäisiin seuralle maaliskuun 1782 loppuun mennessä.

Kirjapaino, painopaikka ja -vuosi: Johan Edman, Uppsala, 1784.

Perusteksti: Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen Homiletiska försök -sarjan nide, joka sisältää osat V–VI; I. Predikan s. [89]–[91] 92–202 ja II. Predikan s. [227]–[229] 230–381 osassa VI.

Formaatti, laajuus, kollaatiokaava ja hinta: 8:o; [i]–[ii] [1]–[3] 4–88 [89]–[91] 92–202 [203]–[205] 206–226 [227]–[229] 230–381 [382]–[385] 386–410 [413]–[415] 416–487 [488]; π<sup>1</sup>A–E<sup>8</sup> F<sup>4</sup> G–O<sup>8</sup> P<sup>5</sup> Q–Z<sup>8</sup> Aa–Cc<sup>8</sup> Dd<sup>4</sup> Dd–Gg<sup>8</sup> Hh<sup>6</sup>; hinta Homiletiska försök -sarjan tilaajille 8 killinkiä/vihko, ilman tilausta 40 killinkiä/osa.11

Mitat: Ladelma-ala 13,5 x 7,3 cm; sivun koko 17,3 x 10,4 cm.

Huomautuksia:Homiletiska försök -sarjan kustantaja oli Magnus Swederus. Sarjaa julkaistiin vihkoina (joista käytettiin stycke-nimitystä). Osassa VI I. Predikan sisältyi toiseen vihkoon ja II. Predikan kolmanteen vihkoon. Homiletiska försök -sarjan tilaajat saivat teoksen vihko kerrallaan, mutta muiden täytyi odottaa, kunnes koko osa oli valmiina.

Chydeniuksen osuuksien lisäksi Homiletiska försök -sarjan osan VI sisältö oli seuraava: Förklaringar öfver tredje och fjerde st. bönedagens texter MDCCLXXXIII s. [1]–[3] 4–88, Bihang. Dispositioner öfver I. stora bönedagens texter MDCCLXXXIV s. [203]–[205] 206–226, Bihang. Dispositioner öfver II. stora bönedagens texter. MDCCLXXXIV s. [383]–[385] 386–410, Utkast til predikningar öfver tredje st. bönedagens tilförordnade texter 1784 s. [413]–[415] 416–473, Innehåll af Sv. theol. sällskapets Homiletiska Försök. vol. VI s. 474–477, I. Registret. Öfver de skriftenes språk, hvilka i denna VI:te volume til ingång och texter äro nyttjade och förklarade s. 47812 ja II. Registret. Öfver de märkvärdigaste ämnen, hvilka uti denna sjette volumen blifvit afhandlade s. 479–487 [488].

Julkaisuhistoria: Alkukielellä ACSS 5, I. Predikan s. 90–147 ja II. Predikan s. 154–228; suomeksi ACKT 5, Ensimmäinen saarna s. 87–146 ja Toinen saarna s. 154–233 (suom. Eero Ojanen).

Saarnoja katekismuksen toisesta pääkappaleesta 1784

Kolmas saarna

Luonnoksia saarnoiksi uskonkappaleista

1785

Alkuperäinen dokumentti: Kolmas ja viimeinen saarna Anders Chydeniuksen teoksesta Predikningar Öfver Andra Hufvudstycket I Catechesen sekä Luonnoksia saarnoiksi uskonkappaleista.

Ajoitus: Saarnat kirjoitettiin todennäköisesti toukokuun 1781 ja maaliskuun 1782 välisenä aikana, koska kutsu kirjoituskilpailuun julkaistiin Inrikes Tidningar -lehdessä 17.5.1781 ja Teologis-homileettinen seura toivoi, että kilpailutyöt jätettäisiin seuralle maaliskuun 1782 loppuun mennessä.

Kirjapaino, painopaikka ja -vuosi: Johan Arvid Carlbohm, Stockholm, 178513; Anders Jacobsson Nordström, Stockholm, 1785.

Perusteksti: Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen Homiletiska försök -sarjan nide, joka sisältää osat VII–VIII; III. Predikan öfver trones artiklar s. [69]–[71] 72–180 ja Utkast til predikningar öfver trones artiklar s. [237]–[239] 240–298 osassa VII.

Formaatti, laajuus, kollaatiokaava ja hinta: 8:o; [i]–[ii] [1]–[3] 4–68 [69]–[71] 72–180 [181]–[183] 184–236 [237]–[239] 240–298 [299]–[301] 302–329 [330]–[333] 334–362 [363]–[365] 366–39214 [393]–[395] 396–442; π<sup>1</sup> A–D<sup>8</sup> E<sup>2</sup> F–P<sup>8</sup> Q<sup>4</sup> R–X<sup>8</sup> Y<sup>7</sup> Z<sup>8</sup> Aa–Ee<sup>8</sup> Ff–Gg<sup>4</sup>; hinta Homiletiska försök -sarjan tilaajille 8 killinkiä/vihko, ilman tilausta 40 killinkiä/osa.

Mitat: Ladelma-ala 13,5 x 7,3 cm; sivun koko 17,3 x 10,4 cm.

Huomautuksia:Homiletiska försök -sarjan kustantaja oli Magnus Swederus. Sarjaa julkaistiin vihkoina (joista käytettiin stycke-nimitystä). Osassa VII III. Predikan öfver trones artiklar sisältyi toiseen vihkoon ja Utkast til predikningar öfver trones artiklar kolmanteen vihkoon. Homiletiska försök -sarjan tilaajat saivat teoksen vihko kerrallaan, mutta muiden täytyi odottaa, kunnes koko osa oli valmiina.

Chydeniuksen osuuksien lisäksi Homiletiska försök -sarjan osan VII sisältö oli seuraava: Förklaring öfver fierde st. bönedagens texter MDCCLXXXIV s. [1]–[3] 4–68, Bihang. Förklaringar öfver förste st. bönedagens texter 1785 s. [181]–[183] 184–236, Bihang. Förklaringar öfver andra bönedagens texter 1785 s. [299]–[301] 302–329 [330], Christna religions förträfflighet til at gifva den borgerliga lagen kraft. Förestäld i en christelig predikan för kongl. maj:ts och rikets Svea hof-rätt af Anders Borg s. [331]–[333] 334–362, Den herrliga förening ok sammanstämmelse som är imellan Guds godhet ok rättfärdighet uti des förhållande imot syndare, äfven de aldragrofvaste; förestäld uti en christelig profprädikan på tionde söndagen äfter h. trefalldighets söndag, i Linköpings domkyrka, år 1781. Af Magnus Sam. Fröling, professor ok theol. lect. i Linköping samt prost ok kyrk. i Landeryd s. [363]–[365] 366–392, Bihang. Förklaringar öfver tredje stor-bönedagens texter 1785 s. [393]–[395] 396–430, Innehåll af Sv. theol. sällskapets Homiletiska försök vol. VII s. 431–433, Skriftenes-språk, som i denna sjunde volume til ingång och texter äro nyttjade och förklarade s. 434 ja Register öfver de märkvärdigaste ämnen hvilka uti denna sjunde volumen blifvit afhandlade s. 435–442.

Julkaisuhistoria: Alkukielellä ACSS 5, III. Predikan öfver trones artiklar s. 237–296 ja Utkast til predikningar öfver trones artiklar s. 307–346; suomeksi ACKT 5, Kolmas saarna s. 242–305 ja Luonnoksia saarnoiksi uskonkappaleista s. 317–357 (suom. Eero Ojanen).

Anders Chydeniuksen puhe Kruunupyyn mestauspaikalla

1786

Alkuperäinen dokumentti: Tal, hållit på Afrättsplatsen i Kronoby, af Anders Chydenius, Th. Doct. Prost och Kyrkoherde i Gamla Carleby; Då Soldaterna Matts Hjelt, Abraham Frodig och Peter Lindström för begångit mord, rån och mordbränneri uppå Barna-läraren wid Teirijärwi Capell, Johan Mattsson och des Hustru, til följe af Höglofl. Kongl. Wasa Hof-Rätts Dom, miste högra handen, halshöggos och steglades den 12 April 1786.

Ajoitus: Anders Chydenius piti puheen 12.4.1786 ja se painettiin jo samana vuonna.

Kirjapaino, painopaikka ja -vuosi: Georg Wilhelm Londicer, Vasa, [1786].

Perusteksti: Kansalliskirjaston kappale kirjoituksesta Tal, hållit på afrättsplatsen i Kronoby, signumi Reenpää Historia Chydenius.

Formaatti, laajuus ja kollaatiokaava: 8:o; [1]–[3] 4–31 [32] s.; A–B<sup>8</sup>.

Mitat: Ladelma-ala 14,5 x 8,4 cm; sivun koko 16,4 x 10,4 cm.

Huomautuksia: Kirjoitus käännettiin samoihin aikoihin suomeksi ja julkaistiin kolmena eri versiona, 16-sivuisena, 24-sivuisena ja 28-sivuisena. Ks. s. 380–394 ja 396–397.

Julkaisuhistoria: Alkukielellä 1) joitakin otteita kirjoituksesta Schauman 1908, s. 353–356, 2) ACSS 5, s. 351–366; suomeksi ACKT 5, s. 362–378 (suom. Heikki Eskelinen).

 

Andreas Chydeniuxen Puhet, Kronobyn Mestaus paikalla

1786

Alkuperäinen dokumentti: Pyhän Ramatun Doctorin, Prowastin ja Kirkkoherran Kokkolasta, Anders Chydeniuxen Puhet, Kronobyn Mestaus paikalla pidetty, Koska Kuningaallisen Wasan Howi-Oikeuden Duomion jälkeen, Sotamiesten Matthias Hjeltin, Abraham Frodin ja Petter Lindströmin oikia käsi ja kaula poikki hakattin ja Steilattin sinä 12 päiwänä Huhti Kuusa Wuonna 1786. Jotka olit murhanneet, ryöstäneet ja murhapolttanehet Lasten-Opettajan Johannes Matin pojan ja hänen Waimonsa Kronobyn Pitäjästä ja Terwajärwen Kappelikunnasta.

Ajoitus: Anders Chydenius piti puheen 12.4.1786 ja se painettiin samana vuonna.

Kirjapaino, painopaikka ja -vuosi: Georg Wilhelm Londicer, Vasa, [1786].

Perusteksti: Kansalliskirjaston kappale kirjoituksesta Pyhän Ramatun Doctorin, Prowastin ja Kirkkoherran Kokkolasta, Anders Chydeniuxen Puhet, Kronobyn Mestaus paikalla pidetty, signumi Rv Henkilökirjat 1.

Formaatti, laajuus ja kollaatiokaava: 8:o; [1]–[2] 3–28 s.; A<sup>8</sup> B<sup>6</sup>.

Mitat: Ladelma-ala 14,5 x 8,4 cm; sivun koko 19,5 x 11,0 cm.

Huomautuksia: Kirjoitus suomennettiin alkukielisestä Tal, hållit på afrättsplatsen i Kronoby, af Anders Chydenius -kirjoituksesta ja julkaistiin samoihin aikoihin kuin tämä kolmena eri versiona, 16-sivuisena, 24-sivuisena ja 28-sivuisena.

On lähes mahdotonta päästä varmuuteen siitä, missä järjestyksessä kolme versiota painettiin. Fredrik Wilhelm Pipping asetti bibliografiassaan Luettelo Suomeksi präntätyistä kirjoista, kuin myös muutamista muista teoksista, joista löytyy joku kirjoitus Suomen kielellä, tahi joku johdatus sitä tuntemaan (Förteckning öfver i tryck utgifna skrifter på Finska, äfvensom öfver några andra arbeten, innehållande någon uppsats på detta språk, eller annars ledande till dess kännedom) (1856–1857) 24-sivuisen ensimmäiseksi ja 16-sivuisen toiseksi (s. 341, nro 1559 ja 1559a). Hän ei ilmeisesti tiennyt vielä 28-sivuisen olemassaolosta. Myöhemmin samassa teoksessa (s. 742) Pipping korjaa tietoja niin, että 24-sivuinen on edelleen ensimmäisenä, sitten seuraa 28-sivuinen ja viimeisenä 16-sivuinen. Mitään perusteluja ei esitetä eikä voida tietää, mihin arvio perustuu. Versioiden keskinäisessä vertailussa voi havaita seuraavia seikkoja: 1) ainoastaan 28-sivuisessa versiossa viittaus Hesekieliin (Hes. 16:59) on tehty oikein. Kahdessa muussa viitteeksi on virheellisesti merkitty Hes. 16:19; 2) 28-sivuinen versio on ilmeisesti painettu karkeammalle ja siten ehkä halvemmalle paperille, mikä voi viitata siihen, että se painettiin viimeisenä. Sisällöllisesti versiot ovat samanlaisia. Eroavaisuuksia ilmenee tavutuksessa, sivujen rivimäärissä ja kirjaintyypeissä.

Julkaisuhistoria: Julkaistu alkukielellä 1) Jäntti, Yrjö A. (toim.), Suomen sana: Kansalliskirjallisuutemme valiolukemisto 3, Porvoo: WSOY 1963, s. 427–434, 2) Chydenius 1986B, s. 505–520 ja 3) Sarje, Kimmo, Kristalli, Helsinki: Musta taide 1996, s. 9–43, 4) ACSS 5, s. 368–382.

Kirje Jacob Tengströmille 7.4.1790

1790

Alkuperäinen dokumentti: Kirje Jacob Tengströmille.

Ajoitus: 7.4.1790.

Omistaja ja signumi: Kansalliskirjasto, Helsinki, Tengströmin kirjekokoelma, signumi Coll. 234.2, kirje nro 282.

Geneettinen luokka: Alkuperäinen kirje.

Laajuus: Yksi kirjoitusarkki, joka on taiteltu nelisivuiseksi vihkoksi; kirjoitusta kaikilla neljällä sivulla; sivut numeroimattomia.

Paperi, formaatti ja muste: Tavallista ohutta, vihertävänkeltaista kirjepaperia; 23,3 x 19,2 cm (leikattu tähän kokoon); ruskea muste.

Käsikirjoituksen kunto: Hyvässä kunnossa; asiakirjaa on paikoin vahvistettu.

Kirjoitus: Pelkästään Anders Chydeniuksen käsialaa.

Huomautuksia: Sivulla [1] koholeima ”Bibliotheca Univ. Hels.”.

Julkaisuhistoria: Alkukielellä 1) Schauman 1908, s. 386–388, 2) ACSS 3, s. 309–311; suomeksi ACKT 3, s. 318–320 (suom. Veli-Matti Pussinen).

 

Vastaus Anna Kristina Silahkalle

1790-luku

Alkuperäinen dokumentti: Doktor A. Chydenii svar. Julkaistu Matthias Akianderin teoksessa Historiska upplysningar om religiösa rörelserna i Finland i äldre och senare tider, 2. osa, 1858, s. 222–224.

Ajoitus: Todennäköisesti kirjoitettu 1790-luvulla.

Kirjapaino, painopaikka ja -vuosi: J. Simelii arfvingar, Helsingfors, 1858.

Perusteksti: Kuopion Varastokirjaston kappale teoksesta Historiska upplysningar om religiösa rörelserna i Finland i äldre och senare tider, 2. osa, 1858.

Huomautuksia: Chydeniuksen alkuperäinen käsikirjoitus on kadonnut. Akiander ilmoittaa (Akiander 1858, s. 204, viite 1), että hän on saanut tiedot ja ne asiakirjat, joita hän referoi, Kokkolan kirkkoherralta A. W. Chydeniukselta, eli Anders Chydeniuksen veljenpojalta.

Julkaisuhistoria: Alkukielellä ACSS 5, s. 387–389; suomeksi ACKT 5, s. 399–401 (suom. Heikki Eskelinen).

 

Ansioluettelo

1786–1792

Alkuperäinen dokumentti: Anders Chydeniuksen Växjön piispa Olof Wallqvistille lähettämä ansioluettelo, otsikoimaton.

Ajoitus: Päiväämätön. Käsikirjoitus on laadittu aikaisintaan 1786, koska tuolloin julkaistiin s. [4] mainittu Anders Chydeniuksen puhe Kruunupyyn mestauspaikalla. Koska Gävlen valtiopäiviä 1792 ei mainita, kirjoitus on mahdollisesti syntynyt ennen valtiopäiviä.

Omistaja ja signumi: Kungliga biblioteket, Roggebiblioteket, Strängnäs, Olof Wallqvists samling, vol. 2, nro 55.

Geneettinen luokka: Omakätinen käsikirjoitus, muutamia korjauksia. Tekstin ainoa tunnettu esiintymä.

Laajuus: Puolikas ja kokonainen arkki, kaikkiaan kuusi sivua. Kirjoitusta viidellä ensimmäisellä; sivut numeroimattomia.

Paperi, formaatti ja muste: Tavallista kellanruskeaa kirjoituspaperia; 33,0 x 20,0 cm (leikkaamaton); ruskea muste.

Käsikirjoituksen kunto: Hyvässä kunnossa, pieniä kellanruskeita laikkuja.

Kirjoitus: Anders Chydeniuksen käsialaa, lukuun ottamatta lisäystä ”55” ensimmäisellä sivulla. Käsiala paikoitellen vapisevaa.

Huomautuksia: Sidottu niteeseen, joka sisältää lukuisia muita dokumentteja otteina ja alkuperäisinä ja joka ei vaikuta olevan järjestetty temaattisen tai kronologisen järjestyksen mukaan.

Julkaisuhistoria: Alkukielellä ACSS 3, s. 315–318; suomeksi ACKT 3, s. 324–328 (suom. Heikki Eskelinen).

 

Pohjanmaan papiston palkkausta koskeva anomus

1792

Alkuperäinen dokumentti: Pohjanmaan papiston palkkausta koskeva anomus, otsikoimaton ja päiväämätön käsikirjoitus.

Ajoitus: Kirjoitettu aikaisintaan 9.2., jolloin kirkollisasiain valiokunta päätti olla käsittelemättä kysymystä Pohjanmaan pappien oikeuksista, ja viimeistään 24.2.1792, jolloin valtiopäivät lopetettiin.

Omistaja ja signumi: Kansalliskirjasto, Helsinki, Anders Chydeniuksen käsikirjoituskokoelma, signumi AA. 66.

Geneettinen luokka: Omakätinen käsikirjoitus, muutamia korjauksia. Tekstin ainoa tunnettu esiintymä.

Laajuus: Yksi kirjoitusarkki, joka on taiteltu nelisivuiseksi vihkoksi, sivut numeroimattomia. Kirjoitusta kahdella ensimmäisellä sivulla.

Paperi, formaatti ja muste: Tavallista, kellastunutta kirjoituspaperia; 32,5 x 20,7 cm; ruskea muste.

Käsikirjoituksen kunto: Pieniä reikiä ja ruskeita, sinipunaisia ja oransseja värjäytymiä. Konservoitu 1970-luvulla arkkien päälle liimatun ohuen silkkikudoksen avulla.

Kirjoitus: Pelkästään Anders Chydeniuksen käsialaa.

Huomautuksia: Kustaa III:n papereista ei ole löydetty asiakirjaa, jonka Chydeniuksen oletetaan luovuttaneen kuninkaalle. Koska hallitus 22.3.1792 antoi asetuksen, jolla vahvistettiin vuoden 1743 asetuksessa ilmoitetut oikeudet Pohjanmaan papeille, voidaan olettaa, että Chydenius todellakin jätti anomuksensa ja että se johti toivottuun tulokseen.

Julkaisuhistoria: Alkukielellä 1) Schauman 1908, s. 396, 2) ACSS 3, s. 320–321; suomeksi ACKT 3, s. 330–331 (suom. Veli-Matti Pussinen).

 

Valtionvelkaseteleitä koskeva lausunto

1792

Alkuperäinen dokumentti: Anders Chydeniuksen valtionvelkaseteleitä koskeva lausunto valtiopäivillä 1792, otsikoimaton ja päiväämätön käsikirjoitus.

Ajoitus: 22.2.1792.

Omistaja ja signumi: Sveriges riksarkiv, Prästeståndets arkiv, Riksdagen 1792, Koncept, protokoll och akter, vol. R 713.

Geneettinen luokka: Omakätinen käsikirjoitus, muutamia korjauksia. Tekstin ainoa tunnettu esiintymä.

Laajuus: Yksi kirjoitusarkki, joka on taiteltu nelisivuiseksi vihkoksi; kirjoitusta kolmella ensimmäisellä sivulla.

Paperi, formaatti ja muste: Tavallista, hieman kellastunutta kirjoituspaperia; 33,0 x 19,6 cm; tummanruskea muste.

Käsikirjoituksen kunto: Hyvässä kunnossa.

Kirjoitus: Pelkästään Anders Chydeniuksen käsialaa.

Huomautuksia: Sidottu niteeseen, jossa on pappissäädyn konseptipöytäkirjoja ja asiakirjoja valtiopäiviltä 1792.

Julkaisuhistoria: Alkukielellä 1) Schauman 1908, s. 400–402, 2) ACSS 3, s. 325–326; suomeksi ACKT 3, s. 335–336 (suom. Veli-Matti Pussinen).

 

Selostus kaikista tärkeimmistä Gävlen valtiopäivillä 1792 etenkin pappissäädyssä tapahtuneista ja esillä olleista asioista

1792

Alkuperäinen dokumentti: Relation om alt hwad hufwudsakeligit händt och förewarit wid Riksdagen i Gefle 1792 i synnerhet uti Presta Ståndet.

Ajoitus: 1792.

Omistaja ja signumi: Kansalliskirjasto, Helsinki, Tengström-Lagus -kokoelma, Varia, signumi H.I.26.

Geneettinen luokka: Epäselvä; Tengström-Lagus -kokoelmassa on kolme sisällöllisesti samankaltaista, omakätistä luonnoskäsikirjoitusta, joiden keskinäistä järjestystä on vaikea arvioida. Mikään näistä kolmesta ei vaikuta olevan jonkun toisen esiaste, vaan niitä on syytä tarkastella pikemminkin rinnakkaisina.

Laajuus: Yksi kirjoitusarkki, joka on taiteltu nelisivuiseksi vihkoksi; kirjoitusta kaikilla neljällä sivulla; sivut numeroimattomia.

Paperi, formaatti ja muste: Tavallista keltaista, hieman ohuempaa kirjoituspaperia; 32,3 x 19,7 cm (leikattu tähän kokoon); ruskea muste.

Käsikirjoituksen kunto: Hyvässä kunnossa; konservointu silkkipaperilla; pieniä reikiä; taitoksessa ruosteenruskea läikkä, joka on antanut väriä kaikille sivuille.

Kirjoitus: Anders Chydeniuksen käsialaa.

Julkaisuhistoria: Alkukielellä ACSS 3, s. 330–335; suomeksi ACKT 3, s. 340–345 (suom. Heikki Eskelinen).

 

Otteita Pohjanmaan papiston valtiopäiväedustajan, rovasti ja tohtori Chydeniuksen valitsijoilleen esittämästä tärkeimpiä vuoden 1792 Gävlen valtiopäivillä käsiteltyjä asioita ja tehtyjä päätöksiä koskevasta kertomuksesta sekä selvityksestä, miten hän on käyttänyt saamansa luottamuksen; laadittu mainittujen valtiopäivien historian valaisemiseksi

1792

Alkuperäinen dokumentti: Utdrag af Riksdags Fullmägtigens för Prästerskapet i Österbotten, Probstens Doctor Chydenii til sine Committenter afgifne Berättelse, om det hufwudsakligaste, som wid Riksdagen i Gefle år 1792 blifwit förehaft och Beslutat samt Redowisning för det Honom updragne förtroende; Tjenande til uplysning wid Historien om berörde Riksdag.

Ajoitus: Dokumentti, jonka pohjalta ote on tehty, on päivätty 13.4.1792, joten ote on laadittu tämän jälkeen.

Omistaja ja signumi: Uppsala universitetsbibliotek, Handskrifts- och musikavdelningen, B. von Schinkels samling, Bref och handlingar I. 1771–1792, signumi F. 647:d.

Geneettinen luokka: Aikalaisote.

Laajuus: Neljä lehteä, kirjoitusta seitsemällä ensimmäisellä sivulla; sivunumerointi 314r–317r tehty jälkeenpäin lehtien rectopuolelle.

Paperi, formaatti ja muste: Ohutta, hieman kellastunutta kirjoituspaperia; 23,0 x 18,5 cm; ruskea muste.

Käsikirjoituksen kunto: Hyvässä kunnossa; peukalonkynnen kokoinen reikä sanan ”Carleby” yläpuolella s. 317r.

Kirjoitus: Tuntematon käsiala.

Huomautuksia: Anders Chydenius 13.4.1792 allekirjoittama dokumentti, josta tämä ote on tehty, ei ole säilynyt.

Julkaisuhistoria: Alkukielellä 1) S. J. Boëthius, Minnen ur Sveriges nyare historia, samlade af B. von Schinkel. Bihang I, Uppsala: Victor Roos’ förlag 1880, s. 152–157, 2) ACSS 3, s. 337–343; suomeksi ACKT 3, s. 347–353 (suom. Heikki Eskelinen).

 

Anders Chydeniuksen huomautukset ja parannusehdotukset vuoden 1793 virsikirjaehdotukseen

1792

Alkuperäinen dokumentti: Anmärkningar och före slagna förbättringar uti den nya Swenska Profpsalmboken. Uppå Högw. DomCapitlets i Åbo wördade befallning af Anders Chydenius.

Ajoitus: Kirjoitus on päivätty 6.12.1792.

Omistaja ja signumi: Landsarkivet i Uppsala, Uppsala domkapitels arkiv, 1793 års Psalmbokskommittés förslag till ny psalmbok jämte anmärkningar, signumi I.VI:19, fol. 48r–59v.

Geneettinen luokka: Omakätinen käsikirjoitus, muutamia korjauksia. Tekstin ainoa tunnettu esiintymä.

Laajuus: Kuusi kirjoitusarkkia, jotka on taiteltu nelisivuisiksi vihkoiksi ja asetettu sisäkkäin = 24 sivua. Kirjoitusta kaikilla paitsi viimeisellä sivulla. Arkki A koostuu sivuista 48r, 48v, 59r ja 59v, arkki B sivuista 49r, 49v, 58r ja 58v, arkki C sivuista 50r, 50v, 57r ja 57v, arkki D sivuista 51r, 51v, 56r ja 56v, arkki E sivuista 52r, 52v, 55r ja 55v ja arkki F sivuista 53r, 53v, 54r ja 54v.

Paperi, formaatti ja muste: Tavallista, kellanruskeaa kirjoituspaperia; 33,1 x 20,9 cm (leikkaamaton); ruskea muste.

Käsikirjoituksen kunto: Hyvässä kunnossa.

Kirjoitus: Pelkästään Anders Chydeniuksen käsialaa.

Huomautuksia: Sivunumerointi tehty jälkeenpäin leimalla lehtien etupuolelle (recto).

Julkaisuhistoria: Alkukielellä: 1) lyhyitä otteita Krook 1952, s. 122–123, 2) ACSS 5, s. 394–434.

 

Anomus papin virkaan vaadittavan vähimmäisiän alentamisesta

1792–1793

Alkuperäinen dokumentti: Anhållan om sänkning av åldersvillkoret för ordination till prästämbete, otsikoimaton ja päiväämätön käsikirjoitus.

Ajoitus: Todennäköisesti 1792 tai 1793.

Omistaja ja signumi: Kansalliskirjasto, Helsinki, Anders Chydeniuksen käsikirjoituskokoelma, signumi AA. 66.

Geneettinen luokka: Omakätinen käsikirjoitus, muutamia korjauksia. Tekstin ainoa tunnettu esiintymä.

Laajuus: Yksi kirjoitusarkki, joka on taiteltu nelisivuiseksi vihkoksi, sivut numeroimattomia. Kirjoitusta kaikilla neljällä sivulla.

Paperi, formaatti ja muste: Tavallista, täysin kellastunutta kirjoituspaperia; 32,8 x 21,0 cm; ruskea muste.

Käsikirjoituksen kunto: Hyvässä kunnossa, pieniä reikiä ja ruskeita värjäytymiä. Konservoitu 1970-luvulla arkkien päälle liimatun ohuen silkkikudoksen avulla.

Kirjoitus: Pelkästään Anders Chydeniuksen käsialaa.

Julkaisuhistoria: Alkukielellä 1) Schauman 1908, s. 467–469, 2) ACSS 3, s. 347–349; suomeksi ACKT 3, s. 357–359 (suom. Heikki Eskelinen).

 

Kirje Nils von Rosensteinille 21.8.1793

1793

Alkuperäinen dokumentti: Kirje Nils von Rosensteinille.

Ajoitus: 21.8.1793.

Omistaja ja signumi: Uppsala universitetsbibliotek, Handskrifts- och musikavdelningen, Nils von Rosensteins samling, Brevväxling 2 Ag.–Ehr., signumi F. 830b, s. 228r–[230v].

Geneettinen luokka: Alkuperäinen kirje.

Laajuus: Puolitoista kirjoitusarkkia; yhteensä kuusi sivua, kirjoitusta viidellä ensimmäisellä.

Paperi, formaatti ja muste: Ohutta kirjepaperia; 23,3 x 19,2 cm; tummanruskea muste.

Käsikirjoituksen kunto: Hyvässä kunnossa.

Kirjoitus: Pelkästään Anders Chydeniuksen käsialaa, lukuun ottamatta lehtinumerointia, joka on tehty jälkeenpäin lyijykynällä.

Julkaisuhistoria: Alkukielellä 1) ”Suomen Historiallisen Seuran pöytäkirjat 14/XII 1883– 9/XI 1886, Kokous 18 p. tammik. 1884”, § 5, Historiallinen Arkisto IX, Helsinki: Suomen historiallinen seura 1886, s. 234–237, 2) ACSS 3, s. 354–356; suomeksi ACKT 3, s. 364–367 (suom. Veli-Matti Pussinen); englanniksi ”Letter to Nils von Rosenstein 21 August 1783” osoitteessa https://kootutteokset.chydenius.fi/kirjoituksia/brev-till-von-rosenstein-1793/?lang=en, käännös Peter C. Hogg (2018).

 

Anders Chydeniuksen puhe Anders Gustafssonin muistoksi

1793

Alkuperäinen dokumentti: Värdaste åhörare!

Ajoitus: Päiväämätön, alkuperäinen puhe kirjoitettu Anders Gustafssonin kuolinpäivän 28.11.1793 ja hautajaispäivän 8.12.1793 välisenä aikana.

Omistaja ja signumi: Karleby Hembygdsföreningin arkisto, Emma Pulkkiksen kokoelma.

Geneettinen luokka: Jäljennös.

Laajuus: Seitsemän lehteä, joissa numerointi 1–7 etupuolella (recto), kirjoitusta vain etupuolella.

Paperi, formaatti ja kirjoitusväline: Tavallista, vaaleanruskeaa ruutupaperia, ruudut 7 x 7 mm; 20,4 x 18,0 cm; lyijykynä.

Käsikirjoituksen kunto: Hyvässä kunnossa.

Kirjoitus: Emma Pulkkiksen (1887–1970) käsialaa.

Huomautuksia: Alkuperäistä käsikirjoitusta vuodelta 1793 ei ole löydetty. 1900-luvulla tehty jäljennös on siksi toiminut perustekstinä. Musteella kirjoitettu kommentti ”And. Chydenii tal vid Anders Gustafssons bår A.G. f. 1711 And. mäss. tiden d. 1793” on lisätty otsikon yläpuolelle myöhemmässä vaiheessa. Emma Pulkkiksen papereiden joukossa on myös koneella kirjoitettu versio, joka on tehty jäljennöksen pohjalta. Jäljennöksen syntyajankohtaa ei ole pystytty määrittelemään tarkemmin. On todennäköistä, että Pulkkis on kirjoittanut myös koneella kirjoitetun version.

Julkaisuhistoria: Alkukielellä ACSS 5, s. 439–442; suomeksi ACKT 5, s. 410–413 (suom. Pertti Hyttinen).

 

Kirje Jacob Tengströmille 13.5.1794

1794

Alkuperäinen dokumentti: Kirje Jacob Tengströmille.

Ajoitus: 13.5.1794.

Omistaja ja signumi: Kansalliskirjasto, Helsinki, Tengströmin kirjekokoelma, signumi Coll. 234.2, kirje nro 283.

Geneettinen luokka: Alkuperäinen kirje.

Laajuus: Yksi kirjoitusarkki, joka on taiteltu nelisivuiseksi vihkoksi; kirjoitusta kaikilla neljällä sivulla; sivut numeroimattomia.

Paperi, formaatti ja muste: Tavallista ohutta, vihreänkellertävää kirjepaperia; 23,6 x 19,1 cm (leikattu tähän kokoon); ruskea muste.

Käsikirjoituksen kunto: Hyvässä kunnossa; asiakirjaa on paikoitellen vahvistettu.

Kirjoitus: Pelkästään Anders Chydeniuksen käsialaa.

Huomautuksia: Sivulla [1] koholeima ”Bibliotheca Univ. Hels.”. Sivuilla [3]–[4] teksti tiivistyy loppua kohti.

Julkaisuhistoria: Alkukielellä 1) Schauman 1908, s. 418–420, 2) ACSS 3, s. 359–362; suomeksi ACKT 3, s. 370–373 (suom. Veli-Matti Pussinen).

 

Muistio jokien perkauksesta

1794

Alkuperäinen dokumentti: Pro Memoria.

Ajoitus: 22.8.1794.

Omistaja ja signumi: Kansalliskirjasto, Helsinki, Tengström-Lagus -kokoelma, Handlingar rörande strömrensningen, signumi Hö.IV.29.

Geneettinen luokka: Omakätinen käsikirjoitus, muutamia korjauksia. Tekstin ainoa tunnettu esiintymä.

Laajuus: Yksi lehti, kaksi numeroimatonta sivua.

Paperi, formaatti ja muste: Tavallista, keltaista kirjepaperia; 32,4 x 19,8 cm; tummanruskea muste.

Käsikirjoituksen kunto: Hyvässä kunnossa, lehden alaosassa pieni ruskea läikkä.

Kirjoitus: Anders Chydeniuksen käsialaa.

Huomautuksia: Sidottu niteeseen, jossa on jokien perkausta Suomessa 1700- ja 1800-luvuilla koskevia dokumentteja, otteita ja karttoja.

Julkaisuhistoria: Alkukielellä ACSS 3, s. 366–367; suomeksi ACKT 3, s. 366–367 (suom. Heikki Eskelinen).

 

Ehdotus Lapin kehittämiseksi

1794–1795

Alkuperäinen dokumentti: Förslag till Lappmarkernes uphjelpande af A. Chydenius.

Ajoitus: Käsikirjoitusta ei ole pystytty ajoittamaan, mutta sisällön ja käsialan perusteella se voi olla peräisin 1790-luvun alkupuoliskolta, mahdollisesti vuosilta 1794 tai 1795. Käsiala on hyvin vakaa eikä siinä ole merkkejä siitä vapinasta, joka on ominaista Chydeniuksen käsialalle 1790-luvun lopussa ja 1800-luvun alussa. Pentti Virrankoski olettaa (Virrankoski 1986, s. 416), että Chydenius oli saanut vuonna 1794 julkaisussa Skrifter af sällskapet för almänne medborgerlige kunskaper julkaistusta artikkelista herätteen kirjoitukselleen Lapin kehittämisestä. Arkistoyksikkö Vol. D IV 7, johon kirjoitus sisältyy, sisältää sekä päivättyjä että päiväämättömiä dokumentteja. Ehdotusta Lapin kehittämiseksi edeltävät dokumentit ovat kaikki vuodelta 1799.

Omistaja ja signumi: Åbo Akademis bibliotek, Handskriftssamlingarna, Finska Hushållningssällskapets arkiv, vol. D IV 7, s. 7r–[11v].

Geneettinen luokka: Omakätinen käsikirjoitus, muutamia korjauksia. Tekstin ainoa tunnettu esiintymä.

Laajuus: Puolikas arkki sekä kaksi kokonaista arkkia, jotka on taiteltu nelisivuisiksi vihkoiksi; yhteensä 10 sivua; lehtinumerointi rectopuolella.

Paperi, formaatti ja muste: Tavallista, kellastunutta kirjoituspaperia; 32,5 x 19,8 cm; tummanruskea muste.

Käsikirjoituksen kunto: Hyvässä kunnossa.

Kirjoitus: Anders Chydeniuksen käsialaa. Otsikko s. 7r lisätty toisella käsialalla.

Huomautuksia: Schaumanin mukaan (Schauman 1908, s. 450–451 ja 623, viite 1) otsikko on Jacob Tengströmin lisäämä. Ei ole tiedossa, että Chydenius olisi itse lähettänyt kirjoituksen Suomen Talousseuralle. Schauman esittää, että käsikirjoitus on todennäköisesti ollut Chydeniuksen jälkeenjääneiden papereiden joukossa ja että Tengström olisi lisännyt sen Suomen Talousseuran arkistoon myöhemmässä vaiheessa.

Julkaisuhistoria: Alkukielellä 1) Schauman 1908, s. 623–627, 2) ACSS 3, s. 370–374; suomeksi 1) Chydenius 1929, 1986A, s. 412–416 (suom. av Verner Malinen), 2) ACKT 3, s. 381–385 (suom. Veli-Matti Pussinen), englanniksi ”Proposal for the Improvement of Lapland” osoitteessa https://kootutteokset.chydenius.fi/kirjoituksia/lappmarkernas-upphjalpande/?lang=en, käännös Peter C. Hogg (2018).

 

Salpietarinkeittämöistä, erityisesti Pohjanmaalla toimivista

1795

Alkuperäinen dokumentti: Anders Chydenius anonyymisti julkaisema ”Om Saltpetter-Sjuderierne, särdeles i Österbotten”, joka sisältyy julkaisuun Skrifter af sällskapet för allmänne medborgerlige kunskaper, 2. nide, 3. vihko, s. 95–105.

Kirjapaino, painopaikka ja -vuosi: Johan A. Carlbohm, Stockholm, 1795.

Ajoitus: 1795.

Perusteksti: Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen kokoelmissa Kokkolassa oleva kappale.

Formaatti, laajuus, kollaatiokaava: 8:o; [77] 78–114 [115–116] s.; A–B<sup>8</sup> C<sup>4</sup>. Artikkeli ”Om Saltpetter-Sjuderierne, särdeles i Österbotten” kattaa s. 95–105.

Mitat: Ladelma-ala 14,7 x 7,2 cm; sivun koko 18,5 x 11,0 cm.

Huomatuksia: Julkaisu Skrifter af sällskapet för allmänne medborgerlige kunskaper, 2. nide, 3. vihko sisältää lisäksi seuraavat kirjoitukset: ”Om fattiga barns underhåll och vård av Carl Fredric Geijer” (s. 77–81), ”Är något vid en fullkomlig tryckfrihet att befara, öfversättning ur D. H. Hegewisch an Deutschlands Patrioten Kiel 1793” (s. 81–94) ja ”Om den undervisande delen bland et folk, öfversättning utur Fragments de Politique & d’Historie par Mercier 1792, Tom. I, pag. 81” (s. 105–114).

Julkaisuhistoria: Alkukielellä ACSS 3, s. 379–385; suomeksi ACKT 3, s. 390–396 (suom. Heikki Eskelinen).

 

Kirje Pro Fide et Christianismo -seuralle 23.12.1796

1796

Alkuperäinen dokumentti: Kirje Pro Fide et Christianismo -seuralle.

Ajoitus: 23.12.1796.

Omistaja ja signumi: Kungliga biblioteket, Stockholm, Handskriftsavdelningen, Samfundet Pro Fide et Christianismos arkiv, vol. 3:2.

Geneettinen luokka: Alkuperäinen kirje.

Laajuus: Neljä numeroimatonta sivua, kirjoitusta kolmella ensimmäisellä.

Paperi, formaatti ja muste: Ohutta, hieman kellastunutta kirjoituspaperia; 23,0 x 19,0 cm (leveys vaikeasti mittavissa sidoksen takia); ruskea muste.

Käsikirjoituksen kunto: Hyvässä kunnossa.

Kirjoitus: Pelkästään Anders Chydeniuksen käsialaa.

Julkaisuhistoria: Alkukielellä ACSS 3, s. 392–393; suomeksi ACKT 3, s. 404–405 (suom. Veli-Matti Pussinen).

 

Kertomus vuodentulosta

1798

Alkuperäinen dokumentti: Anders Chydeniuksen selostus Suomen Talousseuralle vuodentulosta Kokkolanseudulla, otsikoimaton käsikirjoitus.

Ajoitus: 2.8.1798.

Omistaja ja signumi: Åbo Akademis bibliotek, Handskriftssamlingarna, Finska Hushållningssällskapets arkiv, vol. D XXIII 8, nro 141, s. 1r–[2v].

Geneettinen luokka: Omakätinen käsikirjoitus, muutamia korjauksia. Tekstin ainoa tunnettu esiintymä.

Laajuus: Yksi kirjoitusarkki, joka on taiteltu nelisivuiseksi vihkoksi; lehtinumerointi rectopuolella.

Paperi, formaatti ja muste: Tavallista, kellanruskeaa kirjoituspaperia; 32,3 x 20,3 cm; tummanruskea muste.

Käsikirjoituksen kunto: Hyvässä kunnossa, lehtien oikeat reunat hieman murentuneet.

Kirjoitus: Anders Chydeniuksen käsialaa.

Julkaisuhistoria: Alkukielellä ACSS 3, s. 396–398; suomeksi ACKT 3, s. 408–410 (suom. Heikki Eskelinen).

 

Vastaus Kuninkaallisen Suomen Talousseuran esittämään kilpakirjoituskysymykseen Suomen maatalouden kehittämisestä

1799

Alkuperäinen dokumentti: Anders Chydeniuksen julkaisematon vastaus Suomen Talousseuran 1798 julistamaan kirjoituskilpailuun, jossa tehtävänä oli vastata kysymykseen ”Mitkä esteet kahlehtivat suomalaisen maamiehen yritteliäisyyttä – ja mitkä ovat vaikuttavimmat ja sopivimmat keinot, joilla hänet saadaan hoitamaan maatalouttaan tehokkaammin ja huolehtimaan siitä paremmin?”. Käsikirjoitus on ollut Chydeniuksen jälkeenjääneiden paperien joukossa, mutta on sittemmin kadonnut, ja teksti on tällä hetkellä olemassa vain Georg Schaumanin 1908 painattamana versiona. Schaumanin teoksen sivua 605 edeltävällä sivulla on kuva käsikirjoituksen viimeisestä sivusta. Teksti on julkaistu s. 566–608 Georg Schaumanin teoksessa Biografiska undersökningar om Anders Chydenius.

Kirjapaino, painopaikka ja -vuosi: Tidnings- och tryckeri-aktiebolagets tryckeri, Helsingfors, 1908.

Ajoitus: Vastaukset tuli toimittaa Suomen Talousseuralle elokuun 1799 aikana. Åbo Tidningar kertoo 11.11.1799 (nro 45), että määräaikaan mennessä oli saapunut kolme vastausta. Yksi niistä oli varustettu Chydeniuksen nimimerkillä, joka oli Quid dicere liceat, nescimus etc. Suomen maatalouden pykälässä 8 (s. 420, viite 7) Chydenius viittaa kuitenkin Jean François de Galaup de La Pérousen teokseen Voyage autour du monde, joka julkaistiin alkukielellä 1797 ja ilmestyi ruotsiksi käännettynä kaksi vuotta myöhemmin otsikolla Resa omkring jorden (1799). Käännöksen esipuhe on päivätty 2.11.1799. Mikäli Chydenius käytti ruotsinkielistä käännöstä, on todennäköistä, ettei Schaumanin julkaisema versio ole se, jonka Chydenius lähetti Talousseuralle elokuussa 1799. Suomen Talousseura ei palkinnut mitään kolmesta saapuneesta vastauksesta vaan julisti kilpailun uudestaan ja toivoi vastauksia 1.5.1801 mennessä. Kolmen palkitsematta jääneen vastauksen kirjoittajia kehotettiin ottamaan yhteyttä seuran sihteeriin saadakseen kirjoituksensa takaisin. Vuonna 1803 laatimassaan Elämäkerrassa (ks. s. 551) Chydenius kertoo saaneensa käsikirjoituksen takaisin ja yrittäneensä sen jälkeen saada kirjoitus julkaistua, missä tarkoituksessa hän lähetti sen Tukholmaan Kuninkaalliseen kirjapainoon painettavaksi ”varustettuaan sen ensin alamaisella omistuskirjoituksella hänen kuninkaalliselle majesteetilleen sekä lyhyellä esipuheella”. Kuvatun kaltaista käsikirjoitusta ei ole löydetty. Luultavasti Chydenius siis laati käsikirjoituksesta sen takaisin saatuaan uuden version, joka on Schaumanin julkaisema teksti. Mahdollisesti tämä toimi pohjana myös sille versiolle, jonka Chydenius lähetti Tukholmaan omistuskirjoituksella ja esipuheella varustettuna.

Perusteksti: Käsikirjoituksen viimeisen sivun etablointi on tehty edellä mainitun kuvan pohjalta. Muilta osin teksti perustuu Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen kappaleeseen Georg Schaumanin teoksesta Biografiska undersökningar om Anders Chydenius.

Julkaisuhistoria: Alkukielellä 1) kirjoitusta on referoitu ja pitkiä jaksoja siitä on julkaistu Georg Schaumanin artikkelissa ”Några otryckta skrifter af Anders Chydenius”, Ekonomiska Samfundet i Finland. Föredrag och förhandlingar II:2, Helsingfors 1901, s. 46–70, 2) Schauman 1908, s. 566–608; suomeksi 1) Chydenius 1929, 1986A, s. 368–411 (suom. Verner Malinen), 2) ACKT 3, s. 413–459 (suom. Heikki Eskelinen).

 

Ajatuksia rokonistutuksesta Suomen rahvaan hyväksi

1799

Alkuperäinen dokumentti: Tanckar om Koppympningen för Allmogen i Finland.

Ajoitus: Joulukuu 1799.

Omistaja ja signumi: Kansalliskirjasto, Helsinki, Anders Chydeniuksen käsikirjoituskokoelma, signumi AA. 66.

Geneettinen luokka: Luonnoskäsikirjoitus, muutamia korjauksia.

Laajuus: Kuusi kirjoitusarkkia, jotka on taiteltu nelisivuisiksi vihkoiksi siten, että arkki A sisältää s. [1–2] ja [23–24], arkki B s. [3–4] ja [21–22], arkki C s. [5–6] ja [19–20], arkki D s. [7–8] ja [17–18], arkki E s. [9–10] ja [15–16] ja arkki F s. [11–14]; sivut numeroimattomia.

Paperi, formaatti ja muste: Kellanruskeaa, paikoitellen tummanruskeaa tavallista kirjoituspaperia, värjäytymiä; 32,9 x 20,9 cm; ruskea muste.

Käsikirjoituksen kunto: Läpikotaisin huonossa kunnossa, reikiä, värjäytymiä ja läikkiä; konservoitu 1970-luvulla arkkien päälle liimatun ohuen silkkikudoksen avulla.

Kirjoitus: Anders Chydeniuksen käsialaa.

Huomautuksia: Lausunnossaan Chydeniuksen kirjoituksesta G. E. Haartman (s. 616–628) kommentoi seitsemää Chydeniuksen kirjoituksensa pykälässä 14 esittämää rokonistutukseen liittyvää ongelmaa. Tässä julkaistussa käsikirjoituksessa luetellaan kyseisessä pykälässä vain viisi kohtaa. Tällä perusteella voidaan olettaa, että tämä versio on luonnos siihen käsikirjoitukseen, jonka Chydenius lähetti Suomen Talousseuralle ja joka on sittemmin kadonnut. Schauman huomauttaa (Schauman 1908, s. 452, viite 1), että Talousseuran pöytäkirjan mukaan käsikirjoitus oli päivätty 6.12.1799 ja että Anders Chydeniuksen käsikirjoituskokoelmassa oleva versio on luonnos.

Julkaisuhistoria: Alkukielellä 1) Suomen Talousseura julkaisi Chydeniuksen helmikuussa 1803 tapahtuneen kuoleman jälkeen G. E. Haartman muokkaaman version, jolla ei siten ollut Chydeniuksen hyväksyntää: ”Tankar om koppympningen för Finlands allmoge”, Kongl. Finska Hushållningssällskapets Handlingar, 1. osa, 1803, s. 284–312, 2) ACSS 3, s. 454–472; suomeksi ACKT 3, s. 467–486 (suom. Heikki Eskelinen).

 

Kirje Kuninkaalliselle Suomen Talousseuralle 20.6.1800

1800

Alkuperäinen dokumentti: Kirje Kuninkaalliselle Suomen Talousseuralle.

Ajoitus: 20.6.1800.

Omistaja ja signumi: Åbo Akademis bibliotek, Handskriftssamlingarna, Finska Hushållningssällskapets arkiv, vol. D XXIII 8, s. 20r–[21v].

Geneettinen luokka: Alkuperäinen kirje.

Laajuus: Kaksi lehteä eli neljä sivua, joista kirjoitusta kolmella ensimmäisellä.

Paperi, formaatti ja muste: Ohutta kirjepaperia; 22,1 x 17,7 cm; ruskea muste.

Käsikirjoituksen kunto: Hyvässä kunnossa.

Kirjoitus: Anders Chydeniuksen käsialaa, lukuun ottamatta lehtinumerointia ja niitä merkintöjä, jotka on tehty kirjeen saavuttua Suomen Talousseuraan.

Julkaisuhistoria: Alkukielellä 1) Schauman 1908, s. 455–456, 2) ACSS 3, s. 474–475; suomeksi ACKT 3, s. 488 (suom. Veli-Matti Pussinen).

 

Ajatuksia lukiessani herra professori, tohtori Gabriel Erik Haartmanin Kuninkaalliselle Suomen Talousseuralle jättämää, rokonistutusta koskevaa kertomustani käsittelevää muistiota

1800

Alkuperäinen dokumentti: Tankar wid genomläsandet af Herr Professoren Doctor Gabr. Er. Haartmans Memorial till Kongl. Finska Hushållnings Sällskapet rörande min berättelse om Koppympningen.

Ajoitus: 5.7.1800.

Omistaja ja signumi: Åbo Akademis bibliotek, Handskriftssamlingarna, Finska Hushållningssällskapets arkiv, vol. D XIII 11, s. 37r–[43v].

Geneettinen luokka: Puhtaaksi kirjoitettu, muutamia lisäyksiä.

Laajuus: Seitsemän numeroitua lehteä eli 14 sivua, kirjoitusta kaikilla sivuilla.

Paperi, formaatti ja muste: Tavallista kellertävää kirjoituspaperia; 32,5 x 20,0 cm; tummanruskea muste; Chydeniuksen tekemät lisäykset vaaleammalla ruskealla musteella.

Käsikirjoituksen kunto: Hyvässä kunnossa.

Kirjoitus: Pääasiassa tuntematon käsiala. Lisäykset, korjaukset ja allekirjoitus Chydeniuksen käsialaa.

Julkaisuhistoria: Alkukielellä 1) Schauman 1908, s. 609–616, 2) i ACSS 3, s. 478–486; suomeksi ACKT 3, s. 491–499 (suom. Heikki Eskelinen).

 

Uudesta oopiumin valmistustavasta

1800

Alkuperäinen dokumentti: Suomen Talousseuralle lähetetty kirjoitus Om en ny tilredning af Opium.

Ajoitus: 12.12.1800.

Omistaja ja signumi: Åbo Akademis bibliotek, Handskriftssamlingarna, Finska Hushållningssällskapets arkiv, vol. D XIV 1, s. 28r–[31av].

Geneettinen luokka: Omakätinen käsikirjoitus, muutamia korjauksia. Tekstin ainoa tunnettu esiintymä.

Laajuus: Kaksi kirjoitusarkkia, jotka on taiteltu nelisivuisiksi vihkoiksi; kirjoitusta kaikilla kahdeksalla sivulla.

Paperi, formaatti ja muste: Kellanruskeaa kirjoituspaperia; 33,7 x 20,2 cm; tummanruskea muste.

Käsikirjoituksen kunto: Hyvässä kunnossa.

Kirjoitus: Anders Chydeniuksen käsialaa, lukuun ottamatta lehtinumerointia ja niitä merkintöjä, jotka on tehty kirjoituksen saavuttua Suomen Talousseuraan.

Julkaisuhistoria: Alkukielellä 1) Schauman 1908, s. 617–622, 2) ACSS 3, s. 495–501; suomeksi ACKT 3, s. 508–514 (suom. Heikki Eskelinen).

 

Kirje Kuninkaalliselle Suomen Talousseuralle 31.3.1801

1801

Alkuperäinen dokumentti: Kirje Kuninkaalliselle Suomen Talousseuralle.

Ajoitus: 31.3.1801.

Omistaja ja signumi: Åbo Akademis bibliotek, Handskriftssamlingarna, Finska Hushållningssällskapets arkiv, vol. D XIII 11, s. 61r–[62v].

Geneettinen luokka: Alkuperäinen kirje.

Laajuus: Kaksi lehteä eli neljä sivua, kirjoitusta kaikilla neljällä sivulla.

Paperi, formaatti ja muste: Ohutta kirjepaperia; 22,1 x 17,7 cm; tummanruskea muste.

Käsikirjoituksen kunto: Hyvässä kunnossa.

Kirjoitus: Anders Chydeniuksen käsialaa, lukuun ottamatta lehtinumerointia ja niitä merkintöjä, jotka on tehty kirjeen saavuttua Suomen Talousseuraan.

Huomautuksia: Sivulla [62v] on Anders Chydeniuksen lakkasinetti ja vastaanottajan osoite: ”Til Kongl. Finska Hushållnings Sälskapet I Åbo”.

Julkaisuhistoria: Alkukielellä 1) Schauman 1908, s. 459–460, 2) ACSS 3, s. 506–507; suomeksi ACKT 3, s. 519–520 (suom. Veli-Matti Pussinen).

 

Kertomus perunanviljelystä Kokkolanseudulla

1802

Alkuperäinen dokumentti: Ödmiukaste Memorial.

Ajoitus: 8. ja 11.11.1802.

Omistaja ja signumi: Åbo Akademis bibliotek, Handskriftssamlingarna, Finska Hushållningssällskapets arkiv, vol. D V 8, s. 10r–[13v].

Geneettinen luokka: Omakätinen käsikirjoitus, muutamia korjauksia. Tekstin ainoa tunnettu esiintymä.

Laajuus: Kaksi kirjoitusarkkia, jotka taiteltu nelisivuisiksi vihkoiksi. Ensimmäisellä arkilla on s. 10r, [10v], 13r ja [13v]; toisella s. 11r, [11v], 12r ja [12v].

Paperi, formaatti ja muste: Kellanvihreää, tavallista kirjoituspaperia, kokoa pienennetty huomattavasti leikkaamalla; 19,5 x 16,2 cm; ruskea muste.

Käsikirjoituksen kunto: Hyvässä kunnossa.

Kirjoitus: Anders Chydeniuksen käsialaa, lukuun ottamatta lehtinumerointia ja niitä merkintöjä, jotka on tehty kirjoituksen saavuttua Suomen Talousseuraan.

Huomautuksia: Sivun 10r vasemmassa alakulmassa on merkintä ”Igen taga – se Jordhögar”, jonka yhteyttä kirjoitukseen ei ole kyetty selvittämään. Merkintä on tehty toisella käsialalla ja todennäköisesti sen jälkeen kun dokumentti saapui Suomen Talousseuraan.

Julkaisuhistoria: Alkukielellä 1) ”Från swunna tider. En berättelse om potatisodlingen i Gamlakarleby-trakten af Anders Chydenius.” Medd. af Georg Schauman, Österbottningen 19.6.1908 nro 49,  s. [2–3], 2) ACSS 3, s. 510–513; suomeksi ACKT 3, s. 523–526 (suom. Heikki Eskelinen).

 

Katkelma päiväämättömästä kirjeestä Jacob Tengströmille

1801–1802

Alkuperäinen dokumentti: Jacob Tengströmille lähetetyn kirjeen päiväämätön fragmentti.

Ajoitus: Noin 1801–1802.

Omistaja ja signumi: Kansalliskirjasto, Helsinki, Tengström-Lagus -kokoelma, Varia, signumi Hö.IV.40:a.

Geneettinen luokka: Alkuperäinen kirje.

Laajuus: Yksi lehti, kirjoitusta molemmilla sivuilla; sivut numeroimattomia.

Paperi, formaatti ja muste: Tavallista ohutta, kellertävää kirjepaperia; 23,5 x 19,0 cm; ruskea muste.

Käsikirjoituksen kunto: Hyvässä kunnossa.

Kirjoitus: Pelkästään Anders Chydeniuksen käsialaa.

Huomautuksia: Kirjeen alusta puuttuu tuntematon määrä sivuja.

Julkaisuhistoria: Alkukielellä ACSS 3, s. 517–518; suomeksi ACKT 3, s. 530–531 (suom. Veli-Matti Pussinen).

 

Teologian tohtorin, rovastin ja Kokkolan kirkkoherran, Kuninkaallisen Pohjantähden ritarikunnan jäsenen Anders Chydeniuksen elämäkerta, hänen itsensä alkuaan laatimana

1803

Alkuperäinen dokumentti: Lefwernes Beskrifning öfwer Theologiae Doctoren, Prosten och Kyrkoherden i Gamla Carleby samt Ledamoten af Kongl. Nordstjerne Orden Anders Chydenius; af honom sjelf först upsatt.

Ajoitus: Kirjoituksen tarkkaa syntyaikaa on vaikea määrittää. Kysymys on jäljennöksestä tai puhtaaksikirjoitetusta versiosta, joka on todennäköisesti tehty heti Chydeniuksen kuoleman jälkeen 1803. Tiedossa on, että tämän kirjoituksen pohjana oleva Chydeniuksen ”itsensä alkuaan laatima” dokumentti syntyi hänen 24.–25.1.1803 saamansa vakavan sairauskohtauksen jälkeen. Georg Schaumanin julkaiseman (Schauman 1908, s. 628–637) version lopussa on selostus Chydeniuksen viimeisistä päivistä, jossa todetaan, että Chydenius ”käytti elämänsä viimeiset jäljellä olleet hetket taudin ja tuskien salliessa laatiakseen edellä esitetyn kuvauksen elämänsä vaiheista”. Chydenius kuoli 1.2.1803.

Omistaja ja signumi: Kansalliskirjasto, Helsinki, Tengström-Lagus -kokoelma, Varia, signumi Hö:IV.40:a.

Geneettinen luokka: Jäljennös tai puhtaaksikirjoitettu versio alkuperäisestä, Chydeniuksen 25.1–1.2.1803 kirjoittamasta tai sanelemasta dokumentista, joka ei ole säilynyt. Sisällön perusteella voidaan päätellä, että kysymys on varhaisesta jäljennöksestä: se sisältää jaksoja, jotka ovat muissa versioissa suppeampia tai puuttuvat kokoaan ja siitä puuttuu muistiinkirjaajan kirjoittama loppuosa, jossa kuvaillaan Chydeniuksen viimeisiä päiviä. Otsikossa ilmoitetaan Chydeniuksen itsensä kirjoittaneen tekstin.

Laajuus: Kuusi kirjoitusarkkia, jotka on taiteltu nelisivuisiksi vihkoiksi. Neljä ensimmäistä kirjoitusarkia on sidottu yhteen keltavalkealla langalla, samoin kaksi seuraavaa. Yhteensä 24 sivua, sivut numeroimattomia.

Paperi, formaatti ja muste: Melko karkeaa, vihreänkeltaista kirjoituspaperia; 31,8 x 20,1 cm; tummanruskea muste.

Käsikirjoituksen kunto: Hyvässä kunnossa; pieniä ruskeita värjäytymiä.

Kirjoitus: Tuntematon käsiala.

Huomautuksia: Samassa kokoelmassa on myös toinen, lyhyempi ja eri käsialalla kirjoitettu Elämäkerran versio. Lisäksi aikaisemmin on ollut olemassa vielä yksi versio, jonka on todennäköisesti tehnyt 1850-luvun lopussa rovasti J. G. Chydenius. Schauman kertoo (Schauman 1908, s. 10, viite 3 ja s. 628, viite), että kirjanpainaja A. W. Nylander löysi 1906 tämän dokumentin käydessään läpi J. Simelii arvingars tryckeri -kirjapainon arkistoa, joka kuului joillekin Chydenius-suvun jäsenille. Nylander antoi dokumentin Schaumanin käyttöön, ja se julkaistiin Schauman 1908, s. 628–637 (tästä on suomennettu ote Chydenius 1929, 1986A, s. 438–440, suom. Verner Malinen). Kyseinen dokumentti on sittemmin kadonnut. Tengström-Lagus -kokoelmassa olevat jäljennökset eivät olleet Schaumanin käytettävissä 1908, koska Laguksen kokoelma avattiin vasta 1909. Chydeniuksen Omaelämäkerta on ollut pohjana kaikille Elämäkerran versioille, mutta siitä huolimatta on vaikea arvioida, mikä tarkkaan ottaen on ollut Chydeniuksen rooli eri versioiden syntymisessä.

Julkaisuhistoria: Alkukielellä ACSS 3, s. 522–539; suomeksi ACKT 3, s. 535–553 (suom. Heikki Eskelinen).