Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works
Kirjoitus: Huomautuksia virsikirjaehdotukseen

Anmärkningar till provpsalmboken, s. 58v

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

Tekstin koko: A A A A


Näkymävalinnat:

Tätä sisältöä ei valitettavasti ole saatavilla suomeksi
Alkukieli

[58v]

Mig alt hopp om nåd betagit

Sen jag tröst til honom satt

båda felen hielpas således:

Och nu will mig satan draga

I förtwiflans diupa dy

Mig alt hopp om nåd betaga

Ach! hwart skall jag undan fly

Han som förr etc.

det kan ei giärna sägas om någon utom det gröfsta tråll at han sätter sin tröst til satan, fast man låter af honom förleda sig til synd.

v. 7.

 

Och kan hoppas nådens lott1

bättre kan sägas:

Och af Gud kan hoppas godt

 

Ho som skyler sina fel

Har i Gudi ingen del:

Mina brott jag ei will dölja

Nåden skall dem öfwerhölja.

Sednare delen af denna vers är swag och i slutet förekommer ett otienligt uttryk: at förtiena nåden hielpes således:

v. 8

 

Han mig för uti sin hydda2 etc:a

Hällre:

Han mig på sin axla tager

Och til fåra hiorden drager.

detta är en Mörk ide Hwad är det för en hydda?

v. 9.

 

domen fruchtar jag ei för3

derföre bibehålles hällre:

domen fruchtar jag ei stort,

Fast jag hafwer illa giordt, ty etc.

det som står i gamla originalet är här långt starkare, och ett rent rimslut.

N:o 166. v. 3.

 

dig ett efterlängtat skygd4

i dess ställe:

Lasten uti grafwen skygd

detta är mörkt. Har jag fattat meningen, så blir den tydeligare om man säger

v 4.

 

Eller hat och wrede blott5

bättre säges

Eller om du öfwat brott.

Blott är ett twungit rimord, som gör meningen swag

v. 5.

 

Boken lägges fram i dagen6 etc.

tydeligare wore

Lasten dömmes efter lagen

Fåfängt ondskan nåd begär

den i Jesu blod är twagen

Står i hwita Kläder här.

Herren sedan domen fäller etc:a

Medlare mildrat lagen är dels mörkt dels insufficient.


  1. Psalm 165, vers 7 i sin helhet: ”Men, min själ, när du beklagar, Och bekänner dina brott, Du gör då, hwad Gud behagar, Och kan hoppas nådens lott. Ho, som nekar till sin skuld, Den är Herren icke huld; Men den ingen ursäkt länar, Nåden snarare förtjenar.”
  2. Psalm 165, vers 8 i sin helhet: ”Medan nu mitt samwet waknar, Och jag ångrar mina fel: Herrans tröst jag icke saknar, Att i Jesu winna del. Är jag ett förloradt får, Jesus mig till möte går: Han mig för uti sin hydda, Att för nöd och fara skydda.”
  3. Psalm 165, vers 9 i sin helhet: ”Döden gör mig icke häpen, Ändock han är faselig; Ty han är af Christo dräpen, Och kan intet skada mig. Domen fruktar jag ej för, Hoppet mig frimodig gör; Ty den tröst jag aldrig glömmer, Att min broder Jesus dömmer.”
  4. Psalm 166, vers 3 i sin helhet: ”Ingen kan sig undandraga: Allt skall dömas: last och dygd. Jorden öppnas, att betaga Dig ett efterlängtadt skygd. Hwarje männ’ ska måste swara För sin egen kropp och själ: Ewig jämmer att förfara, Eller njuta ewigt wäl.”
  5. Psalm 166, vers 4 i sin helhet: ”Då skall bli med allwar frågadt, Om du gjort din nästa godt? Om ditt bröst af kärlek lågat, Eller hat och wrede blott? Allt hwad tänkt och taladt blifwit, Allt hwad skett i dolda wrår, Fins i samwets-boken skrifwit, Och för allas åsyn står.”
  6. Psalm 166, vers 5 i sin helhet: ”Boken lägges fram i dagen: Fåfängt man om nåd begär, Der ej Medlarn mildrat lagen, Siste skärfwen fordrad är. Herren derpå domen fäller, På ett högt och rättwist sätt. We den själ, som när det gäller, Ej får njuta barna-rätt!”

Suomi

Tätä sisältöä ei valitettavasti ole saatavilla suomeksi

Englanti

Unfortunately this content isn't available in English

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

paikat:

Henkilöt:

Raamatunkohdat:

Aiheet: