Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works
Kirjoitus: Huomautuksia virsikirjaehdotukseen

Anmärkningar till provpsalmboken, s. 49r

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

Tekstin koko: A A A A


Näkymävalinnat:

Tätä sisältöä ei valitettavasti ole saatavilla suomeksi
Alkukieli

49r

N:o 11: v. 1. i slutet

 

Som oss täkts så härligt nära1

flyter lättare:

För din liufwa himlalära.

Täkts så härligt är något tråkigt för de många consonanter.

N:o 13. v. 3

 

Jag wet at deras bud ei altid lydnad niutit2

meningen kunde hielpas således:

Af deras ömma wård

Jag ömnig wälgång niutit

Förlåt mitt öfwerdåd,

Jag ofta mot dem brutit.

 

Til efter syn Dig tar

förbättras således:

ditt sinne Jesu gif,

mig underdånig gör.

Hos mig i Nåde blif

ditt barns suckan hör.

At någons bud niuta lydnad tyks ei wara rätt swensk mening.

 

 

 

 

 

är en swag och trokig tancka, utan synnerligt sammanhang med det förgående

N:o 14. v. 6

 

Och med all flit bidraga til hans wäl3

Kan undwikas om man säger:

Och med all flit befordra bådas wäl.

Bidraga stöter här

v. 7.4

Hela 7:de versen har ei sammanhang med det föregående. denna vers är just wåra säkra Christnas5 symbolum, hwarföre den hällre bör utelämnas.

N:o 15: v 1.

 

Och förnuftets röst förqwäfwa.6

kunde ju heta:

Eller samwetsrösten qwäfwa.

För och för twå gångor på en rad liuder ei wäl.

v. 2.

 

I orenlighetens sköte

Hwarest ofärd gör dig möte7

kunde det ei heta:

Uti hordoms lustars yra,

Men begärens wälde styra.

är en tråkig och twungen tancka för rimmets skull.

v 4:

 

At Din Son med bittra pustar

Plichtat har för mina lustar8

wore det ei bättre at säja:

Pustar kunna ei kallas bitra utan swåra, eller diupa.


  1. Psalm 11, vers 1 i sin helhet: ”Såleds nu wår Kyrkegång Wi för denna stunden slutit, Af Guds ord, af bön och sång Själen ömnig föda njutit. Herre Dig, wi lof hembära, Som oss täckts så herrligt nära. :,:”
  2. Psalm 13, vers 3 i sin helhet: ”Jag wet att deras bud Ej alltid lydnad njutit. Förlåt mig, milde Gud, Hwad deri jag har brutit. Ditt sinne Jesu gif Som underdånigt war, Att jag i död och lif Till eftersyn Dig tar.”
  3. Psalm 14, vers 6 i sin helhet: ”Ack milde Gud! wi troget Dig åkalle, Gif att wi ej i dessa synder falle; Men wårda ömt wår nästas lif och själ, Och med all flit bidraga till hans wäl.”
  4. Psalm 14, vers 7 i sin helhet: ”Hwad wi, o Gud, mot Dina lagar felat Det har Din Son fullkomligt för oss helat, Att wåra brott ej mera tänkas på. Wi hoppas nåd för Jesu förbön få.”
  5. säkra Christnas: med säkra kristna avsågs sådana kristna som inte ansåg sig behöva någon omvändelse
  6. Psalm 15, vers 1 i sin helhet: ”Ack! att du min själ betänkte Hwarje lefnads ögnablick, Att den Gud, dig lifwet skänkte När du in i werlden gick, Herrlig, ren och helig är; Aldrig skulle ditt begär Syndig wällust eftersträfwa Och förnuftets röst förqwäfwa.”
  7. Psalm 15, vers 2 i sin helhet: ”Om du kunde rätt besinna Att din Frälsare sitt blod Till din rening låtit rinna När han högt på korset stod, Aldrig, aldrig skulle du, Dig fördjupa så, som nu, I orenlighetens sköte, Hwaräst ofärd gör dig möte.”
  8. Psalm 15, vers 4 i sin helhet: ”Herre wärdes mig tillgifwa Mina brott mot detta bud. Lät mig djupt i hjertat skrifwa Att Du ser, O store Gud, Hwad jag tänker, talar, gör, Att jag domen frukta bör, Att Din Son med bittra pustar Pliktat har för mina lustar.”

Suomi

Tätä sisältöä ei valitettavasti ole saatavilla suomeksi

Englanti

Unfortunately this content isn't available in English

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

paikat:

Henkilöt:

Raamatunkohdat:

Aiheet: