Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works
Kirjoitus: Huomautuksia virsikirjaehdotukseen

Anmärkningar till provpsalmboken, s. 48v

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

Tekstin koko: A A A A


Näkymävalinnat:

Tätä sisältöä ei valitettavasti ole saatavilla suomeksi
Alkukieli

[48v]

v. 5.

 

Och med förtröstan ödmiukt ber1

Hwarföre icke hälre?

Af lagen krossad ödmiukt ber

Förtröstan synes komma för hastigt, då hiertat nys började slå.

v. 6. i slutet

 

Och war mig usle mild och huld2

kan litet hielpas

Och war dit usla barn huld.

mild och huld smakar af rimsnideri.

v. 8.

 

Hielp mig at wandra Dig til pris

Och at dig se i Paradis3

wore det ei litet bättre?

Hielp mig at lyda dina bud

Och ewigt dyrcka Dig min Gud.

Låter något skarfwat utan sammanhang med det föregående.

N:o 4. v. 1.

 

Ei under solens krets ei öfwer finner man etc.4

Hwarföre icke hälre?

Ei under solens krets på jorden finner man

Den tanckan är ei sann

Ty änglarna måste kunna göra det: Es:6:3.

N:o 5. v. 6.

 

Helga Du min tungas liud, at dig etc.5

kunde det ei hälre sägas

Lär mig lyda Dina bud, och Dig låfwa etc.

Tungan gifwer icke något liud, fast den articulerar liudet.

N:o 6 v. 1.

 

Bör helgas på alt wis6

Mån ei bättre kunde sägas:

Bör helgas til den Högstas Låf

Med roo i Herren Gud

Och wördnad för Hans bud

Från minsta torp i Kungars håf.

Smakar af slenterian

N:o 7. v. 5

 

Dig Jesu Christ på samma wis7

det torde wara bättre:

Dig Jesu ewigt hög och wis etc.

Du Helge Ande äfwen så etc.

det kunde bättre heta:

Du Helge Ande Herre Gud

Skall prisas af wår stämmas liud etc.

Smakar af det samma

 

 

Äfwen så är en ganska matt rimplugg,8 som bör undwikas


  1. Psalm 3, vers 5 i sin helhet: ”När detta allt jag tänker på, Då börjar hjertat i mig slå. I stoftet jag mig kastar ner Och med förtröstan ödmjukt ber: Gör med en usling nåd, min Gud, Som brutit emot Dina bud.”
  2. Psalm 3, vers 6 i sin helhet: ”Ack! se mig ann i denna nöd, Och hjelp mig för Din bittra död, O Jesu! Du min Frälsare, Som mig för straffet skydd kan ge. Ack! plåna ut min syndaskuld, Och war mig usle mild och huld.”
  3. Psalm 3, vers 8 i sin helhet: ”Den trösten djupt i hjertat skrif. Min högste skatt Du alltid blif; Att öfwer allt jag älskar Dig, Som in i döden älskat mig. Hjelp mig att wandra Dig till pris Och att Dig se i Paradis.”
  4. Psalm 4, vers 1 i sin helhet: ”Du Högste Herre Gud, Du Konung öfwer alla, Du Fader öfwer allt, som sig kan fader kalla! Ej under solens krets, ej öfwer, finner man Den, som Ditt helga namn rätt wärdigt nämna kan.”
  5. Psalm 5, vers 6 i sin helhet: ”Dagligt will jag för Dig bära Bönens offer, som mig bör, Och beprisa jämt Din ära. Herre mina suckar hör! Helga Du min tungas ljud, Att Dig låfwa, Store Gud.”
  6. Psalm 6, vers 1 i sin helhet: ”Min Christen märk den dag, Som efter Herrans lag Bör helgas på allt wis; Tänk flitigt deruppå Hur du den dagen må Rätt nyttja Gud till pris.”
  7. Psalm 7, vers 5 i sin helhet: ”Dig Fader ware ewig pris, Som gifwit oss Din lära! Dig Jesu Christ på samma wis Ske alltid låf och ära! Du Helge Ande äfwenså, Skall pris och ära af oss få, Här och i himlen. Amen.”
  8. ett rim som endast används för att täppa till eller fylla ut en versrad; nödrim

Suomi

Tätä sisältöä ei valitettavasti ole saatavilla suomeksi

Englanti

Unfortunately this content isn't available in English

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

paikat:

Henkilöt:

Raamatunkohdat:

Aiheet: