Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works
Skrift: Vederläggning

Vederläggning, § 4

Föregående avsnitt:

Följande avsnitt:

Textstorlek: A A A A


Visningsalternativ:

§. 4.

Det förra af desse påståenden söker man bygga på trenne grunder, bland hwilka Stapel-Städernas tid efter annan wälfångna Privilegier först på­yrkas, såsom de, hwilka ifrån urminnes tider tillagt Stapellstäderna rättighet, at ensamt handla med Öster- och Wästerbotniske samt Norrländske1 Städerne. Huru detta så generelt, utan sanningens kränkning kan sägas wet jag intet? Utan at behöfwa gräfwa uti de älsta ålderdoms gömmor, läsas uti Handels ordinantien af den 10 Februarii 1614.2 §. 2. dessa orden: De Norrlänske Städer, som äre Hudviksvall, Hernösand, Uhleåborg och Wasa wele wi på någon tid til görandes, och til dess wi: oss framdeles annorlunda förklarandes warda efterlåte3 med sine egne Skepp at segla Utländes: och i 4. §. lämnes ej allenast Sjö- utan ock Upstäder4 i Riket frihet, at segla til Norrländske Städerne. Man har således i brist på sanningar nödgas skarfwa uti något annat.


  1. Förefaller här undantagsvis syfta på Västernorrlands län och skulle således korrelera med titeln.
  2. Handels ordinantien af den 10 Februarii 1614.: Syftar på Handels och Seglations Ordning och Stadga. Datum Örebro den 10. Febr. 1614.
  3. få tillstånd
  4. Sjö- utan ock Upstäder: Sjöstad är här synonymt med stapelstad. Uppstad är en stad som inte har stapelrättigheter.

Originaldokument

Originalspråk

§. 4.

Det förra af desse påståenden söker man bygga på trenne grunder, bland hwilka Stapel-Städernas tid efter annan wälfångna Privilegier först på­yrkas, såsom de, hwilka ifrån urminnes tider tillagt Stapellstäderna rättighet, at ensamt handla med Öster- och Wästerbotniske samt Norrländske5 Städerne. Huru detta så generelt, utan sanningens kränkning kan sägas wet jag intet? Utan at behöfwa gräfwa uti de älsta ålderdoms gömmor, läsas uti Handels ordinantien af den 10 Februarii 1614.6 §. 2. dessa orden: De Norrlänske Städer, som äre Hudviksvall, Hernösand, Uhleåborg och Wasa wele wi på någon tid til görandes, och til dess wi: oss framdeles annorlunda förklarandes warda efterlåte7 med sine egne Skepp at segla Utländes: och i 4. §. lämnes ej allenast Sjö- utan ock Upstäder8 i Riket frihet, at segla til Norrländske Städerne. Man har således i brist på sanningar nödgas skarfwa uti något annat.


  1. Förefaller här undantagsvis syfta på Västernorrlands län och skulle således korrelera med titeln.
  2. Handels ordinantien af den 10 Februarii 1614.: Syftar på Handels och Seglations Ordning och Stadga. Datum Örebro den 10. Febr. 1614.
  3. få tillstånd
  4. Sjö- utan ock Upstäder: Sjöstad är här synonymt med stapelstad. Uppstad är en stad som inte har stapelrättigheter.

Finska

§ 4

Ensimmäiseen ryhmään kuuluva väite yritetään rakentaa kolmelle perustalle. Ensinnäkin väitetään, että tapulikaupunkien aikojen kuluessa rehellisesti saamat erioikeudet ovat antaneet niille ikimuistoisen oikeuden käydä yksin kauppaa Pohjanmaan ja Länsipohjan sekä Norlannin9 kaupunkien kanssa. En ymmärrä, miten näin yleistävä näkökanta voidaan esittää loukkaamatta totuutta? Meidän ei tarvitse kaivaa asiaa esiin vanhimpien aikojen kätköistä, vaan voimme lukea helmikuun 10. päivänä 1614 annetun kauppa-asetuksen10 toisesta pykälästä seuraavaa: Haluamme antaa Norlannin kaupungeille, nimittäin Hudiksvallille, Härnösandille, Oululle ja Vaasalle, joksikin aikaa ja kunnes toisin ilmoitamme, luvan purjehtia omilla laivoillaan ulkomaille. Neljännessä pykälässä annetaan tapulikaupunkien lisäksi myös valtakunnan maakaupungeille vapaus purjehtia Norlannin kaupunkeihin. Kun ei löydetä totuuksia, joudutaan siis sepittämään jotakin muuta.


  1. Tässä alkutekstin Norrländske näyttää viittaavan poikkeuksellisesti Västernorrlandin lääniin, mikä vastaa kirjoituksen otsikon muotoilua.
  2. 1614 annetun kauppa-asetuksen: viittaa asetukseen Handels och seglations ordning och stadga. Datum Örebro den 10. febr. 1614

Engelska

Unfortunately this content isn't available in English

Föregående avsnitt:

Följande avsnitt:

Platser:

Personer:

Bibelställen:

Teman: