Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works

Wederläggning af de skäl, hwarmed man söker bestrida öster- och wästerbotniska samt wäster-norrländske städerne fri seglation