Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works
Skrift: Vederläggning

Vederläggning, § 3

Föregående avsnitt:

Följande avsnitt:

Textstorlek: A A A A


Visningsalternativ:

2

§. 3.

De skjäl hwarmed man wil bestrida Norrbotns Städer den föreslagna Stapel-rätt, ehuru nog många, kunna dock otwungit föras til twenne flåckar. Til den förra höra alla de, som söka wisa, huru dymedelst allmänna säkerheten sättes i äfwentyr, hela Borgare-Ståndets och samtelige Städernas wälfångna Privilegier i gemen kränckas; Men de andra Stappelstädernas rättigheter i synnerhet, til sin grund och warelse aldeles öfwer ända kastas. Til den senare, de som föreställa den föreslagna friheten wara Riket i gemen, Kronan, Stockholms Stad och Bergslagen i synnerhet til obotelig skada, och Öster- och Wästerbotn sjelf til alsingen nytto.

Originalspråk

2

§. 3.

De skjäl hwarmed man wil bestrida Norrbotns Städer den föreslagna Stapel-rätt, ehuru nog många, kunna dock otwungit föras til twenne flåckar. Til den förra höra alla de, som söka wisa, huru dymedelst allmänna säkerheten sättes i äfwentyr, hela Borgare-Ståndets och samtelige Städernas wälfångna Privilegier i gemen kränckas; Men de andra Stappelstädernas rättigheter i synnerhet, til sin grund och warelse aldeles öfwer ända kastas. Til den senare, de som föreställa den föreslagna friheten wara Riket i gemen, Kronan, Stockholms Stad och Bergslagen i synnerhet til obotelig skada, och Öster- och Wästerbotn sjelf til alsingen nytto.

Finska

2

§ 3

Vaikka onkin monia perusteita, joiden vuoksi Norrbottenin1 kaupungeilta halutaan kieltää ehdotetut tapulioikeudet, ne voi jakaa luontevasti kahteen ryhmään. Ensimmäiseen kuuluvat kaikki ne perusteet, joiden väitetään vaarantavan yleisen turvallisuuden ja loukkaavan yleisesti koko porvarisäädyn ja kaikkien kaupunkien rehellisesti ansaittuja erioikeuksia, ja varsinkin kumoavan muiden tapulikaupunkien oikeudet perustuksiaan myöten. Jälkimmäiseen ryhmään kuuluvat ne perusteet, joiden mukaan ehdotetun vapauden kuvitellaan aiheuttavan korvaamatonta vahinkoa valtakunnalle yleensä ja erityisesti kruunulle, Tukholman kaupungille ja Bergslagenille, tuomatta kuitenkaan minkäänlaista hyötyä itse Pohjanmaalle ja Länsipohjalle.


  1. Chydenius tarkoittaa ”Norrbottenilla” tässä kohdassa ja yleensäkin tässä kirjoituksessa laajasti ottaen Pohjanlahtea reunustavia valtakunnan pohjoisia alueita. ”Norrbottenin” synonyymeinä esiintyvät ”Norlanti” sekä ”Länsipohja ja Pohjanmaa”.

Engelska

Unfortunately this content isn't available in English

Föregående avsnitt:

Följande avsnitt:

Platser:

Personer:

Bibelställen:

Teman: