Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works
Skrift: Vederläggning

Vederläggning, § 18

Föregående avsnitt:

Följande avsnitt:

Textstorlek: A A A A


Visningsalternativ:

§. 18.

Jag håller aldeles med det, som säges om Stockholms widsträckta Handels-rörelse: at den är en nödwändig fölgd af dess belägenhet emellan de orter, som äga de mästa af wåra Lands-producter och Handels-ämnen at aflåta, och af Kongl. Hofwets samt Rikets förnämsta Ämbets-mäns och Collegiers wistande i denne Stad. Det äro just dessa omständigheter, som otwungit föra den största handel dit. Ty ju oumgängeligare någon wahra är på en ort, ju större tillop sker af den samma, när handelen är fri. Dertil behöfwes hwarcken handels-ordinantier eller något annat twång. En naturlig enskilt winning, förknippad med det allmännas bästa, är härutinnan så starck driffjäder, at om en Handels-ordinantie wore af helt motsägande innehåll, emot den nu antagna, skulle icke mindre, den största In- och Utrikes Handel draga sig dit. Man fruktar således förgäfwes för Norrlänska Städernas skilnad1 ifrån sin Handels gemenskap med Stockholm. Och de deraf upräknade swåra påfölgder kunna af uplysta Medborgare ej anses för annat, än Busar2, dem man will skräma barn med.


  1. här: lösgörande
  2. spöken, skräckbilder

Originaldokument

Originalspråk

§. 18.

Jag håller aldeles med det, som säges om Stockholms widsträckta Handels-rörelse: at den är en nödwändig fölgd af dess belägenhet emellan de orter, som äga de mästa af wåra Lands-producter och Handels-ämnen at aflåta, och af Kongl. Hofwets samt Rikets förnämsta Ämbets-mäns och Collegiers wistande i denne Stad. Det äro just dessa omständigheter, som otwungit föra den största handel dit. Ty ju oumgängeligare någon wahra är på en ort, ju större tillop sker af den samma, när handelen är fri. Dertil behöfwes hwarcken handels-ordinantier eller något annat twång. En naturlig enskilt winning, förknippad med det allmännas bästa, är härutinnan så starck driffjäder, at om en Handels-ordinantie wore af helt motsägande innehåll, emot den nu antagna, skulle icke mindre, den största In- och Utrikes Handel draga sig dit. Man fruktar således förgäfwes för Norrlänska Städernas skilnad3 ifrån sin Handels gemenskap med Stockholm. Och de deraf upräknade swåra påfölgder kunna af uplysta Medborgare ej anses för annat, än Busar4, dem man will skräma barn med.


  1. här: lösgörande
  2. spöken, skräckbilder

Finska

§ 18

Olen aivan samaa mieltä siitä, mitä Tukholman laajasta kaupankäynnistä sanotaan: että se on välttämätön seuraus kaupungin sijainnista keskellä niitä seutuja, joilla on myydä eniten meidän maatalouden tuotteita ja kauppatavaroita, sekä siitä että Kuninkaallinen hovi ja valtakunnan tärkeimmät virkamiehet ja kollegiot ovat tässä kaupungissa. Juuri nämä olosuhteet vetävät laajimman kaupankäynnin ilman mitään pakkoa Tukholmaan. On näet niin, että mitä välttämättömämpi jokin tavara on jollakin paikkakunnalla, sitä enemmän tätä tavaraa tulvii sinne, kun kaupankäynti on vapaata. Siihen ei tarvita sen enempää kauppa-asetuksia kuin mitään muutakaan pakkoa. Luonnollinen yksityinen voitto yhdistettynä yleiseen hyvään on niin voimakas kannustin, että jos kauppa-asetus olisi aivan päinvastainen kuin tällä hetkellä käytössä oleva, silti kyseinen paikkakunta vetäisi vilkkaimman kotimaisen ja ulkomaisen kaupankäynnin yhtä lailla puoleensa. Pelätään siis turhaan, että Norlannin kaupungit irrottautuisivat kauppa­yhteydestä Tukholman kanssa. Eivätkä valistuneet kansalaiset voi pitää tähän liitettyjä raskaita seurauksia muina kuin mörköinä, joilla halutaan pelotella lapsia.

Engelska

Unfortunately this content isn't available in English

Föregående avsnitt:

Följande avsnitt:

Platser:

Personer:

Bibelställen:

Teman: