Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works
Skrift: Vederläggning

Vederläggning, § 15

Föregående avsnitt:

Följande avsnitt:

Textstorlek: A A A A


Visningsalternativ:

§. 15.

Det Wälloflige Borgare-Ståndet kan intet annat än häraf se de farligaste Sviter för sig sjelf i framtiden. Man torde wäl söka at hålla det bakom ljuset härutinnan, och bjuda til at mätta det med söta ord, och skenfagra löften. Men man har största skäl at göra sig försäkrad derom, at det ej widare tager lag1, sedan saken är i så klar dag satt.


  1. tager lag: lyckas

Originaldokument

Originalspråk

§. 15.

Det Wälloflige Borgare-Ståndet kan intet annat än häraf se de farligaste Sviter för sig sjelf i framtiden. Man torde wäl söka at hålla det bakom ljuset härutinnan, och bjuda til at mätta det med söta ord, och skenfagra löften. Men man har största skäl at göra sig försäkrad derom, at det ej widare tager lag2, sedan saken är i så klar dag satt.


  1. tager lag: lyckas

Finska

§ 15

Kunnianarvoisa porvarissääty ei voi olla näkemättä tässä sille itselleen tulevaisuudessa koituvia mitä vaarallisimpia seurauksia. Asiat kai yritetään tältä osin salata porvarisäädyltä, koetetaan tyydyttää sitä kauniilla sanoilla ja ulkokultaisilla lupauksilla. Mutta on mitä suurin syy varmistua siitä, ettei tämä vastaisuudessa enää onnistu, kun asia on tullut näin kirkkaaseen päivänvaloon.

Engelska

Unfortunately this content isn't available in English

Föregående avsnitt:

Följande avsnitt:

Platser:

Personer:

Bibelställen:

Teman: