Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works
Kirjoitus: Saarnaluonnoksia

Saarnaluonnoksia, Otsikkosivu ja painolupa

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

Tekstin koko: A A A A


Näkymävalinnat:

[237]

Luonnoksia saarnoiksi uskonkappaleista

 

Anders Chydenius, teologian tohtori, rovasti ja Kokkolan kirkkoherra

 

Nide VII, vihko 3.

 

Kuninkaallisen Majesteetin kaikkein armollisimmalla privilegiolla.

Tukholmassa, Kuninkaallisen akateemisen kirjakauppiaan Swederuksen kustantamana 1785.[238]

 

Painatusluvan antanut Uppsalan tuomiokapitulin valtuuttamana 18.6.1783 Sven Wijkman Casparsson, kunnianarvoisan tuomiokapitulin varanotaari ja ylimääräinen teologian yliopistonapulainen

Alkukieli

[237]

Utkast Til Predikningar Öfver Trones Artiklar;

 

Af Anders Chydenius, Th. Doctor, Prost Och Kyrkoherde I Gamla Carleby.

 

Vol. VII. St. 3.

 

Med Kongl. Maj:ts Allernådigste Privilegio.

Stockholm, Hos Swederus, K. A. B.1 1785.[238]

 

Imprimatur. Upsala Consistorium Ecclesiasticum. Den 18 Junii 1783.

Ad mandatum2 Sven Wijkman Casparsson, V. Cons. v. Not. & E. O. Th. Adj.3


  1. K. A. B.: kunglig akademisk bokhandlare
  2. Ad mandatum: lat. enligt uppdrag
  3. V. Cons. v. Not. & E. O. Th. Adj.: vice notarie vid högvördiga konsistorium och extra ordinarie adjunkt i teologi; V. = lat. venerandi, högvördiga

Suomi

[237]

Luonnoksia saarnoiksi uskonkappaleista

 

Anders Chydenius, teologian tohtori, rovasti ja Kokkolan kirkkoherra

 

Nide VII, vihko 3.

 

Kuninkaallisen Majesteetin kaikkein armollisimmalla privilegiolla.

Tukholmassa, Kuninkaallisen akateemisen kirjakauppiaan Swederuksen kustantamana 1785.[238]

 

Painatusluvan antanut Uppsalan tuomiokapitulin valtuuttamana 18.6.1783 Sven Wijkman Casparsson, kunnianarvoisan tuomiokapitulin varanotaari ja ylimääräinen teologian yliopistonapulainen

Englanti

Unfortunately this content isn't available in English

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

paikat:

Henkilöt:

Raamatunkohdat:

Aiheet: