Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works

Tal hållet vid vår allernådigste konungs, konung Gustaf III:s höga kröning, den 29 maji 1772