Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works
Kirjoitus: Ansioluettelo

Ansioluettelo

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

Tekstin koko: A A A A


Näkymävalinnat:

[1]

Anders Chydenius on syntynyt 23. helmikuuta 17291 Kajaanin läänin2 Sotkamon pitäjässä. Isä oli rovasti ja Kokkolan kirkkoherra Jakob Chydenius, tuolloin Sotkamon kappalainen. Äiti Hedvig Hornaea, rovasti Samuel Hornaeuksen tytär Eurajoelta. Sai opetusta osaksi isältään, osaksi myös Oulun triviaalikoulussa. Tuli 1745 ylioppilaaksi Turun Akatemiaan, kävi Uppsalan yliopistossa 1750 ja puolusti siellä Kokemäenjokeen tapaturmaisesti hukkuneen veljensä, filosofian apulaisopettaja, maisteri Samuel Chydeniuksen väitöskirjaa De navigatione per flumina et lacus patria promovenda3 ja julkaisi 1753 suoritettuaan sitä ennen yhtä aikaa nuoremman veljensä Jakob Chydeniuksen kanssa kandidaatin tutkinnon pro gradu -tutkielmanaan lyhyen kuvauksen amerikkalaisista tuohiveneistä4 herra tohtori ja professori Kalmin ohjauksessa Turussa. Saman vuoden maaliskuussa hänet nimitettiin Kokkolan seurakuntaan vastikään perustetun Alavetelin kappeliseurakunnan saarnaajaksi, ja hän sai muutaman vuoden kuluttua kappalaisen valtakirjan ja palveli tässä virassa 17 vuotta. Sieltä hän sai ylennyksen kirkkoherraksi samaan seurakuntaan, jonka alaisuuteen tämä kappeliseurakunta kuului, ja 1779 hänelle myönnettiin rovastin arvo, ja hänen kuninkaallinen majesteettinsa nimitti hänet armossaan teologian tohtoriksi.

Hän solmi 1755 avioliiton pietarsaarelaisen kauppiaan Mellbergin tyttären Beata Magdalena Mellbergin kanssa saamatta avioliitostaan perillisiä.

Hän osallistui vuosien 1765 ja 1766 valtiopäiville Pohjanmaan kappalaisten edustajana ja jätti useiden hänen korkea-arvoisuutensa piispa Sereniuksen5 sekä puoluevainoissa[2] karkotetun, mutta nyt palanneen kuninkaallisen hovineuvoksen Arckenholtzin6 kanssa käymiensä neuvottelujen jälkeen kunnianarvoisan lehtori Kraftmanin nimissä painovapautta koskevan muistion,7 joka useiden muiden samaa asiaa koskettelevien muistioiden kanssa jätettiin suuren deputaation asettaman erityisvaliokunnan käsiteltäväksi. Hän itse oli valiokunnan jäsen ja sai siellä tilaisuuden kamppailla erityisesti sensuuria ja silloista painotuotteiden sensoria, kanslianeuvos ja sittemmin kansliakollegion presidentti Niclas von Oelreichia vastaan ja voitti tämän lopulta valiokunnassa yhden äänen enemmistöllä,8 minkä jälkeen hän kirjoitti mietinnön, joka muiden jäsenten laajoista selonteoista huolimatta hyväksyttiin juuri yksinkertaisuutensa takia suuressa deputaatiossa ja sai sitten valtakunnan säätyjen hyväksymisen. Tässä yhteydessä käydyt keskustelut olisivat hänen mietintönsä rinnalla jälkimaailmalle mielenkiintoista luettavaa. Salainen valiokunta päätti samoilla valtiopäivillä suuren opastajansa kauppaneuvos Nordencrantzin9 suunnitelman mukaisesti (hän oli tuohon aikaan todellakin paras ellei ainoa finanssijärjestelmän perinpohjainen tuntija ja todellinen polyhistori,10 mutta hänellä oli se heikkous, että hän halusi mihin hintaan tahansa saada 36 markasta 72 markkaan ja vielä sitäkin korkeammalle nousseen kurssin seurauksena huonontuneiden rahojensa arvon kohotetuksi alkuperäiseen eli 36 markan kurssin mukaiseen arvoon) laskea kurssia vähitellen tiettyyn markka-arvoon vuosittain. Arvioidessaan alkuperäisen arvon oikeudenmukaiseksi Chydenius ei voinut olla kannattamatta esitystä, mutta muutoksen vaikutukset liiketoimintaan ja elinkeinoihin kauhistuttivat häntä. Tämän takia hän silloiselle pankkideputaatiolle laatimassaan muistiossa kuvaili sen seurauksia ja lupasi nimenomaisesti yleisölle suunnatun selväsanaisen tutkielman välityksellä sanoutua irti osallisuudestaan[3] väistämättöminä pitämiensä onnettomien seurausten aiheuttamiseen. Tämän lupauksensa hän toteuttikin julkaisemalla kirjoituksen Valtakunnan pelastaminen luonnollisen rahajärjestelmän avulla,11 jonka painattamisen maamarsalkka paroni Rudbeck12 kielsi sen ollessa jo painossa, mutta joka säädyn tarkastuksen jälkeen kuitenkin ilmestyi jonkin ajan kuluttua. Tämän takia hän joutui salaisen valiokunnan puhutteluun ja sai siellä kuulla uhkauksia, ja heti sen jälkeen hänet karkotettiin säädystä äänestyspäätöksellä. Hän saapui 1769 Norrköpingin ylimääräisille valtiopäiville kappalaisten edustajana, mutta hänet torjuttiin heti äänestyspäätöksellä. Kun Pohjanmaan kirkkoherrat olivat valinneet hänet valtiopäivämiehekseen 1778, hän luki pappissäädyssä ja jätti sille muistion suostunnasta13 tarkoituksenaan vakuuttaa siinä toisaalta säätyjen valmiutta tarjota esivallalleen sen ja valtakunnan tarvitsemat varat ja toisaalta puolustaa säätyjen oikeutta suostunnoista päättämiseen. Koko sääty kuunteli sitä mykän hämmästyksen vallassa, ja hänelle suotiin se armonosoitus, että hän sai ottaa muistionsa takaisin huomautusta saamatta. Hän jätti samoilla valtiopäivillä toisen, uskonnonvapautta koskevan muistion, ja sitäkin useimmat pappissäädyn jäsenet pitivät vaarallisena, ja kunnianarvoisa piispa Celsius14 torjui sen säädyn nimissä, mutta kuninkaallinen majesteetti osoitti kirjoittajalle runsaasti suosiotaan.

Chydenius on julkaissut painettuina seuraavat kirjoitukset:

1) Vastaus Kuninkaallisen tiedeakatemian kysymykseen, miksi niityt sammaloituvat ja millä keinolla se voidaan parhaiten estää;15 se sai akatemian kunniamaininnan.

2) Vastaus Kuninkaallisen tiedeakatemian kysymykseen, voidaanko tavallisia kärryjämme parantaa,[4] niin että niillä kyetään kuljettamaan 70 leiviskän kuorma yhtä kevyesti kuin nykyisin 40 leiviskää;16 sekin sai kunniamaininnan.

3) Vastaus Kuninkaallisen tiedeakatemian kysymykseen Ruotsin kansan maastamuuton syistä ja keinoista, joilla se voidaan parhaiten ehkäistä.17

4) Vastaus Göteborgin tiede- ja kirjallisuusseuran kysymykseen, onko maakauppa valtakunnalle yleensä hyödyksi vai vahingoksi.18

5) Niiden perusteiden kumoaminen, joilla Pohjanmaan ja Länsipohjan sekä Västernorrlandin kaupungeilta yritetään kieltää vapaa purjehdusoikeus.19

6) Valtakunnan heikkouden lähde.20

7) Kansallinen voitto.21

8) Seikkaperäinen vastaus seikkaperäiseen vastineeseen kirjoitukselle nimeltä Valtakunnan heikkouden lähde sekä samasta lähteistä otettuihin vesinäytteisiin,22 mutta ei muutamiin hajahuomautuksiin samasta aiheesta.23

9) Valtakunnan pelastaminen luonnollisen rahajärjestelmän avulla.

10) Palkollisten luonnolliset oikeudet.24

Teologisista aiheista:

11) 11 saarnaa Jumalan kymmenestä käskystä;25 teos sai Teologian ja homiletiikan seuran26 korkeimman palkinnon.

12) Kolme laajaa saarnaa uskonkappaleista,27 jotka samoin saivat mainitun seuran palkinnon.

13) Saarna Kruunupyyn mestauspaikalla, kun kolme murhaajaa kärsi rangaistuksensa,28 ja lisäksi

14) Puhe Kokkolan raatihuoneella 1772[5] juhlittaessa kuninkaallisen majesteetin korkeata kruunausta.29

Hän on saanut Turun Aurora-seuran, Göteborgin Kuninkaallisen tiede- ja kirjallisuusseuran, Kuninkaallisen isänmaallisen seuran ja Uppsalan homileettisen seuran30 jäsenyyden kunnian.

Tällaiset ovat olleet hänen yleisön tietoisuuteen yltäneet vähäiset ponnistelunsa sekä niistä saadut julkiset kunniapalkinnot, mutta ne ovat aina hänelle sivutyötä. Kuulijoiden rakastaminen ja valistaminen, heidän mielensä liikuttaminen ja heidän sydämensä lämmittäminen rakkauteen Jumalaansa, kuningastaan ja maanmiehiään kohtaan on aina ollut ja on edelleen hänen viimeiseen hengenvetoonsa asti hänen päätyönsä ja suurinta iloa tuottanut ajanvietteensä. Tästä työstään hän saa jo päivittäin osakseen rakastamansa lammaskatraan kiintymyksen osoituksia ja siunauksia sekä itselleen mielenrauhan lujasti luottaen siihen, että hänen Ylipaimenensa kerran ottaa hänet vastaan ikuisen rauhan asuinsijoilla.

Suom. Heikki Eskelinen


 1. Chydenius itse ilmoitti eri yhteyksissä syntymäpäiväkseen 23. tai 24. helmikuuta. Sotkamon seurakunnan syntyneiden ja kastettujen luettelossa kuitenkin ilmoitetaan hänen syntyneen 26.2. ja saaneen kasteen 1.3.1729.
 2. Kajaanin läänin: Vanha nimitys, jolla on tarkoitettu Kajaanin linnaa ympäröiviä alueita, suppeammassa merkityksessä vanhaa Paltamon pitäjää ja laajemmassa koko Kajaanin vapaaherrakuntaa, johon kuuluivat mm. Kajaanin, Iisalmen ja Kuopion pitäjät.
 3. Chydenius, Samuel, De navigatione per flumina & lacus patriae promovenda (1751)
 4. Amerikkalaiset tuohiveneet
 5. Jacob Serenius
 6. Johan Arckenholtz
 7. lehtori Kraftmanin nimissä painovapautta koskevan muistion: Tarkoitetaan Painovapausmuistiota (1765). Anders Kraftmanin osuudesta ks. Kommentti: Painovapausmuistion luonnos ja Painovapausmuistio.
 8. voitti hänet valiokunnassa … enemmistöllä: Ks. Omaelämäkerta, jossa Chydenius esittää toisenlaisen käsityksen äänestystuloksesta.
 9. Anders Nordencrantz
 10. henkilö, jolla on laaja oppineisuus monella eri alalla
 11. Valtakunnan pelastaminen.
 12. Thure Gustaf Rudbeck
 13. Muistio verosuostunnoista
 14. Olof Celsius nuorempi, Lundin piispa, pappissäädyn valtiopäiväedustaja useimmilla valtiopäivillä vuosina 1755–1789
 15. Vastaus Kuninkaallisen tiedeakatemian 1761 esittämään kysymykseen, miten sammaloituneet niityt voidaan parhaiten saada viljelyskäyttöön (1762)
 16. Vastaus Kuninkaallisen tiedeakatemian 1763 esittämään kysymykseen kärryjen parantamisesta (1764)
 17. Vastaus Kuninkaallisen tiedeakatemian esittämään kysymykseen: mikä voi olla syynä siihen, että suuri joukko ruotsalaisia muuttaa joka vuosi maasta ja millä keinoin maastamuuttoa voitaisiin parhaiten torjua? (1765)
 18. Vastaus Göteborgin tiede- ja kirjallisuusseuran esittämään kysymykseen: Onko maakauppa yleensä valtakunnalle hyödyksi vai vahingoksi ja missä määrin se vaikuttaa elinkeinoelämän vilkastumiseen tai taantumiseen? (1777)
 19. Niiden perusteiden kumoaminen, joilla Pohjanmaan ja Länsipohjan sekä Västernorrlandin kaupungeilta yritetään kieltää vapaa purjehdusoikeus (1765)
 20. Valtakunnan heikkouden lähde (1765)
 21. Kansallinen voitto, jonka on mitä nöyrimmällä kunnioituksella valtakunnan korkea-arvoisille säädyille luovuttanut eräs niiden jäsen (1765)
 22. Seikkaperäinen vastaus painosta tulleeseen vastineeseen kirjoitukselle nimeltä Valtakunnan heikkouden lähde, sekä Huomautuksia samasta lähteestä otetuista vesinäytteistä (1765)
 23. mutta ei muutamiin hajahuomautuksiin samasta aiheesta: E. G. Palmén laski, että Lähdettä vastaan hyökättiin kaikkiaan yhdeksässä kirjoituksessa (Chydenius 1880, s. 61–70). Chydenius vastasi kuitenkin suoranaisesti vain kolmeen näistä. Ks. Seikkaperäinen vastaus painosta tulleeseen vastineeseen kirjoitukselle nimeltä Valtakunnan heikkouden lähde, sekä Huomautuksia samasta lähteestä otetuista vesinäytteistä ja sen kommentti sekä ACKT2 s. 458–466 ja 471–475. LINKKI
 24. Ajatuksia isäntien ja palkollisten luonnollisista oikeuksista (1778)
 25. Saarnoja Jumalan kymmenestä käskystä (1781–1782)
 26. Teologian ja homiletiikan seuran: Theologico-Homiletiska sällskapet
 27. Saarnoja katekismuksen toisesta pääkappaleesta (1784)
 28. Anders Chydeniuksen puhe Kruunupyyn mestauspaikalla (1786)
 29. Puhe, jonka kaikkein armollisimman kuninkaamme, kuningas Kustaa III:n, korkeasti kunnioitetun kruunajaisjuhlan johdosta 29. toukokuuta 1772 on Kokkolan raatihuoneella pitänyt Anders Chydenius, kirkkoherra (1772)
 30. Uppsalan homileettisen seuran: Theologico-Homiletiska sällskapet

Alkuperäisdokumentit

Jaksot

Alkukieli

[1]

55.

Anders Chydenius är född d:n 23 Febr. 1729,31 uti Sotkamo Sochn af Cajana Län.32 Fadren war Prosten och Kyrckoherden i GamlaCarleby Jacob Chydenius då Capellan i Sotkamo. Modren Hedvig Hornæa, Prosten Samuel Hornæi dotter från Euraåminne, niöt underwisning dels af sin fader dels ock uti Uhleåborgs Trivial Schola. Blef Student 1745 wid Åbo Academie, besökte Upsala Hög Schola 1750. och förswarade där sin Broders, den i Cumo Elf olyckeligen drunknade Philosophiæ Adjuncten Mag. Sam. Chydenii Disputation: De Navigatione per Flumina et Lacus Patria promovenda,33 och utgaf 1753, sedan han förut på en gång med sin yngre broder Jacob Chydenius stådt Candidatexamen så som Graduel Disputation en kort beskrifning om Americanska Näfwerbåtar,34 under Doct och Professor Kalm uti Åbo. Samma år in Martio Ordinerades til Predikant [i] Nedervetil, ett nyligen anlagt Capell uti GCarleby Pastorat, och fik efter några år Capellans Fullmacht, hwarwid han tiente i 17. år. Fik därifrån 1770 befordran til samma Pastorat, hwarunder detta Capell lydde, och 1779 hedrad med Proste namn, och af Hans Kongl. Maij:stt i Nåder utnämd til Theologiæ Doctor.

Trädde 1755 uti gifte med Handelsman Mellbergs ifrån Jacobstad dotter Beata Magdalena Mellberg utan at hafwa fått några arfwingar.

År 1765 och 66 bijwistade han som Capellanernas ifrån Österbotn Fullmächtig Riksdagen och inlämnade efter flera öfwerläggningar med H. H. Biskop Serenius,35 och det genom partie förföljel[2]ser förjagade, men nu återkomna Kongl. HofRådet Archenholtz36 under H. Lector Kraftmans Namn ett memorial om Tryckfriheten,37 som jemte flera andra i samma ämne blef förwist til ett särskilt Utskott af Stora Deputation, uti hwilket han äfwen war ledamot, och fik i synnerhet tilfälle at där fäkta emot Censuren, och dåwarande Censor Librorum Cancellie Rådet sedermera Præsidenten uti Kongl. Comm. Collegio N: v Oelreich,38 och öfwerwant honom sluteligen genom en rösts pluralitet uti Utskottet.39 hwarefter betänckandet af honom upsattes, som oachtat widlöftiga deductioner40 af andra ledamöter deremot biföls just för sin simplicitet41 i Stora Deputation och sedan hos Riksens Ständer. Hwilcka discurser med sitt betänkande wore för efterwerlden interessenta at läsas. Wid samma Riksdag faststälte Secreta Utskottet, efter sin stora Mentors Commerce Rådet Nordencrantzes42 plan /: som werckeligen den tiden war den största om ei enda Kännare af Finance wärcket i grund och en wärckelig Polyhistor,43 hwilcken likwäl ägde den swagheten at wilja, kosta hwad wille hafwa sina genom Coursens stigande från 36. til 72 mark och därutöfwer försämrade pengar förbätrade til sitt primitiva44 wärde el:r efter 36 mark :/ at efter hand reducera coursen neder til wist marktal om året. det Chydenius i ansende til primitiva billigheten ei annat kunde än gilla, men i ansende til wärkningarna uppå rörelsen och näringar måste rysa före. I grund hwaraf han genom Memorial til då warande Banco Deputation förestälte fölgderna deraf, med det uttryckeliga löfte, at genom någon tydelig afhandling urskulda sig för allmänheten för delachtighet[3] uti olyksfölgderna, dem han förut såg såsom oundwikeliga, det han ock fulfölgde genom en piece under tit. Rikets hielp genom et naturligt Finance Systeme.45 hwilcket under Trykningen blef af Landtmarsk. Baron Rudbeck46 supprimert,47 men kom doch genom Ståndets censur en tid derefter ifrån Trycket; Hwarföre han på det hårdaste blef tiltalt och hotad af Secr. Utskottet, och straxt derpå utvoterad från sitt Stånd. År 1769. wid Urtima Riksdagen uti Norköping infant han sig såsom Capellanernas Fullmächtig men blef straxt utvoterad. 1778 Kallad til Pastorum i Österbotn Riksdagsman upläste han och inlämnade til Presta Ståndet ett Memorial, om bewilningen,48 til betygande af Ständernas beredwillighet at erbiuda sin Öfwerhet dess och Rikets behof på ena sidan och at å den andra förwara Ständers bewilnings frihet, som af hela Ståndet afhördes med en tyst häpenhet, och han fik den grace, at utan anmärkning få återtaga sitt memorial. Wid samma Riksdag inlämnade han ett annat Memorial om Religions Friheten, som äfwen af de flästa i Präst-Ståndet blef ansedt såsom farligt och af H. Biskop Celsius49 på Ståndets wägnar wederlagt, men auctoren af Kongl. May:stt Kraftigt hägnad.50

Chydenius har genom Trycket utgifwit följande Skrifter:

1:o Swar på Kongl. Wetenskaps Academiens Fråga Om orsaken til Måssa på Ängar och genom hwad medel den bäst kan förekommas,51 som wandt Academiens accessit.52

2:o Swar på K. Wetenskaps Academiens Fråga: Om wåra wanliga Kärror kunna så förbät[4]tras at 70 lispunds tyngd framsläpas med lika lätthet som nu 40,53 som äfwen want accessit.

3:is Swar på Kongl. Wet. Academiens Fråga: Om orsaken til Swenska Folckets utflyttning, och genom hwad medel den kan bäst förekommas.54

4:o Swar på Wetenskaps och Witterhets Sälskapets i Götheborg fråga: Om Landthandel är för ett Rike i gemen nyttig eller skadelig.55

5:o Wederläggning af de skäl hwarmed man söker bestrida Öster- och Wästerbotniska, samt Westernårlänska Städerna fri Seglation.56

6:o Källan til Rikets wanmagt.57

7:o Den Nationale Winsten.58

8. Omständeligit Swar på omständeliga Wederläggningen af Skriften kallad: Källan til Rikets wanmacht och på de wid samma Källa anstälda Watuprof,59 utom några små ströpapper i samma ämne.60

9:o Rikets hielp genom ett Naturligit Finance Systeme.

10:o Tienstehions Naturliga Rätt.61

In Theologicis

11:o 11 Predikningar öfwer 10 Guds Bud,62 som i Theologiska och Homiletiska Sälskapet wunnit högsta belöningen.

12:o 3:ne Widlöftiga Predikningar öfwer Trones Articlar,63 som likaledes blifwit af samma Sälskap belönta.

13:o Tal hållit på afrättsplatsen i Cronoby då tre mördare undergingo sitt straff.64 noch65

14. Tal hållit på Gamla Carleby Rådhus 1772[5] då Kongl. Maij:sts Höga Kröning firades.66

Han har blifwit hedrad med Ledamotskap uti Sälskapet Aurora i Åbo. af Kongl. Wetenskaps och Witterhets Sälskapet i Götheborg. Kongl. Patriotiska Sälskapet, och Homiletiska Sälskapet i Upsala.

Sådanna hafwa warit hans til allmänhetens kunskap sig sträkta ringa bemödanden, och derföre af almänheten ärhållna hedersbelöningar, men de blifwa altid hans bijwärk; At älska, uplysa och röra sina Åhörare och wärma deras hiertan för sin Gud och Konung samt medborgare har warit och skall så länge han andas warmt blifwa hans hufwudyrcke och gladaste tidsfördrif för hwilcka han dageligen redan skördar sin älskade hiords Kärlek och wälsignelser, jemte eget sinnes lugn, med försäkran, at af sin Öfwerherde en gång blifwa emottagen i ewiga Frids boningar.


 1. d:n 23 Febr. 1729: Chydenius själv meddelade i olika sammanhang att han var född antingen den 23 eller den 24 februari. I förteckningen över födda och döpta i Sotkamo församling anges dock att han var född den 26 februari och döpt den 1 mars 1729.
 2. Cajana Län: En äldre benämning på ett område kring Kajaneborg; i snävare bemärkning endast Paldamo socken men i vidare bemärkning Brahesläktens friherredöme med bl.a. Kajana, Idensalmi och Kuopio socknar.
 3. Chydenius, Samuel, De navigatione, per flumina & lacus patriae, promovenda (1751)
 4. se Americanska Näfwerbåtar
 5. Jacob Serenius
 6. Johan Arckenholtz
 7. under H. Lector ... om Tryckfriheten: Syftar på Memorial om tryckfriheten (1765). Om Anders Kraftmans roll, se kommentaren.
 8. censor Niclas von Oelreich
 9. öfwerwant honom ... pluralitet uti Utskottet: Jämför Självbiografi, s. 147 där Chydenius hade en annan uppfattning om resultatet av omröstningen.
 10. framställningar, redogörelser
 11. enkelhet
 12. Anders Nordencrantz
 13. person med omfattande lärdom på många vitt skilda områden
 14. ursprungliga
 15. Rikets hjelp, genom en naturlig finance-system (1766),
 16. Thure Gustaf Rudbeck
 17. förbjuden att tryckas
 18. ett Memorial, om bewilningen: åsyftar Memorial om bevillningar
 19. Olof Celsius d.y., 1716–1794, biskop i Lund och prästeståndets riksdagsledamot vid de flesta riksdagarna 1755–1789.
 20. beskyddad, försvarad
 21. Chydenius tävlingsskrift hette Svar på frågan om bästa sättet at upodla mosslupna ängar (1762)
 22. hedersomnämnande
 23. Chydenius deltog med skriften Svar på frågan angående kärrors förbättring (1764)
 24. Swar på den af Kgl. Wetenskaps Academien förestälta frågan: Hwad kan vara orsaken, at sådan myckenhet swenskt folk årligen flytter utur landet? och genom hwad författningar det kan bäst förekommas? (1765)
 25. Svar på Vetenskaps och Vitterhets Samhällets i Götheborg förestälta fråga: huruvida landthandel för ett rike i gemen är nyttig eller skadelig, och hvad mon den bidrager til industriens uplifvande eller aftagande? (1777)
 26. Wederläggning af de skäl, hwarmed man söker bestrida öster- och wästerbotniska samt wäster-norrländske städerne fri seglation (1765)
 27. Källan til rikets wan-magt (1765)
 28. Den nationnale winsten, wördsamast öfwerlemnad til riksens höglofliga ständer, af en deras ledamot (1765)
 29. Omständeligt swar, på den genom trycket utkomne wederläggning af skriften, kallad: Källan til rikets wanmagt, jämte anmärkningar öfwer de wid samma källa anstälda wattu-prof (1765)
 30. några små ströpapper i samma ämne: Palmén räknar upp nio skrifter som angrep Källan (Chydenius 1880, s. 61–70) och av dessa nio svarade Chydenius explicit på tre. Se Omständligt svar och kommentaren samt 460–468 och 473–477. LINK
 31. Tankar om husbönders och tienstehions naturliga rätt; upgifne af Anders Chydenius, kyrkoherde i Gamla Carleby (1778)
 32. Predikningar öfver tio Guds bud (1781–1782)
 33. Predikningar öfver andra hufvudstycket i catechesen (1784)
 34. Tal, hållit på afrättsplatsen i Kronoby (1786)
 35. ytterligare, dessutom
 36. Tal hållet vid vår allernådigste konungs, konung Gustaf III:s höga kröning, den 29 maji 1772 (1772)

Suomi

[1]

Anders Chydenius on syntynyt 23. helmikuuta 172967 Kajaanin läänin68 Sotkamon pitäjässä. Isä oli rovasti ja Kokkolan kirkkoherra Jakob Chydenius, tuolloin Sotkamon kappalainen. Äiti Hedvig Hornaea, rovasti Samuel Hornaeuksen tytär Eurajoelta. Sai opetusta osaksi isältään, osaksi myös Oulun triviaalikoulussa. Tuli 1745 ylioppilaaksi Turun Akatemiaan, kävi Uppsalan yliopistossa 1750 ja puolusti siellä Kokemäenjokeen tapaturmaisesti hukkuneen veljensä, filosofian apulaisopettaja, maisteri Samuel Chydeniuksen väitöskirjaa De navigatione per flumina et lacus patria promovenda69 ja julkaisi 1753 suoritettuaan sitä ennen yhtä aikaa nuoremman veljensä Jakob Chydeniuksen kanssa kandidaatin tutkinnon pro gradu -tutkielmanaan lyhyen kuvauksen amerikkalaisista tuohiveneistä70 herra tohtori ja professori Kalmin ohjauksessa Turussa. Saman vuoden maaliskuussa hänet nimitettiin Kokkolan seurakuntaan vastikään perustetun Alavetelin kappeliseurakunnan saarnaajaksi, ja hän sai muutaman vuoden kuluttua kappalaisen valtakirjan ja palveli tässä virassa 17 vuotta. Sieltä hän sai ylennyksen kirkkoherraksi samaan seurakuntaan, jonka alaisuuteen tämä kappeliseurakunta kuului, ja 1779 hänelle myönnettiin rovastin arvo, ja hänen kuninkaallinen majesteettinsa nimitti hänet armossaan teologian tohtoriksi.

Hän solmi 1755 avioliiton pietarsaarelaisen kauppiaan Mellbergin tyttären Beata Magdalena Mellbergin kanssa saamatta avioliitostaan perillisiä.

Hän osallistui vuosien 1765 ja 1766 valtiopäiville Pohjanmaan kappalaisten edustajana ja jätti useiden hänen korkea-arvoisuutensa piispa Sereniuksen71 sekä puoluevainoissa[2] karkotetun, mutta nyt palanneen kuninkaallisen hovineuvoksen Arckenholtzin72 kanssa käymiensä neuvottelujen jälkeen kunnianarvoisan lehtori Kraftmanin nimissä painovapautta koskevan muistion,73 joka useiden muiden samaa asiaa koskettelevien muistioiden kanssa jätettiin suuren deputaation asettaman erityisvaliokunnan käsiteltäväksi. Hän itse oli valiokunnan jäsen ja sai siellä tilaisuuden kamppailla erityisesti sensuuria ja silloista painotuotteiden sensoria, kanslianeuvos ja sittemmin kansliakollegion presidentti Niclas von Oelreichia vastaan ja voitti tämän lopulta valiokunnassa yhden äänen enemmistöllä,74 minkä jälkeen hän kirjoitti mietinnön, joka muiden jäsenten laajoista selonteoista huolimatta hyväksyttiin juuri yksinkertaisuutensa takia suuressa deputaatiossa ja sai sitten valtakunnan säätyjen hyväksymisen. Tässä yhteydessä käydyt keskustelut olisivat hänen mietintönsä rinnalla jälkimaailmalle mielenkiintoista luettavaa. Salainen valiokunta päätti samoilla valtiopäivillä suuren opastajansa kauppaneuvos Nordencrantzin75 suunnitelman mukaisesti (hän oli tuohon aikaan todellakin paras ellei ainoa finanssijärjestelmän perinpohjainen tuntija ja todellinen polyhistori,76 mutta hänellä oli se heikkous, että hän halusi mihin hintaan tahansa saada 36 markasta 72 markkaan ja vielä sitäkin korkeammalle nousseen kurssin seurauksena huonontuneiden rahojensa arvon kohotetuksi alkuperäiseen eli 36 markan kurssin mukaiseen arvoon) laskea kurssia vähitellen tiettyyn markka-arvoon vuosittain. Arvioidessaan alkuperäisen arvon oikeudenmukaiseksi Chydenius ei voinut olla kannattamatta esitystä, mutta muutoksen vaikutukset liiketoimintaan ja elinkeinoihin kauhistuttivat häntä. Tämän takia hän silloiselle pankkideputaatiolle laatimassaan muistiossa kuvaili sen seurauksia ja lupasi nimenomaisesti yleisölle suunnatun selväsanaisen tutkielman välityksellä sanoutua irti osallisuudestaan[3] väistämättöminä pitämiensä onnettomien seurausten aiheuttamiseen. Tämän lupauksensa hän toteuttikin julkaisemalla kirjoituksen Valtakunnan pelastaminen luonnollisen rahajärjestelmän avulla,77 jonka painattamisen maamarsalkka paroni Rudbeck78 kielsi sen ollessa jo painossa, mutta joka säädyn tarkastuksen jälkeen kuitenkin ilmestyi jonkin ajan kuluttua. Tämän takia hän joutui salaisen valiokunnan puhutteluun ja sai siellä kuulla uhkauksia, ja heti sen jälkeen hänet karkotettiin säädystä äänestyspäätöksellä. Hän saapui 1769 Norrköpingin ylimääräisille valtiopäiville kappalaisten edustajana, mutta hänet torjuttiin heti äänestyspäätöksellä. Kun Pohjanmaan kirkkoherrat olivat valinneet hänet valtiopäivämiehekseen 1778, hän luki pappissäädyssä ja jätti sille muistion suostunnasta79 tarkoituksenaan vakuuttaa siinä toisaalta säätyjen valmiutta tarjota esivallalleen sen ja valtakunnan tarvitsemat varat ja toisaalta puolustaa säätyjen oikeutta suostunnoista päättämiseen. Koko sääty kuunteli sitä mykän hämmästyksen vallassa, ja hänelle suotiin se armonosoitus, että hän sai ottaa muistionsa takaisin huomautusta saamatta. Hän jätti samoilla valtiopäivillä toisen, uskonnonvapautta koskevan muistion, ja sitäkin useimmat pappissäädyn jäsenet pitivät vaarallisena, ja kunnianarvoisa piispa Celsius80 torjui sen säädyn nimissä, mutta kuninkaallinen majesteetti osoitti kirjoittajalle runsaasti suosiotaan.

Chydenius on julkaissut painettuina seuraavat kirjoitukset:

1) Vastaus Kuninkaallisen tiedeakatemian kysymykseen, miksi niityt sammaloituvat ja millä keinolla se voidaan parhaiten estää;81 se sai akatemian kunniamaininnan.

2) Vastaus Kuninkaallisen tiedeakatemian kysymykseen, voidaanko tavallisia kärryjämme parantaa,[4] niin että niillä kyetään kuljettamaan 70 leiviskän kuorma yhtä kevyesti kuin nykyisin 40 leiviskää;82 sekin sai kunniamaininnan.

3) Vastaus Kuninkaallisen tiedeakatemian kysymykseen Ruotsin kansan maastamuuton syistä ja keinoista, joilla se voidaan parhaiten ehkäistä.83

4) Vastaus Göteborgin tiede- ja kirjallisuusseuran kysymykseen, onko maakauppa valtakunnalle yleensä hyödyksi vai vahingoksi.84

5) Niiden perusteiden kumoaminen, joilla Pohjanmaan ja Länsipohjan sekä Västernorrlandin kaupungeilta yritetään kieltää vapaa purjehdusoikeus.85

6) Valtakunnan heikkouden lähde.86

7) Kansallinen voitto.87

8) Seikkaperäinen vastaus seikkaperäiseen vastineeseen kirjoitukselle nimeltä Valtakunnan heikkouden lähde sekä samasta lähteistä otettuihin vesinäytteisiin,88 mutta ei muutamiin hajahuomautuksiin samasta aiheesta.89

9) Valtakunnan pelastaminen luonnollisen rahajärjestelmän avulla.

10) Palkollisten luonnolliset oikeudet.90

Teologisista aiheista:

11) 11 saarnaa Jumalan kymmenestä käskystä;91 teos sai Teologian ja homiletiikan seuran92 korkeimman palkinnon.

12) Kolme laajaa saarnaa uskonkappaleista,93 jotka samoin saivat mainitun seuran palkinnon.

13) Saarna Kruunupyyn mestauspaikalla, kun kolme murhaajaa kärsi rangaistuksensa,94 ja lisäksi

14) Puhe Kokkolan raatihuoneella 1772[5] juhlittaessa kuninkaallisen majesteetin korkeata kruunausta.95

Hän on saanut Turun Aurora-seuran, Göteborgin Kuninkaallisen tiede- ja kirjallisuusseuran, Kuninkaallisen isänmaallisen seuran ja Uppsalan homileettisen seuran96 jäsenyyden kunnian.

Tällaiset ovat olleet hänen yleisön tietoisuuteen yltäneet vähäiset ponnistelunsa sekä niistä saadut julkiset kunniapalkinnot, mutta ne ovat aina hänelle sivutyötä. Kuulijoiden rakastaminen ja valistaminen, heidän mielensä liikuttaminen ja heidän sydämensä lämmittäminen rakkauteen Jumalaansa, kuningastaan ja maanmiehiään kohtaan on aina ollut ja on edelleen hänen viimeiseen hengenvetoonsa asti hänen päätyönsä ja suurinta iloa tuottanut ajanvietteensä. Tästä työstään hän saa jo päivittäin osakseen rakastamansa lammaskatraan kiintymyksen osoituksia ja siunauksia sekä itselleen mielenrauhan lujasti luottaen siihen, että hänen Ylipaimenensa kerran ottaa hänet vastaan ikuisen rauhan asuinsijoilla.

Suom. Heikki Eskelinen


 1. Chydenius itse ilmoitti eri yhteyksissä syntymäpäiväkseen 23. tai 24. helmikuuta. Sotkamon seurakunnan syntyneiden ja kastettujen luettelossa kuitenkin ilmoitetaan hänen syntyneen 26.2. ja saaneen kasteen 1.3.1729.
 2. Kajaanin läänin: Vanha nimitys, jolla on tarkoitettu Kajaanin linnaa ympäröiviä alueita, suppeammassa merkityksessä vanhaa Paltamon pitäjää ja laajemmassa koko Kajaanin vapaaherrakuntaa, johon kuuluivat mm. Kajaanin, Iisalmen ja Kuopion pitäjät.
 3. Chydenius, Samuel, De navigatione per flumina & lacus patriae promovenda (1751)
 4. Amerikkalaiset tuohiveneet
 5. Jacob Serenius
 6. Johan Arckenholtz
 7. lehtori Kraftmanin nimissä painovapautta koskevan muistion: Tarkoitetaan Painovapausmuistiota (1765). Anders Kraftmanin osuudesta ks. Kommentti: Painovapausmuistion luonnos ja Painovapausmuistio.
 8. voitti hänet valiokunnassa … enemmistöllä: Ks. Omaelämäkerta, jossa Chydenius esittää toisenlaisen käsityksen äänestystuloksesta.
 9. Anders Nordencrantz
 10. henkilö, jolla on laaja oppineisuus monella eri alalla
 11. Valtakunnan pelastaminen.
 12. Thure Gustaf Rudbeck
 13. Muistio verosuostunnoista
 14. Olof Celsius nuorempi, Lundin piispa, pappissäädyn valtiopäiväedustaja useimmilla valtiopäivillä vuosina 1755–1789
 15. Vastaus Kuninkaallisen tiedeakatemian 1761 esittämään kysymykseen, miten sammaloituneet niityt voidaan parhaiten saada viljelyskäyttöön (1762)
 16. Vastaus Kuninkaallisen tiedeakatemian 1763 esittämään kysymykseen kärryjen parantamisesta (1764)
 17. Vastaus Kuninkaallisen tiedeakatemian esittämään kysymykseen: mikä voi olla syynä siihen, että suuri joukko ruotsalaisia muuttaa joka vuosi maasta ja millä keinoin maastamuuttoa voitaisiin parhaiten torjua? (1765)
 18. Vastaus Göteborgin tiede- ja kirjallisuusseuran esittämään kysymykseen: Onko maakauppa yleensä valtakunnalle hyödyksi vai vahingoksi ja missä määrin se vaikuttaa elinkeinoelämän vilkastumiseen tai taantumiseen? (1777)
 19. Niiden perusteiden kumoaminen, joilla Pohjanmaan ja Länsipohjan sekä Västernorrlandin kaupungeilta yritetään kieltää vapaa purjehdusoikeus (1765)
 20. Valtakunnan heikkouden lähde (1765)
 21. Kansallinen voitto, jonka on mitä nöyrimmällä kunnioituksella valtakunnan korkea-arvoisille säädyille luovuttanut eräs niiden jäsen (1765)
 22. Seikkaperäinen vastaus painosta tulleeseen vastineeseen kirjoitukselle nimeltä Valtakunnan heikkouden lähde, sekä Huomautuksia samasta lähteestä otetuista vesinäytteistä (1765)
 23. mutta ei muutamiin hajahuomautuksiin samasta aiheesta: E. G. Palmén laski, että Lähdettä vastaan hyökättiin kaikkiaan yhdeksässä kirjoituksessa (Chydenius 1880, s. 61–70). Chydenius vastasi kuitenkin suoranaisesti vain kolmeen näistä. Ks. Seikkaperäinen vastaus painosta tulleeseen vastineeseen kirjoitukselle nimeltä Valtakunnan heikkouden lähde, sekä Huomautuksia samasta lähteestä otetuista vesinäytteistä ja sen kommentti sekä ACKT2 s. 458–466 ja 471–475. LINKKI
 24. Ajatuksia isäntien ja palkollisten luonnollisista oikeuksista (1778)
 25. Saarnoja Jumalan kymmenestä käskystä (1781–1782)
 26. Teologian ja homiletiikan seuran: Theologico-Homiletiska sällskapet
 27. Saarnoja katekismuksen toisesta pääkappaleesta (1784)
 28. Anders Chydeniuksen puhe Kruunupyyn mestauspaikalla (1786)
 29. Puhe, jonka kaikkein armollisimman kuninkaamme, kuningas Kustaa III:n, korkeasti kunnioitetun kruunajaisjuhlan johdosta 29. toukokuuta 1772 on Kokkolan raatihuoneella pitänyt Anders Chydenius, kirkkoherra (1772)
 30. Uppsalan homileettisen seuran: Theologico-Homiletiska sällskapet

Englanti

Unfortunately this content isn't available in English

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

paikat:

Henkilöt:

Raamatunkohdat:

Aiheet: