Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works
Kirjoitus: Vastaus Kuninkaallisen tiedeakatemian 1761 esittämään kysymykseen sammaloitumisesta

Sammaloituneet niityt, otsikkosivu

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

Tekstin koko: A A A A


Näkymävalinnat:

[i]

Vastaus Kuninkaallisen tiedeakatemian 1761 esittämään kysymykseen, miten sammaloituneet niityt voidaan parhaiten saada viljelyskäyttöön

Painettu Tukholmassa Lars Salviuksen kirjapainossa 1762.

42

Vastaus edellä esitettyyn kysymykseen, kirjoittanut Anders Chydenius, fil. maist. sekä Kokkolan ja Alavetelin seurakuntien kappalainen

Alkuperäisdokumentit

Alkukieli

[i]

 

Svar På Frågan Om bästa sättet at upodla Mosslupna1 Ängar; Hvilken Fråga, Af Kongl. Vetensk. Academien Blef upgifven, År 1761.

Stockholm, Tryckt hos Direct. Lars Salvius, 1762.2

42

 

Svar På samma Fråga, Af Anders Chydenius, Philos. Magist. och Com­minis­ter3 i Gamla Carleby och Nedervetil Församlingar.

 


  1. övervuxna eller betäckta med mossa
  2. Originalets företal [s. iii–x] och de andra skribenternas tävlingssvar s. 1–41 och 69–112 är inte återgivna här.
  3. kaplan; person som innehar ordinarie präs­ttjänst i ett pastorat utan att vara pastoratets kyrko­herde

Suomi

[i]

Vastaus Kuninkaallisen tiedeakatemian 1761 esittämään kysymykseen, miten sammaloituneet niityt voidaan parhaiten saada viljelyskäyttöön

Painettu Tukholmassa Lars Salviuksen kirjapainossa 1762.

42

Vastaus edellä esitettyyn kysymykseen, kirjoittanut Anders Chydenius, fil. maist. sekä Kokkolan ja Alavetelin seurakuntien kappalainen

Englanti

Unfortunately this content isn't available in English

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

paikat:

Henkilöt:

Raamatunkohdat:

Aiheet: