Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works

Sammaloituneet niityt, otsikkosivu

Previous Section:

Next Section:

Font size: A A A A


Viewing Options:

Unfortunately this content isn't available in English

Original documents

Original language

[i]

 

Svar På Frågan Om bästa sättet at upodla Mosslupna1 Ängar; Hvilken Fråga, Af Kongl. Vetensk. Academien Blef upgifven, År 1761.

Stockholm, Tryckt hos Direct. Lars Salvius, 1762.2

42

 

Svar På samma Fråga, Af Anders Chydenius, Philos. Magist. och Com­minis­ter3 i Gamla Carleby och Nedervetil Församlingar.

 


  1. övervuxna eller betäckta med mossa
  2. Originalets företal [s. iii–x] och de andra skribenternas tävlingssvar s. 1–41 och 69–112 är inte återgivna här.
  3. kaplan; person som innehar ordinarie präs­ttjänst i ett pastorat utan att vara pastoratets kyrko­herde

Finnish

[i]

Vastaus Kuninkaallisen tiedeakatemian 1761 esittämään kysymykseen, miten sammaloituneet niityt voidaan parhaiten saada viljelyskäyttöön

Painettu Tukholmassa Lars Salviuksen kirjapainossa 1762.

42

Vastaus edellä esitettyyn kysymykseen, kirjoittanut Anders Chydenius, fil. maist. sekä Kokkolan ja Alavetelin seurakuntien kappalainen

English

Unfortunately this content isn't available in English

Previous Section:

Next Section:

Places:

Names:

Biblical references:

Subjects: