Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works
Kirjoitus: Kolmas saarna Jumalan kymmenestä käskystä

Kolmas saarna käskyistä, § 15

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

Tekstin koko: A A A A


Näkymävalinnat:

§ 15

Mutta, rakkaat kuulijat; jos jotkut teistä ovat vielä niin lujasti synnin kahleissa ja vanhoihin syntisiin tapoihin sidoksissa, että te haluatte edelleen halveksia ja väärin käyttää Herran pelottavaa nimeä, niin minulla on vielä yksi peruste saada teidät luopumaan siitä ajoissa. Se on ukkosenjyrähdys Siinainvuorelta, Kaikkivaltiaan kirous, joka kuuluu näin: Herra ei jätä rankaisematta sitä, joka käyttää väärin hänen nimeään.1 Hepreaksi se on tarkemmin sanottuna: Herra ei mitenkään tule pitämään häntä syyttömänä. Ihmiset, hän tahtoo sanoa, te ette pidä minun suuren nimeni oikeaa käyttöä välttämättömyytenä, te lyötte laimin rukoukset ja halveksitte minun kallista sanaani, ja sitä vastoin huudatte usein joka sanassanne minun ja koko ihmissuvun viholliseksi julistettua paholaista. Te käytätte minun nimeäni vailla kunnioitusta, kevytmielisesti, halveksien, usein jopa ivaten tai herjaten. Ja koska te useimmiten selviätte siitä ilman maallista rangaistusta, niin te uskotte, että myös minä antaisin sellaisen käytöksen miellyttää itseäni ja pitäisin teitä siitä huolimatta ystävinäni ja hyvinä kristittyinä.337 Mutta minä vakuutan teille oman itseni ja pyhyyteni kautta, että kaikella tällä te olette loukanneet Minun majesteettisuuttani ja tehneet itsenne suuriksi rikollisiksi minun kasvojeni edessä. Siksi kosto, jonka olen pitkämielisyydessäni jonkin aikaa antanut seurata kintereillänne, eräänä päivänä tavoittaa teidät, ja kirous koituu teille turmioksi. Kuulkaa siis pilkkaajat ja Jumalan käskyjen halveksijat, mitä Herra sanoo tästä toisessa kohdassa: Jos ette tarkoin noudata tähän kirjaan kirjoitetun lain määräyksiä ettekä kunnioita Herran, Jumalanne, suurta ja pelottavaa nimeä, Herra saattaa teidät ja teidän jälkeläisenne kärsimään ankarista ja pitkällisistä vitsauksista ja pahoista, parantumattomista sairauksista 5. Moos. 28:58–59. Kuningas Daavidin kautta hän vakuuttaa, että luopiot joutuvat häpeään Ps. 25:3. Mitä sanotte tähän? Haluatteko vielä jatkaa Herran nimen halventamista? Mahtaakohan joku vielä olla kyllin rohkea vastatakseen: nämä ovat pelkkiä uhkauksia jotka ehkä koskaan eivät käy toteen? Pyydän teitä, hyvät kuulijani, voi erotkaa noista pilkkaajista, niin ettette joudu tuhoon heidän kerallaan, sillä heistä voin sanoa Mooseksen tavoin: nämä miehet ovat halveksineet Herraa 4. Moos. 16:30. Voi, kunpa he eivät Korahin, Datanin ja Abiramin tavoin suistuisi elävältä helvettiin338 4. Moos. 16:33, tai syyllistyisi sen israelilaismiehen rikokseen, joka halveksien lausui Herran nimen ja joka siksi tuomittiin ja joutui kansan kivittämäksi 3. Moos. 24:11,14. Tämä antoi aiheen Israelin lakiin: Jokaisen, joka herjaa Jumalaansa, on kannettava vastuu synnistään. Se, joka pilkkaa Herran nimeä, surmattakoon. Kansa kivittäköön hänet kuoliaaksi 3. Moos. 24:15–16.


  1. Herra ei jätä ... väärin hänen nimeään: 2. Moos. 20:7
Alkukieli

§. 15.

Men, älskade Åhörare! sitta ännu någre af Eder så hårdt fjättrade i synden och bundne med gamla syndavanor, at I lika fullt viljen fortfara at vanvörda och missbruka det förskräckeliga Herrans Namn, så har jag än et skäl, at förmå Eder i tid afstå därmed. Det är et tordönsslag2 ifrån berget Sinai, et förbannelsesord ifrån den Allsmägtige och lyder så: Herren skal icke låta honom blifva ostraffad, som Hans Namn missbrukar.3 Det är närmare efter Ebreiskan: Herren skal ingalunda hålla honom för oskyldig. Menniskor, vil Han säga, I räknen icke mitt stora Namns rätta brukande för någon nödvändighet, I försummen bönen och förakten mitt dyra ord, och däremot ropen I ofta i hvart ord på min och hela menniskoslägtets afsagda fiende djefvulen, I bruken mitt namn utan vördnad, i lättsinnighet med förakt och ofta med hädelse och begabberi,4 och emedan I oftast kunnen undgå verldsligt straff därföre, tron I det, at ock jag skal låta sådant behaga mig och hålla Eder lika väl för mina vänner och goda Christna;337 Men jag betygar vid mig sjelf och min helighet, at I med alt detta hafven rört mitt Majestät, och gjort Eder på det högsta brottslige för mitt ansigte, hvarföre hämden, den jag af min långmodighet5 en tid bårt åt låter lika som följa Eder på hälarna, en gång skal drabba Eder, och förbannelsen fördärfva Eder. Hör då til, du bespåttare och Guds buds föraktare, hvad Herren säger härom på et annat ställe: Om tu icke håller och gör all thessa lagsens ord, - - så at tu fruktar thetta härliga och förskräckeliga Namnet: Herren tin Gud, så skal Herren underliga hafva sig med tig; med plågo på tig och tine säd, med stora och långsamma plågor, med onda och långsamma krankheter.6 5 Mos. B. 28:58,59. Och genom Konung David försäkrar Han, at the lösa föraktare komma på skam. Ps. 25:3. Hvad sägen I dock härtil? Viljen I ännu fara fort7 at förakta Herrans Namn? Ho vet om icke någon ännu är nog djerf til at svara: dessa äro blott hotelser, som kanske aldrig sannas. Jag beder Eder, mine Åhörare: ach! skiljen Eder fort ifrån desse bespåttare, at I icke förgås med dem, ty om dem må jag säga med Mose, at thessa männerne hafva försmädat Herran. 4 Mos. B. 16:30. Ack at de ock med Korah, Datham och Abiram icke måtte lefvande upslukas af helfve338tet! v. 33.8 eller göra sig saker9 til den Israëlitiska mannens brott, som med förakt nämde Herrans Namn och bannades, och blef därföre af hela menigheten stenad; 3 Mos. B. 24:11,14. och gaf anledning til den lagen i Israël, at hvilken som bannar sin Gud, han skal bära sin synd. Hvilken som Herrans Namn nämner med förakt, han skal döden dö: hela menigheten skal stena honom. v. 15,16.


  1. åsknedslag
  2. Herren skal icke ... Hans Namn missbrukar: citat ur 2 Mos 20:7
  3. åtlöje, hån
  4. tålmodighet
  5. sjukdomar
  6. fara fort: fortsätta
  7. 4 Mos 16:33
  8. skyldig

Suomi

§ 15

Mutta, rakkaat kuulijat; jos jotkut teistä ovat vielä niin lujasti synnin kahleissa ja vanhoihin syntisiin tapoihin sidoksissa, että te haluatte edelleen halveksia ja väärin käyttää Herran pelottavaa nimeä, niin minulla on vielä yksi peruste saada teidät luopumaan siitä ajoissa. Se on ukkosenjyrähdys Siinainvuorelta, Kaikkivaltiaan kirous, joka kuuluu näin: Herra ei jätä rankaisematta sitä, joka käyttää väärin hänen nimeään.10 Hepreaksi se on tarkemmin sanottuna: Herra ei mitenkään tule pitämään häntä syyttömänä. Ihmiset, hän tahtoo sanoa, te ette pidä minun suuren nimeni oikeaa käyttöä välttämättömyytenä, te lyötte laimin rukoukset ja halveksitte minun kallista sanaani, ja sitä vastoin huudatte usein joka sanassanne minun ja koko ihmissuvun viholliseksi julistettua paholaista. Te käytätte minun nimeäni vailla kunnioitusta, kevytmielisesti, halveksien, usein jopa ivaten tai herjaten. Ja koska te useimmiten selviätte siitä ilman maallista rangaistusta, niin te uskotte, että myös minä antaisin sellaisen käytöksen miellyttää itseäni ja pitäisin teitä siitä huolimatta ystävinäni ja hyvinä kristittyinä.337 Mutta minä vakuutan teille oman itseni ja pyhyyteni kautta, että kaikella tällä te olette loukanneet Minun majesteettisuuttani ja tehneet itsenne suuriksi rikollisiksi minun kasvojeni edessä. Siksi kosto, jonka olen pitkämielisyydessäni jonkin aikaa antanut seurata kintereillänne, eräänä päivänä tavoittaa teidät, ja kirous koituu teille turmioksi. Kuulkaa siis pilkkaajat ja Jumalan käskyjen halveksijat, mitä Herra sanoo tästä toisessa kohdassa: Jos ette tarkoin noudata tähän kirjaan kirjoitetun lain määräyksiä ettekä kunnioita Herran, Jumalanne, suurta ja pelottavaa nimeä, Herra saattaa teidät ja teidän jälkeläisenne kärsimään ankarista ja pitkällisistä vitsauksista ja pahoista, parantumattomista sairauksista 5. Moos. 28:58–59. Kuningas Daavidin kautta hän vakuuttaa, että luopiot joutuvat häpeään Ps. 25:3. Mitä sanotte tähän? Haluatteko vielä jatkaa Herran nimen halventamista? Mahtaakohan joku vielä olla kyllin rohkea vastatakseen: nämä ovat pelkkiä uhkauksia jotka ehkä koskaan eivät käy toteen? Pyydän teitä, hyvät kuulijani, voi erotkaa noista pilkkaajista, niin ettette joudu tuhoon heidän kerallaan, sillä heistä voin sanoa Mooseksen tavoin: nämä miehet ovat halveksineet Herraa 4. Moos. 16:30. Voi, kunpa he eivät Korahin, Datanin ja Abiramin tavoin suistuisi elävältä helvettiin338 4. Moos. 16:33, tai syyllistyisi sen israelilaismiehen rikokseen, joka halveksien lausui Herran nimen ja joka siksi tuomittiin ja joutui kansan kivittämäksi 3. Moos. 24:11,14. Tämä antoi aiheen Israelin lakiin: Jokaisen, joka herjaa Jumalaansa, on kannettava vastuu synnistään. Se, joka pilkkaa Herran nimeä, surmattakoon. Kansa kivittäköön hänet kuoliaaksi 3. Moos. 24:15–16.


  1. Herra ei jätä ... väärin hänen nimeään: 2. Moos. 20:7

Englanti

Unfortunately this content isn't available in English

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

paikat:

Henkilöt:

Raamatunkohdat:

Aiheet: