Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works
Kirjoitus: Kärryjen parantaminen

Kärryjen parantaminen, § 16

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

Tekstin koko: A A A A


Näkymävalinnat:

§ 16

Ei siis ole saatu aikaan vain pyydettyä tulosta, vaan lisäksi saavutettu vetovoimassa 15 markan hyöty, jonka käyttämisellä ei ehkä olisi saatu liikkeelle 30 leiviskää painavampaa eli yhteensä 100 leiviskän kuormaa, mutta silti ainakin 80 leiviskää. Sillä eihän 30 leiviskän lisäys näiden kärryjen kuormaan vaatinut kuin 10 markan lisäyksen vetovoimaan. Illan pimeneminen esti useampien kokeiden suorittamisen; välttämättömimmät asiat saatiin kuitenkin tällä tavalla selvitetyksi.

Tämän kokeilun osoittama edullisuus olisi ehdottomasti osoittautunut tuntuvammaksi, ellei seppä olisi vastoin tahtoani tehnyt pyörän ulomman raudoituksen nauloihin korkeat kannat, mikä vaati merkittävästi suurempaa voimaa kuorman vierittämiseen näiden naulankantojen yli, kun vanhojen kärryjen pyörissä naulat taas olivat täysin sileiksi kuluneita eivätkä siis tuottaneet mitään haittaa.

Alkukieli

§. 16.

Således är det icke allenast gjordt som begärtes, utan äfven med 15 markers större fördel uti drag-kraften, hvarmed, om intet 30 lisspund mera, tilsamman 100 lisspund, dock i det aldraminsta 80 hade kunnat bringas uti rörelse. Ty 30 lisspunds tilökning, på denna kärra, gjorde icke mera än 10 markers tilökning i vigten. Mörkret, som inföll, hindrade flera röns anställande: det nödvändigaste blef dock härigenom utredt.

Fördelen vid detta försök hade ofelbart blifvit märkeligare, om intet Smeden, mot min vilja, gjordt spikhufvuden, på hjulets yttre beslag höga, hvilka fordrade en märkelig tilökning i rörande kraften, innan lasset häfde sig däröfver, då de däremot voro på den gamla kärran aldeles afnötta, och således icke gjorde något hinder.

Suomi

§ 16

Ei siis ole saatu aikaan vain pyydettyä tulosta, vaan lisäksi saavutettu vetovoimassa 15 markan hyöty, jonka käyttämisellä ei ehkä olisi saatu liikkeelle 30 leiviskää painavampaa eli yhteensä 100 leiviskän kuormaa, mutta silti ainakin 80 leiviskää. Sillä eihän 30 leiviskän lisäys näiden kärryjen kuormaan vaatinut kuin 10 markan lisäyksen vetovoimaan. Illan pimeneminen esti useampien kokeiden suorittamisen; välttämättömimmät asiat saatiin kuitenkin tällä tavalla selvitetyksi.

Tämän kokeilun osoittama edullisuus olisi ehdottomasti osoittautunut tuntuvammaksi, ellei seppä olisi vastoin tahtoani tehnyt pyörän ulomman raudoituksen nauloihin korkeat kannat, mikä vaati merkittävästi suurempaa voimaa kuorman vierittämiseen näiden naulankantojen yli, kun vanhojen kärryjen pyörissä naulat taas olivat täysin sileiksi kuluneita eivätkä siis tuottaneet mitään haittaa.

Englanti

Unfortunately this content isn't available in English

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

paikat:

Henkilöt:

Raamatunkohdat:

Aiheet: