Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works
Kirjoitus: Seikkaperäinen vastaus

Seikkaperäinen vastaus, Otsikkosivu ja painolupa

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

Tekstin koko: A A A A


Näkymävalinnat:

[1]

Seikkaperäinen vastaus painosta tulleeseen vastineeseen kirjoitukselle nimeltä Valtakunnan heikkouden lähde, sekä Huomautuksia samasta lähteestä otetuista vesinäytteistä, laatinut Anders Chydenius.

Painettu Tukholmassa johtaja Lars Salviuksen kirjapainossa 1765.[2]

Painoluvan antanut N. v. Oelreich[3]

Alkuperäisdokumentit

Jaksot

Alkukieli

[1]

Omständeligt Swar, På Den genom Trycket utkomne Wederläggning af Skriften, Kallad: Källan til Rikets Wanmagt, Jämte Anmärkningar Öfwer De wid samma Källa anstälda Wattu-Prof;

Af Anders Chydenius.

Stockholm, Tryckt hos Direct. Lars Salvius, 1765.[2]

Imprimatur N. v. Oelreich.

Suomi

[1]

Seikkaperäinen vastaus painosta tulleeseen vastineeseen kirjoitukselle nimeltä Valtakunnan heikkouden lähde, sekä Huomautuksia samasta lähteestä otetuista vesinäytteistä, laatinut Anders Chydenius.

Painettu Tukholmassa johtaja Lars Salviuksen kirjapainossa 1765.[2]

Painoluvan antanut N. v. Oelreich[3]

Englanti

Unfortunately this content isn't available in English

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

paikat:

Henkilöt:

Raamatunkohdat:

Aiheet: