Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works
Kirjoitus: Seikkaperäinen vastaus

Seikkaperäinen vastaus, § 1

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

Tekstin koko: A A A A


Näkymävalinnat:

[3]

§ 1

Parahin lukija!

Siinä missä joillakin on ystäviä, joille voi kirjoittaa, joille voi hiljaa paljastaa murheensa ja joiden kanssa luottamuksellisuuden siteiden suojassa voi usein rikkoa velvollisuuksiaan muita lähimmäisiään kohtaan, minä käännyn suoraan puoleesi; sinusta olen usein löytänyt enemmän arvostelu­kykyä ja rakkautta totuuteen kuin moni aavistaakaan.

Sinulle on tuttua, että viime keväänä ilmestyi painettuna Valtakunnan heikkouden lähteeksi1 otsikoitu kirjoitus, jota yleisö luki suurella mielenkiinnolla ja vaihtelevin arvioin.

Sille ilmestyi hiljattain Seikkaperäinen vastine2, johon tämä on nyt Seikkaperäinen vastaus.

Arvokkaampaa aihetta eivät kansalaiset vapaassa valtakunnassa voisi ikinä ajatella, sillä ilman kypsintä pohdintaa ja rehellisintä intoa ei ahdistettua isänmaatamme auteta.

Uteliaisuutesi herättäminen tämän asian tutkimiseen on varmaankin turhaa, sillä kukaan muu kuin kaikki kansalaisvelvollisuutensa hylännyt ei voi olla huoleton näinä petollisina aikoina.

Ilmestynyt vastine on huolestuttanut osaa yleisöstä, joka ei levottomuutta tuntematta voinut olla kauempaa epävarmuudessa tässä keskeisessä asiassa, koska sillä ei ole aikaa tai kokemusta selvitellä kirjoittajalle3 esitettyjä vastalauseita.

Toiset ovat torvet soiden kuljettaneet voittokulkueessa Valtakunnan heikkouden lähdettä tapaamisiinsa, tehneet kunniaa vastineelle laakeriseppelein ja nostattaneet ilonhuutoja, että Valtakunnan4 heikkouden lähteen kirjoittaja on kirjoittanut siten, että hän on itse vaipunut heikkouden tilaan eikä hän enää koskaan voi puolustautua.

Kun totuus kuitenkin murtautuu julkisuuteen, ei näytelmältä, jossa kansalaisten vapaus ja oikeus pääsevät esille, tule puuttumaan tarkkaavaisia katsojia.


 1. Valtakunnan heikkouden lähteeksi
 2. Seikkaperäinen vastine: Viittaa kirjoitukseen Omständelig wederläggning af skriften, kallad: Källan til rikets wanmagt. Uti bref til en wän (”Seikkaperäinen vastine kirjoitukselle nimeltä Valtakunnan heikkouden lähde. Ystävälle lähetetystä kirjeestä”) ilmestyi 1765 anonyyminä, mutta sen kirjoittaja on luultavasti Bengt Junggren. Ks. myös kommentti.
 3. ”Kirjoittaja” tarkoittaa tässä ja jatkossa Valtakunnan heikkouden lähteen kirjoittajaa. Chydenius ei siis paljasta olevansa itse kyseinen henkilö.

Alkuperäisdokumentit

Jaksot

Alkukieli

[3]

§. 1.

Bewågne Läsare!4

Då andre hafwa wänner, at skrifwa til, för hwilka de i stillhet yppa sina bekymmer, och under förtrolighets band, ofta afbryta sina skyldigheter emot de andra af sina med-människor, wänder jag mig straxt til dig, hos hwilken jag ofta funnit mera urskillning och kärlek för sanningen, än mången i allmänhet förmodar.

Det är dig bekant, at i Wåras utkom en Skrift af Trycket, under Titul: Källan til Rikets Wanmagt,5 som med mycken upmärksamhet och skiljaktiga omdömen lästes af Allmänheten.

Därpå utkom nyligen en Omständelig Wederläggning,6 uppå hwilken detta nu är et Omständeligt Swar.

Wärdigare ämne kunna Medborgare i et fritt Rike aldrig tänka uppå; ty utan mognaste eftertanka och redligaste nit hjelpes ej wårt beträngda Fädernesland.

At reta din nyfikenhet til granskning af denna sak, måste wara onödigt. Då ingen annan än den, som afklädt all sin medborgerliga skyldighet, kan wara bekymmerslös i så swikfulla tider.

Den utkomne Wederläggningen har bekymrat en del af Allmänheten, som ej utan oro kunde längre wara i owisshet om detta högmåls ärende,7 då den icke äger tid eller förfarenhet nog, at uplösa de emot Auctor8 anförda inwänningar.

Andre hafwa med blåsande Postillioner9 fört Källan til Rikets Wanmagt i triumph uti sina samqwäm: hedrat Wederläggningen med Lagrar, och anstäldt frögderop, at Auctor til Källan4 af Rikets Wanmagt, har så skrifwit, at han är sjelf wanmägtig10 blifwen och aldrig mera kan förswara sig.

När sanningen, icke desto mindre, bryter sig fram för Allmänheten, måste skåde-spelet, där Medborgares frihet och rätt ageras, icke sakna upmärksama åskådare.


 1. Bewågne Läsare: välvillige läsare, lat. benevole lector
 2. Källan til Rikets Wanmagt
 3. Omständelig Wederläggning: Skriften Omständelig wederläggning af skriften, kallad: Källan til rikets wanmagt. Uti bref til en wän utgavs anonymt 1765 men tros vara författad av Bengt Junggren. Se även kommentaren.
 4. högmåls ärende: högst viktiga ärende
 5. författaren, d.v.s. Chydenius, som omtalas på detta sätt i det följande
 6. med blåsande Postillioner: genom att högljutt basunera ut saken
 7. oförmögen, lamslagen

Suomi

[3]

§ 1

Parahin lukija!

Siinä missä joillakin on ystäviä, joille voi kirjoittaa, joille voi hiljaa paljastaa murheensa ja joiden kanssa luottamuksellisuuden siteiden suojassa voi usein rikkoa velvollisuuksiaan muita lähimmäisiään kohtaan, minä käännyn suoraan puoleesi; sinusta olen usein löytänyt enemmän arvostelu­kykyä ja rakkautta totuuteen kuin moni aavistaakaan.

Sinulle on tuttua, että viime keväänä ilmestyi painettuna Valtakunnan heikkouden lähteeksi11 otsikoitu kirjoitus, jota yleisö luki suurella mielenkiinnolla ja vaihtelevin arvioin.

Sille ilmestyi hiljattain Seikkaperäinen vastine12, johon tämä on nyt Seikkaperäinen vastaus.

Arvokkaampaa aihetta eivät kansalaiset vapaassa valtakunnassa voisi ikinä ajatella, sillä ilman kypsintä pohdintaa ja rehellisintä intoa ei ahdistettua isänmaatamme auteta.

Uteliaisuutesi herättäminen tämän asian tutkimiseen on varmaankin turhaa, sillä kukaan muu kuin kaikki kansalaisvelvollisuutensa hylännyt ei voi olla huoleton näinä petollisina aikoina.

Ilmestynyt vastine on huolestuttanut osaa yleisöstä, joka ei levottomuutta tuntematta voinut olla kauempaa epävarmuudessa tässä keskeisessä asiassa, koska sillä ei ole aikaa tai kokemusta selvitellä kirjoittajalle13 esitettyjä vastalauseita.

Toiset ovat torvet soiden kuljettaneet voittokulkueessa Valtakunnan heikkouden lähdettä tapaamisiinsa, tehneet kunniaa vastineelle laakeriseppelein ja nostattaneet ilonhuutoja, että Valtakunnan4 heikkouden lähteen kirjoittaja on kirjoittanut siten, että hän on itse vaipunut heikkouden tilaan eikä hän enää koskaan voi puolustautua.

Kun totuus kuitenkin murtautuu julkisuuteen, ei näytelmältä, jossa kansalaisten vapaus ja oikeus pääsevät esille, tule puuttumaan tarkkaavaisia katsojia.


 1. Valtakunnan heikkouden lähteeksi
 2. Seikkaperäinen vastine: Viittaa kirjoitukseen Omständelig wederläggning af skriften, kallad: Källan til rikets wanmagt. Uti bref til en wän (”Seikkaperäinen vastine kirjoitukselle nimeltä Valtakunnan heikkouden lähde. Ystävälle lähetetystä kirjeestä”) ilmestyi 1765 anonyyminä, mutta sen kirjoittaja on luultavasti Bengt Junggren. Ks. myös kommentti.
 3. ”Kirjoittaja” tarkoittaa tässä ja jatkossa Valtakunnan heikkouden lähteen kirjoittajaa. Chydenius ei siis paljasta olevansa itse kyseinen henkilö.

Englanti

Unfortunately this content isn't available in English

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

paikat:

Henkilöt:

Raamatunkohdat:

Aiheet: