Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works

Prästa ståndets underdåniga utlåtande, öfwer det i kongl. rådkammaren författade project til en ny och förbättrad tienstehions stadga