Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works

Deputerades af högwördiga prästa-ståndet utlåtande, öfwer det af deras excellencer herrar riksens råd författade project til en ny och förbättrad tienstehions stadga