Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works

Undersökning, om det är öfverensstämmande med en borgerlig frihet, rikets grundlag, och dess sanskylliga nytta, at tvinga obrottsliga arbetare til års-tienst, at fastställa deras löner och at fördela tienste folck efter lott husbönder emellan