Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works

Swar uppå herr lagman Antonssons jämte Dagligt Allehanda utdelte Anmärkningar, emot min skrift, rörande husbönders och tjänstehjons naturliga rätt, Dagligt Allehanda 21–22.1.1779