Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works

Swar uppå critiken n:o 110, 111, 112 och 113 i Dagligt Allehanda, dat. Ulfsby den 29 martii sistledne, Dagligt Allehanda 30.6–1.7.1779