Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works

Genswar til herr Peripateticus, uppå dess sednare i Dagligt Allehanda n:o 132 och 133 til mig aflåtne skrifwelse, rörande tjänstehjon, Dagligt Allehanda 19–20.8.1779