Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works
Skrift: Ändring i seglationsfriheten

Ändring i seglationsfriheten, § 5

Föregående avsnitt:

Följande avsnitt:

Textstorlek: A A A A


Visningsalternativ:

§. 5. För Stapel-Städerne Gamla Carleby och Uhleåborg, synes på lika sätt wägen til sin Seglations-frihets förlorande wara redan hos Kongl. Maj:t banad, således, at äfwen de borde få sin Stapel uti Kaskö, dock med den skilnad, at de däröfwer måge förut hörde warda, hwilket för dessa Städers Inbyggare är et för stort beneficium,1 at de aldrig böra afstå at därföre wörda sin Frihets Beskyddare. Däraf skall ock, så framt deras röst hinner till Thronen, sakernas sanskylliga sammanhang utan twifwel så upklarna, at Kongl Maj:t Sjelf kan se in uti saken, i hela dess rätta beskaffenhet; Men för Eder skul, Medborgare! at I icke skolen sitta i mörker, då Edra Medbröders rätt är i fråga, har jag tagit pennan i handen. Upmärksamhet kan icke saknas hos Eder. Då frågan i dag är om den ena, kan han i morgon wara om en annan, och Frihetens seger måste på denna skådeplats wärka en allmän handklappning2 bland Medborgare.


  1. förmån
  2. wärka en allmän handklappning: åstadkomma ett utbrett bifall eller ivriga applåder
Originalspråk

§. 5. För Stapel-Städerne Gamla Carleby och Uhleåborg, synes på lika sätt wägen til sin Seglations-frihets förlorande wara redan hos Kongl. Maj:t banad, således, at äfwen de borde få sin Stapel uti Kaskö, dock med den skilnad, at de däröfwer måge förut hörde warda, hwilket för dessa Städers Inbyggare är et för stort beneficium,3 at de aldrig böra afstå at därföre wörda sin Frihets Beskyddare. Däraf skall ock, så framt deras röst hinner till Thronen, sakernas sanskylliga sammanhang utan twifwel så upklarna, at Kongl Maj:t Sjelf kan se in uti saken, i hela dess rätta beskaffenhet; Men för Eder skul, Medborgare! at I icke skolen sitta i mörker, då Edra Medbröders rätt är i fråga, har jag tagit pennan i handen. Upmärksamhet kan icke saknas hos Eder. Då frågan i dag är om den ena, kan han i morgon wara om en annan, och Frihetens seger måste på denna skådeplats wärka en allmän handklappning4 bland Medborgare.


  1. förmån
  2. wärka en allmän handklappning: åstadkomma ett utbrett bifall eller ivriga applåder

Finska

§ 5. Kokkolan ja Oulun tapulikaupunkien osalta näyttää samoin tie kohti purjehdusvapauden menetystä olevan kuninkaallisen majesteetin toimesta jo avattu sikäli, että myös niiden pitäisi saada tapulinsa Kaskisista, tosin sillä erotuksella, että niitä kuultaisiin siitä etukäteen. Tämä on näiden kaupunkien asukkaille liiankin suuri etu, etteivät ne koskaan voi lakata ylistämästä Vapautensa Suojelijaa. Siitä seuraa myös, mikäli heidän äänensä ehtii kantautua valtaistuimelle, että asioiden todellinen yhteys epäilemättä kirkastuu niin, että kuninkaallinen majesteetti itse voi nähdä asian sen oikeas­sa olemuksessaan. Mutta teidän takianne kansalaiset, jotta te ette ­olisi pimeydessä, kun kysymyksessä on kanssaveljienne oikeus, olen ottanut kynän käteeni! Teiltä ei saa puuttua tarkkaavaisuutta. Kun tänään on kyse yhdestä, voi se huomenna olla toisesta, ja vapauden voitto tulee tällä näyttämöllä epäilemättä saamaan yleiset suosionosoitukset kansalaisten parissa.

Engelska

Unfortunately this content isn't available in English

Föregående avsnitt:

Följande avsnitt:

Platser:

Personer:

Bibelställen:

Teman: