Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works
Skrift: Americanska näfwerbåtar

Americanska näfwerbåtar, § 6

Föregående avsnitt:

Följande avsnitt:

Textstorlek: A A A A


Visningsalternativ:

§. 6.

Sedan jag nu således lagt den owälduga läsaren under ögonen den nytta, som äfwen wårt Fädernes land genom denna Americanska näfwerbåt kunde tilflyta, om han blefwe allmän, will jag äfwen sidst korteligen nämna huru den hos oss är lika lätt möijelig at giöras, som der. Hafwa wij icke samma biörck, som de i America, hwar af wij kunna få näfret? wåra tall- och Gran-rötter äro så tienliga at sy i hop näfwern med, som trots någonsin deras1. Beck och kåda hafwa wij til öfwerflöd, och i stället för deras Thuya kunna wij bruka wår gran til spiälor, wränger, twärträn och sudstänger, som dertil i anseende til sin lätt- och seg-het tyckes wara tienligast, eller ock något annat träslag.


  1. så tienliga ... som trots någonsin deras: minst lika tjänliga som deras

Originaldokument

Originalspråk

§. 6.

Sedan jag nu således lagt den owälduga läsaren under ögonen den nytta, som äfwen wårt Fädernes land genom denna Americanska näfwerbåt kunde tilflyta, om han blefwe allmän, will jag äfwen sidst korteligen nämna huru den hos oss är lika lätt möijelig at giöras, som der. Hafwa wij icke samma biörck, som de i America, hwar af wij kunna få näfret? wåra tall- och Gran-rötter äro så tienliga at sy i hop näfwern med, som trots någonsin deras2. Beck och kåda hafwa wij til öfwerflöd, och i stället för deras Thuya kunna wij bruka wår gran til spiälor, wränger, twärträn och sudstänger, som dertil i anseende til sin lätt- och seg-het tyckes wara tienligast, eller ock något annat träslag.


  1. så tienliga ... som trots någonsin deras: minst lika tjänliga som deras

Finska

§ 6

Kun nyt olen esittänyt puolueettoman lukijan tarkasteltavaksi hyödyn, jonka tällaiset amerikkalaiset tuohiveneet voisivat tuottaa meidänkin isänmaallemme, jos niiden käyttö yleistyisi, haluan vielä lopuksi lyhyesti mainita, että tuollaisen veneen tekeminen on täällä yhtä helppoa kuin siellä. Kasvaahan täällä samaa, tuohta tuottavaa koivua kuin siellä Amerikassa. Meidän männyn- ja kuusenjuuremme ovat vähintään yhtä sopivia tuohen ompelemiseen kuin heidän käyttämänsä. Pikeä ja pihkaa meillä on yllin kyllin, ja heidän tuijansa sijasta voimme käyttää säleisiin, kaariin, poikkipuihin ja parraspuihin kuustamme, joka keveytensä ja sitkeytensä puolesta lienee sopivinta, tai jotakin muuta puulajia.

Engelska

§. 6.

Having now laid before the impartial reader the utility that would accrue to our fatherland as well by means of this American birchbark boat, if it came into general use, I would finally also briefly wish to mention that it is as easy to construct among us as there. Do we not have the same birch as they do in America, from which we can get the bark? Our pine and spruce roots are at least as serviceable for sewing the birchbark together as ever theirs are. Pitch and resin we have in abundance, and instead of their thuja we can use our spruce for strakes, ribs, thwarts and gunwale poles, which also with regard to its light weight and toughness appears to be most serviceable, or else some other sort of wood.

Föregående avsnitt:

Följande avsnitt:

Platser:

Personer:

Bibelställen:

Teman: