Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works
Kirjoitus: Kolmas saarna Jumalan kymmenestä käskystä

Kolmas saarna käskyistä, § 4

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

Tekstin koko: A A A A


Näkymävalinnat:

Teksti: 2. Moos. 20:7.

Älä käytä väärin Herran, Jumalasi, nimeä, sillä Herra ei jätä rankaisematta sitä, joka käyttää väärin hänen nimeään.296

 

§ 4

Tämän lukemamme Herran pyhän lain toisen käskyn johdosta olen Jumalan armon avulla ajatellut esittää, mitä on

velvollisuuksiemme harjoittaminen Jumalaa kohtaan eli Jumalan oikea palvominen.

Siinä me

1) tahdomme osoittaa sen oikean luonteen;

2) lain kieltämän vastakohdan eli Jumalan nimen väärinkäytön;

3) sen, minkä tulee johdattaa meitä tämän käskyn kuuliaiseen noudattamiseen.

Oi! Sinä kolmiyhteinen Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi ja tapahtukoon sinun tahtosi. Oi Herra, auta! Oi Herra, anna kaiken käydä hyvin!

 

Alkukieli

Text: 2 Mos. B. 20:7.

Tu skal icke missbruka Herrans tins Guds Namn, ty Herren skal icke låta honom blifva ostraffad, som Hans Namn missbrukar.296

 

§. 4.

I anledning af detta upläsna andra Budet i Herrans Heliga Lag, har jag genom Guds Nåd tänkt föreställa:

Utöfningen af våra plikter emot Gud, eller en rätt Gudsdyrkan,

 

Hvarvid vi

1. Vilje visa dess rätta beskaffenhet.

2. Den i Lagen förbudna motsatsen eller Guds Namns missbruk, och

3. Hvad som bör förmå oss til detta Budets lydaktiga efterlefnad.

O! Du Treenige Gud, Fader, Son och den Helige Ande, helgadt varde Ditt Namn, tilkomme Ditt rike och ske Din vilje. O! Herre hjelp. O! Herre lät väl gå!

Suomi

Teksti: 2. Moos. 20:7.

Älä käytä väärin Herran, Jumalasi, nimeä, sillä Herra ei jätä rankaisematta sitä, joka käyttää väärin hänen nimeään.296

 

§ 4

Tämän lukemamme Herran pyhän lain toisen käskyn johdosta olen Jumalan armon avulla ajatellut esittää, mitä on

velvollisuuksiemme harjoittaminen Jumalaa kohtaan eli Jumalan oikea palvominen.

Siinä me

1) tahdomme osoittaa sen oikean luonteen;

2) lain kieltämän vastakohdan eli Jumalan nimen väärinkäytön;

3) sen, minkä tulee johdattaa meitä tämän käskyn kuuliaiseen noudattamiseen.

Oi! Sinä kolmiyhteinen Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi ja tapahtukoon sinun tahtosi. Oi Herra, auta! Oi Herra, anna kaiken käydä hyvin!

 

Englanti

Unfortunately this content isn't available in English

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

paikat:

Henkilöt:

Raamatunkohdat:

Aiheet: