Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works
Kirjoitus: Kärryjen parantaminen

Kärryjen parantaminen, § 12

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

Tekstin koko: A A A A


Näkymävalinnat:

§ 12

Jotta saisimme vielä paljon selvemmän käsityksen siitä, miten kaikki rummussa on oikeassa järjestyksessä, kuvitelkaamme, että se on halkaistu keskeltä (kuva Fig. 4): akselin eli telan A ohuemmassa päässä on holkki H ja tyvessä rengas I1. BC on itse rumpu, jonka kumpaankin päähän on sopivilla työkaluilla hakattava 3 tuuman syvyinen niin suuri nelikulmainen reikä, että pronssiholkit uppoavat hyvin siihen kummassakin päässä, tuumaa syvemmälle kuin itse rummun rungon pää. Nämä holkit on sitten kiinnitettävä hyvin rautakiiloilla joka puolelta, mutta ne on myös tasapainotettava tarkasti, jotta rumpuun kiinnitetty pyörä ei vieri vinosti. Tämä tasapainottaminen vältetään kuitenkin kokonaan, jos pronssiholkit upotetaan ja kiinnitetään hyvin ennen pyörän valmistamista, sorvataan sitten rumpu ja tehdään pyörä sen ympärille. DE on siis isompi holkki, joka sijoitetaan telan tyveen ja jonka ulompi pää painuu tiiviisti rautarengasta I vasten ja estää pyörän työntymisen syvemmälle akselilla. FG on pienempi holkki, joka on sovitettu telan kapeampaan päähän sopivaksi ja nojaa ulommassa päässään rautaholkkiin H, joka estää pyörää irtoamasta akselilta.22


  1. rengas I: Rengas I puuttuu kuvasta, mutta tässä tarkoitetaan osaa, joka kuvassa Fig. 3 on merkitty kirjaimella E. Ks. Kärryjen parantaminen, kuvaliite Tab. II.
Alkukieli

§. 12.

På det vi måge få oss så mycket tydeligare begrep, huru alt inuti trumman ligger uti sin ordning, lät oss föreställa oss hänne klufven midt i tu, Fig. 4 där axelen eller valsen A ligger med holken H uppå den smalare ändan, och ringen I2 uti roten. BC är sjelfva trumståcken, uti hvilkens båda ändar måste med tjenliga instrumenter huggas et 3 tum djupt fyrkantigt hål, så stort, at malm-pannorna sjunka väl in hvar uti sin ända, en tum djupare, än sjelfva ändan af trumstocken: dessa böra sedan med järn-kilar på alla sidor väl fästas; men ock tillika med noghet så jämkas, at hjulet, som är fästadt uppå trumman, icke löper vindt. Denna jämkning undvikes dock aldeles, om man, innan hjulet är gjordt, sänker in malm-pannorna, väl fäster dem, svarfvar därefter trumman, och gör hjulet däruppå: DE är således den större pannan, som kommer at vara uti roten af valsen, hvars yttra ända faller jämt emot järn-ringen I och hindrar, at hjulet ej får löpa längre in på hjulstocken. FG är den mindre pannan, som är passad efter smalare ändan af valsen, och med sin yttra ända faller emot järn-holken H, som hindrar at hjulet ej får falla ut.


  1. ringen I: Ringen I är inte utmärkt i fig. 4, men motsvaras av E i fig. 3. Se illustrationen s. 130.

Suomi

§ 12

Jotta saisimme vielä paljon selvemmän käsityksen siitä, miten kaikki rummussa on oikeassa järjestyksessä, kuvitelkaamme, että se on halkaistu keskeltä (kuva Fig. 4): akselin eli telan A ohuemmassa päässä on holkki H ja tyvessä rengas I3. BC on itse rumpu, jonka kumpaankin päähän on sopivilla työkaluilla hakattava 3 tuuman syvyinen niin suuri nelikulmainen reikä, että pronssiholkit uppoavat hyvin siihen kummassakin päässä, tuumaa syvemmälle kuin itse rummun rungon pää. Nämä holkit on sitten kiinnitettävä hyvin rautakiiloilla joka puolelta, mutta ne on myös tasapainotettava tarkasti, jotta rumpuun kiinnitetty pyörä ei vieri vinosti. Tämä tasapainottaminen vältetään kuitenkin kokonaan, jos pronssiholkit upotetaan ja kiinnitetään hyvin ennen pyörän valmistamista, sorvataan sitten rumpu ja tehdään pyörä sen ympärille. DE on siis isompi holkki, joka sijoitetaan telan tyveen ja jonka ulompi pää painuu tiiviisti rautarengasta I vasten ja estää pyörän työntymisen syvemmälle akselilla. FG on pienempi holkki, joka on sovitettu telan kapeampaan päähän sopivaksi ja nojaa ulommassa päässään rautaholkkiin H, joka estää pyörää irtoamasta akselilta.22


  1. rengas I: Rengas I puuttuu kuvasta, mutta tässä tarkoitetaan osaa, joka kuvassa Fig. 3 on merkitty kirjaimella E. Ks. Kärryjen parantaminen, kuvaliite Tab. II.

Englanti

Unfortunately this content isn't available in English

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

paikat:

Henkilöt:

Raamatunkohdat:

Aiheet: