Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works
Kirjoitus: Yhdeksäs saarna Jumalan kymmenestä käskystä

Yhdeksäs saarna käskyistä, § 5

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

Tekstin koko: A A A A


Näkymävalinnat:

§ 5

Teksti: 2. Moos. 20:16

Älä todista valheellisesti toista ihmistä vastaan.

Johdannossa esittämäni katsauksen mukaisesti aion nyt luetun kahdeksannen käskyn pohjalta selvittää, miten

tämä käsky turvaa nimemme ja maineemme.

1) Mitä Jumala tässä tarkoituksessa kieltää.

2) Mitä hän käskee.203

Rukoilemme Sinulta, että tänäänkin suvainnet antaa sanan kautta henkesi ja voimasi, kuule meitä laupias Herra Jumala! Aamen.

 

Alkukieli

§. 5.

Texten: 2 Mos. B. 20:16.

Tu skalt icke bära falskt vitnesbörd emot tin Nästa.

 

Efter den uti Ingången gifne anledning,1 har jag af det det uplästa Åttonde Budet tänkt at förklara

Vårt igenom samma Bud befredade Namn och Rykte.

1. Hvad Gud i sådant afseende här förbjuder.

2. Hvad Han befaller.203

 

At Tu Tin Anda och kraft äfven i dag med ordet värdigas gifva, vi bedje Tig, hör oss milde Herre Gud! Amen.


  1. inledande översikt

Suomi

§ 5

Teksti: 2. Moos. 20:16

Älä todista valheellisesti toista ihmistä vastaan.

Johdannossa esittämäni katsauksen mukaisesti aion nyt luetun kahdeksannen käskyn pohjalta selvittää, miten

tämä käsky turvaa nimemme ja maineemme.

1) Mitä Jumala tässä tarkoituksessa kieltää.

2) Mitä hän käskee.203

Rukoilemme Sinulta, että tänäänkin suvainnet antaa sanan kautta henkesi ja voimasi, kuule meitä laupias Herra Jumala! Aamen.

 

Englanti

Unfortunately this content isn't available in English

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

paikat:

Henkilöt:

Raamatunkohdat:

Aiheet: