Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works
Kirjoitus: Maakauppa

Maakauppa, § 22

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

Tekstin koko: A A A A


Näkymävalinnat:

§ 22

Nämä tällaiset näkymät ovat epäilemättä saaneet tiede- ja kirjallisuusseuran esittämään tämän kysymyksen maanmiestensä vastattavaksi. Isänmaan parasta ajatteleville tuottaakin mitä suurinta tyydytystä niiden tuominen yleisön tarkasteltavaksi. Mutta kuka ajattelee vapauden asiaa? Kaikki ovat siinä määrin sotkeutuneet säätelymääräysten ja ohjesääntöjen säilyttämisen lankoihin, että arvelen kunnianarvoisan77 seuran saavan valtavasti enemmän maakauppaa vastustavia kuin sitä puoltavia vastauksia.

Koska kuitenkin tunnen tiede- ja kirjallisuusseuran valistuneen suojelijan1 ja hänen jalon ajattelutapansa, en uskoakseni erehdy päätellessäni, että seuraa yleensä elähdyttää sama vapauden henki.

Jos vapaus tällä kerralla voittaa, kuten toivon, suvainnee kirjallisuusseura saattaa sen puheenjohtajansa kautta valtaistuimen tietoon; mutta jos orjuus voittaa ja vapaus, oikea kansalle kuuluva vapaus, poljetaan jalkoihin, toivon, että nämä kahleet päätyisivät piilohyllylle homehtuneiden paperinippujen sekaan arkiston pimeimpään osaan, jotta ne eivät olisi aiheuttamassa raskaampaa vankeutta jo kyllin kauan sortoa kärsineelle ihmiskunnalle.

Aurea Libertas toto non venditur auro.2

Ennius.

Suom. Heikki Eskelinen


  1. Seuran suojelija oli diplomaatti ja poliitikko Carl Fredrik Scheffer, yksi Kustaa III:n lähimmistä miehistä. Kuninkaalliseen suojelukseen seura tuli 1778, jolloin sen nimeen myös lisättiin ”kuninkaallinen”.
  2. Aurea Libertas toto non venditur auro.: Lat. ”kultaista vapautta ei voi ostaa kaikella maailman kullallakaan”. Lainauksen on arveltu olevan peräisin varhaiselta roomalaiselta runoilijalta Quintus Enniukselta.

Alkuperäisdokumentit

Alkukieli

§. 22.

Sådana utsigter, måste ofelbart bragt Vetenskaps och Vitterhets Samfundet, at til besvarande upgifva, sina landsmän, denna fråga. Den som tänker för fäderneslandets bästa, kan ej eller ega större nöje, än at lägga dem för allmänheten. Men hvem är det som tänker för frihet? En och hvar är så insnärd i regleringar och ordningars bibehållande, at jag tror, det vär77da Sällskapet öfverhopas med flera svar emot Landthandelen, än för den.

Men då jag känner Vetenskaps och Vitterhets Sällskapets uplysta Skydds-Herre,3 och des ädla tänkesätt, tror jag mig utan misstag kunna sluta, at Sällskapet i gemen röres af samma frihets-anda.

Vinner friheten denna gången, som jag hoppas, så täktes Vitterhets Sällskapet, genom sin Styresman, bringa den fram til Thronen; men segrar träldomen, och friheten, den rätta, nemligen folkets, undertrampas, då önskar jag, at dessa bojor, finge sit rum på gömmare-hyllan,4 bland möglade luntor, i det mörkaste Archivo, på det de ej måtte bereda et svårare fängelse, åt den redan nog länge tryckta menskligheten.

 

Aurea Libertas toto non venditur auro.5

Ennius.


  1. Sällskapets beskyddare var greve Carl Fredrik Scheffer, diplomat, politiker och författare och en av Gustav III:s närmaste män. Konungens beskydd och beteckningen ”kunglig” fick sällskapet 1778.
  2. bildligt för en hylla längst bak i ett skåp eller skafferi
  3. Aurea Libertas toto non venditur auro.: lat. ”den gyllene friheten säljes inte för allt guld i världen”; ett citat som ibland tillskrivits den fornromerska skalden Quintus Ennius

Suomi

§ 22

Nämä tällaiset näkymät ovat epäilemättä saaneet tiede- ja kirjallisuusseuran esittämään tämän kysymyksen maanmiestensä vastattavaksi. Isänmaan parasta ajatteleville tuottaakin mitä suurinta tyydytystä niiden tuominen yleisön tarkasteltavaksi. Mutta kuka ajattelee vapauden asiaa? Kaikki ovat siinä määrin sotkeutuneet säätelymääräysten ja ohjesääntöjen säilyttämisen lankoihin, että arvelen kunnianarvoisan77 seuran saavan valtavasti enemmän maakauppaa vastustavia kuin sitä puoltavia vastauksia.

Koska kuitenkin tunnen tiede- ja kirjallisuusseuran valistuneen suojelijan6 ja hänen jalon ajattelutapansa, en uskoakseni erehdy päätellessäni, että seuraa yleensä elähdyttää sama vapauden henki.

Jos vapaus tällä kerralla voittaa, kuten toivon, suvainnee kirjallisuusseura saattaa sen puheenjohtajansa kautta valtaistuimen tietoon; mutta jos orjuus voittaa ja vapaus, oikea kansalle kuuluva vapaus, poljetaan jalkoihin, toivon, että nämä kahleet päätyisivät piilohyllylle homehtuneiden paperinippujen sekaan arkiston pimeimpään osaan, jotta ne eivät olisi aiheuttamassa raskaampaa vankeutta jo kyllin kauan sortoa kärsineelle ihmiskunnalle.

Aurea Libertas toto non venditur auro.7

Ennius.

Suom. Heikki Eskelinen


  1. Seuran suojelija oli diplomaatti ja poliitikko Carl Fredrik Scheffer, yksi Kustaa III:n lähimmistä miehistä. Kuninkaalliseen suojelukseen seura tuli 1778, jolloin sen nimeen myös lisättiin ”kuninkaallinen”.
  2. Aurea Libertas toto non venditur auro.: Lat. ”kultaista vapautta ei voi ostaa kaikella maailman kullallakaan”. Lainauksen on arveltu olevan peräisin varhaiselta roomalaiselta runoilijalta Quintus Enniukselta.

Englanti

§ 22

Such prospects must inevitably have led the Society of Arts and Sciences to present this question to their fellow countrymen for an answer. Nor can he who has thoughts only for the true interest of the fatherland find greater pleasure than in submitting them to the public. But who is concerned for freedom? Everyone is so entangled in regulations and the maintenance of order that I believe the worthy77 Society will receive more replies opposed to rural trade than in favour of it.

But as I know the enlightened Patron of the Society of Arts and Sciences and his noble cast of mind,8 I believe I may without misjudgment assume the Society in general to be motivated by the same spirit of freedom.

Should freedom prevail on this occasion, as I hope, may the Society see fit through its Director to present it to the Throne, but should servitude prevail and freedom, the true one, namely that of the people, be trodden underfoot, then I wish those shackles to be found a place of concealment, among mouldy piles of paper, in the obscurest archive, so that they will not prepare an even harsher prison for humanity, already oppressed for long enough.

 

Aurea Libertas toto non venditur auro.9

Ennius.10


  1. the enlightened Patron: refers to count Carl Fredrik Scheffer (1715–86), diplomat, Councillor of the Realm, politician and writer. See the Commentary to this text, and Anders Chydenius’s life and work/Chydenius as an economist
  2. Aurea Libertas toto non venditur auro: “Liberty could not be sold at any price”.
  3. Quintus Ennius (c.239 bc–c.169 bc) was a Roman poet.

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

paikat:

Henkilöt:

Raamatunkohdat:

Aiheet: