Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works
Kirjoitus: Amerikkalaiset tuohiveneet

Amerikkalaiset tuohiveneet, § 7

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

Tekstin koko: A A A A


Näkymävalinnat:

§ 7

Lopuksi jätetään korkeiden viranomaisten harkittavaksi, eikö olisi järkevää jokaisessa läänissä rakennuttaa tällainen tuohivene tai useampiakin malliksi rahvaalle, jotta ihmiset näin saisivat valaistusta sekä niiden rakennus­tavasta että niiden käytön edullisuudesta, ja täten heitä kannustettaisiin itse valmistamaan näitä enemmän kuin näppäriä kulkuvälineitä.

Suom. Heikki Eskelinen

Alkuperäisdokumentit

Alkukieli

§. 7.

Sluteligen lämnas under Höga wederbörandernas ompröfwande, om det icke wore rådligit, at låta gemene man til prof förfärdiga en, eller flera, sådana näfwerbåtar i Länet, at de derigenom, så wäl om sättet, huru de äro giorde, som ock deras fördelachtiga nyttiande kunde få sig någon underrättelse, och således förmås, at sielfwa förfärdiga sig dessa mer än behändiga fartyg.

Suomi

§ 7

Lopuksi jätetään korkeiden viranomaisten harkittavaksi, eikö olisi järkevää jokaisessa läänissä rakennuttaa tällainen tuohivene tai useampiakin malliksi rahvaalle, jotta ihmiset näin saisivat valaistusta sekä niiden rakennus­tavasta että niiden käytön edullisuudesta, ja täten heitä kannustettaisiin itse valmistamaan näitä enemmän kuin näppäriä kulkuvälineitä.

Suom. Heikki Eskelinen

Englanti

§. 7.

It is finally proposed, subject to the approval of the authorities, that it might be advisable to allow the common people to construct one, or several, such birchbark boats in each county as an experiment, so that they could thereby obtain some information both about the way in which they are made and also their advantageous utilisation and thus be persuaded to produce these more than handy vessels themselves.

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

paikat:

Henkilöt:

Raamatunkohdat:

Aiheet: