Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works
Writing: American Birchbark Boats

American Birchbark Boats, § 7

Previous Section:

Next Section:

Font size: A A A A


Viewing Options:

§. 7.

It is finally proposed, subject to the approval of the authorities, that it might be advisable to allow the common people to construct one, or several, such birchbark boats in each county as an experiment, so that they could thereby obtain some information both about the way in which they are made and also their advantageous utilisation and thus be persuaded to produce these more than handy vessels themselves.

Original documents

Original language

§. 7.

Sluteligen lämnas under Höga wederbörandernas ompröfwande, om det icke wore rådligit, at låta gemene man til prof förfärdiga en, eller flera, sådana näfwerbåtar i Länet, at de derigenom, så wäl om sättet, huru de äro giorde, som ock deras fördelachtiga nyttiande kunde få sig någon underrättelse, och således förmås, at sielfwa förfärdiga sig dessa mer än behändiga fartyg.

Finnish

§ 7

Lopuksi jätetään korkeiden viranomaisten harkittavaksi, eikö olisi järkevää jokaisessa läänissä rakennuttaa tällainen tuohivene tai useampiakin malliksi rahvaalle, jotta ihmiset näin saisivat valaistusta sekä niiden rakennus­tavasta että niiden käytön edullisuudesta, ja täten heitä kannustettaisiin itse valmistamaan näitä enemmän kuin näppäriä kulkuvälineitä.

Suom. Heikki Eskelinen

English

§. 7.

It is finally proposed, subject to the approval of the authorities, that it might be advisable to allow the common people to construct one, or several, such birchbark boats in each county as an experiment, so that they could thereby obtain some information both about the way in which they are made and also their advantageous utilisation and thus be persuaded to produce these more than handy vessels themselves.

Previous Section:

Next Section:

Places:

Names:

Biblical references:

Subjects: