Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works
Muu lähde: Vuosikertomukset väkilukutauluissa

Väkilukutaulu 1772

Edellinen dokumentti: Väkilukutaulu 1771

Seuraava dokumentti: Väkilukutaulu 1773

Tekstin koko: A A A A


Näkymävalinnat:

TAB. I.

UTDRAG

Anmärkningar.

Twillingar

Tvenne hustrur hafva födt tvillingar

en 2 söner och en en son och en dotter.

 

II.Besynnerliga...

Enkan Sigred OlovsD:r föll ned af Badstugu lafven och dog deraf.

 

Hvilka SJUKDOMAR...

En smittande Rötfeber har detta år börjat grassera, doch ei än varit mycket dödelig.

 

Anmärkningar.

Tiufnaden har beklageligen blifvit så allmän, at en och hvar är osäker om alt det han äger. Sielfva de helgade rummen äro ei mera säkre. Denna Gamle-Carleby Moderkyrcka blef uti October Månad detta år jemte Sacristian, och alla där befinteliga Kistor och lås uppbrutne och alla sedlar bortstulne med smärre sölfverkäril, och något sölfver- och kåppar-peningar. Tiufvarne äro med flit och dryg kåstnad efterspanade, men hafva ännu ei kunnat ärtappas.

Väderleken var i våras alt til midsommaren ganska kall, men i Julii och Augusti månader gaf den Högsta en härlig värma, och derpå en någorlunda god åhrsväxt. Doch har spannemåls priset ännu ei fallit under 8 a 9. Plåtar Tunnan. Denna höst var emot all vanlighet under vår Nordiska himmel lång och varm. Hela November månad föll ingen snöö, ei eller tilfrös marken det ringaste förr än den 8 eller 9. Decembr. och näst för Julehögtiden inföll en stark och långsam blida, så at resande nödgade nyttia Chaise eller och rida. Men efter Helgen skärpte vinteren till, så att Nyårsdagen var en sträng Köld.

Strömmingsfänget ojemt och svagt, men sijk fisket någorlunda.

Kommentit

Rikollisuutta ilmeni edelleen, etenkin varkauksia. Lokakuussa varkaat tunkeutuivat jopa kirkon sakristiaan, mursivat kaikki lukot ja veivät kaikki setelit, jonkin verran hopea- ja kuparirahaa sekä hopeaesineitä. Varkaita ei vielä seuraavan vuoden tammikuuhun mennessä ollut saatu kiinni.

Leskiemäntä Sigred Olofsdotter Kaustarin kylästä oli pudonnut saunan lauteilta ja kuollut, minkä poikkeuksellisen tapahtuman Chydenius halusi saattaa keskusvallan tietoon.

Tiet olivat 1700-luvulla vaatimattomia, ja keskitalven rekikelit antoivatkin sen takia yleensä tilaisuuden nopeaan ja vaivattomaan matkantekoon. Kuitenkin vuonna 1772 alkutalvi oli ollut poikkeuksellisen lämmin, ja ennen joulua alkanut suojasää oli tehnyt reellä kulkemisen mahdottomaksi, niin että matkaa oli tehtävä kärryillä tai ratsain.

Alkuperäisdokumentit

Alkukieli

Tyvärr är detta innehåll inte tillgängligt på svenska

Suomi

TAB. I.

UTDRAG

Anmärkningar.

Twillingar

Tvenne hustrur hafva födt tvillingar

en 2 söner och en en son och en dotter.

 

II.Besynnerliga...

Enkan Sigred OlovsD:r föll ned af Badstugu lafven och dog deraf.

 

Hvilka SJUKDOMAR...

En smittande Rötfeber har detta år börjat grassera, doch ei än varit mycket dödelig.

 

Anmärkningar.

Tiufnaden har beklageligen blifvit så allmän, at en och hvar är osäker om alt det han äger. Sielfva de helgade rummen äro ei mera säkre. Denna Gamle-Carleby Moderkyrcka blef uti October Månad detta år jemte Sacristian, och alla där befinteliga Kistor och lås uppbrutne och alla sedlar bortstulne med smärre sölfverkäril, och något sölfver- och kåppar-peningar. Tiufvarne äro med flit och dryg kåstnad efterspanade, men hafva ännu ei kunnat ärtappas.

Väderleken var i våras alt til midsommaren ganska kall, men i Julii och Augusti månader gaf den Högsta en härlig värma, och derpå en någorlunda god åhrsväxt. Doch har spannemåls priset ännu ei fallit under 8 a 9. Plåtar Tunnan. Denna höst var emot all vanlighet under vår Nordiska himmel lång och varm. Hela November månad föll ingen snöö, ei eller tilfrös marken det ringaste förr än den 8 eller 9. Decembr. och näst för Julehögtiden inföll en stark och långsam blida, så at resande nödgade nyttia Chaise eller och rida. Men efter Helgen skärpte vinteren till, så att Nyårsdagen var en sträng Köld.

Strömmingsfänget ojemt och svagt, men sijk fisket någorlunda.

Englanti

Unfortunately this content isn't available in English

Edellinen dokumentti: Väkilukutaulu 1771

Seuraava dokumentti: Väkilukutaulu 1773