Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works

Svar På Frågan Om bästa sättet at upodla Mosslupna Ängar; Hvilken fråga Af Kongl. Vetensk. Academien Blef upgifven, År 1761