Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works

Tankar wid genomläsandet af herr professoren doctor Gabr. Er. Haartmans Memorial till Kongl: Finska Hushållnings Sällskapet rörande min be­rättelse om koppympningen