Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works

Riksens höglofl. ständers stora deputations tredje utskotts betänkande, angående skrif- och tryckfriheten; gifwit wid riksdagen i Stockholm then 18 december 1765.