Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works

Anwisning til swar, på de magist. Chydenius förestäldte 14 frågor, rörande Källan til rikets wanmagt