Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works
Skrift: Predikningar Öfver Tio Guds Bud: VII. Predikan

Sjunde budordspredikan, § 4

Föregående avsnitt:

Följande avsnitt:

Textstorlek: A A A A


Visningsalternativ:

§. 4.

Texten 2 Mos. 20: v. 14.

Tu skalt icke göra hor.7

Vi vilje i Herrans namn betrakta det sjette budet i Herrans Lag: Tu skalt icke göra hor, så at vi därvid märke:

1. Hvad som här förstås med hordom?

2. Hvad Gud i anseende därtil här förbjuder

och

3. Hvad han befaller.

Men Herre Gud, våra Fäders Gud, var med oss och välsigna äfven denna vår betraktelse til dit stora namns ära, och vår egen upbyggelse! Amen.

Originalspråk

§. 4.

Texten 2 Mos. 20: v. 14.

Tu skalt icke göra hor.7

Vi vilje i Herrans namn betrakta det sjette budet i Herrans Lag: Tu skalt icke göra hor, så at vi därvid märke:

1. Hvad som här förstås med hordom?

2. Hvad Gud i anseende därtil här förbjuder

och

3. Hvad han befaller.

Men Herre Gud, våra Fäders Gud, var med oss och välsigna äfven denna vår betraktelse til dit stora namns ära, och vår egen upbyggelse! Amen.

Finska

§ 4

Teksti 2. Moos. 20:14

Älä tee huorin.1 7

 

Haluamme tässä Herran nimessä tarkastella Herran lain kuudetta käskyä Älä tee huorin, josta me otamme esiin seuraavaa:

1) Mitä tässä tarkoitetaan huoruudella?

2) Mitä Jumala sen suhteen tässä kieltää sekä

3) mitä hän käskee.

 

Mutta Herra Jumala, meidän isiemme Jumala, ole kanssamme ja siunaa myös tätä tarkasteluamme suuren nimesi kunniaksi ja oman mielemme ylennykseksi! Aamen.


  1. 1933

Engelska

Unfortunately this content isn't available in English

Föregående avsnitt:

Följande avsnitt:

Platser:

Personer:

Bibelställen:

Teman: