Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works
Skrift: Svar på frågan angående kärrors förbättring

Svar på frågan angående kärrors förbättring, titelblad

Föregående avsnitt:

Följande avsnitt:

Textstorlek: A A A A


Visningsalternativ:

Svar På Frågan, Angående Kärrors Förbättring, Som Kongl. Vetenskaps Academien Framstälde för År 1763.

Stockholm, Tryckt hos Direct. Lars Salvius, 1764.1


  1. Originalets företal [s. iii-viii] och Jacob Faggots bidrag Öfver-Directeurens herr Jacob Faggots Beskrifning På en arbets-kärra af ny inrättning: til Svar på Kongl. Vetenskaps Academiens därom utgifne Fråga (s. 2–5) är inte återgivna här.

Originaldokument

Originalspråk

Svar På Frågan, Angående Kärrors Förbättring, Som Kongl. Vetenskaps Academien Framstälde för År 1763.

Stockholm, Tryckt hos Direct. Lars Salvius, 1764.2


  1. Originalets företal [s. iii-viii] och Jacob Faggots bidrag Öfver-Directeurens herr Jacob Faggots Beskrifning På en arbets-kärra af ny inrättning: til Svar på Kongl. Vetenskaps Academiens därom utgifne Fråga (s. 2–5) är inte återgivna här.

Finska

[i]

 

Vastaus Kuninkaallisen tiedeakatemian 1763 esittämään kysymykseen kärryjen parantamisesta.

Tukholmassa Lars Salviuksen kirjapainossa 1764.3


  1. Otsikon jälkeen seuraava alkuperäisen julkaisun esipuhe (s. [iii–viii]) ja Jacob Faggotin kirjoitus Öfver-directeurens herr Jacob Faggots beskrifning på en arbets-kärra af ny inrättning: til svar på Kongl. Vetenskaps Academiens därom utgifne fråga (s. 2–5) on jätetty julkaisematta.

Engelska

Unfortunately this content isn't available in English

Föregående avsnitt:

Följande avsnitt:

Platser:

Personer:

Bibelställen:

Teman: