Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works
Skrift: Predikningar Öfver Tio Guds Bud: VIII. Predikan

Åttonde budordspredikan, Titelbladet och Imprimatur

Föregående avsnitt:

Följande avsnitt:

Textstorlek: A A A A


Visningsalternativ:

[91]

Fortsättning Af Predikningar Öfver Tio Guds Bud.

Af Anders Chydenius.

Th. Doct. Prost Och Kyrkoh. I Gamla Carleby.

Bihang.

Förklaringar Öfver II. och III. St. Böned. Texter.1

MDCCLXXXII

Vol. IV. St. 2.

Stockholm Och Upsala,

Hos Swederus 1782.[92]

Imprimatur Eric Hydrén Fac. Theol. h. t. Decanus.2


  1. Bihanget med förklaringar över andra och tredje stora bönedagens texter är inte skrivet av Chydenius och har således inte tagits med i utgåvan.
  2. Fac. Theol. h. t. Decanus.: teologiska fakultetens dekan denna termin; lat. hujus termini, denna termin
Originalspråk

[91]

Fortsättning Af Predikningar Öfver Tio Guds Bud.

Af Anders Chydenius.

Th. Doct. Prost Och Kyrkoh. I Gamla Carleby.

Bihang.

Förklaringar Öfver II. och III. St. Böned. Texter.3

MDCCLXXXII

Vol. IV. St. 2.

Stockholm Och Upsala,

Hos Swederus 1782.[92]

Imprimatur Eric Hydrén Fac. Theol. h. t. Decanus.4


  1. Bihanget med förklaringar över andra och tredje stora bönedagens texter är inte skrivet av Chydenius och har således inte tagits med i utgåvan.
  2. Fac. Theol. h. t. Decanus.: teologiska fakultetens dekan denna termin; lat. hujus termini, denna termin

Finska

[91]

Saarnoja kymmenestä käskystä, jatkoa.

 

Anders Chydenius,

teologian tohtori, rovasti ja Kokkolan kirkkoherra.

 

Liite: Toisen ja kolmannen suuren rukouspäivän tekstien selitys.5

 

MDCCLXXXII

Nide 4, vihko 2.

 

Tukholma ja Uppsala.

Swederuksen kustantama 1782.[92]

 

Painoluvan antanut Eric Hydrén, teologisen tiedekunnan dekaani tällä lukukaudella.


  1. Tämä ei ole Chydeniuksen kirjoittama, eikä sitä siten ole julkaistu tässä niteessä.

Engelska

Unfortunately this content isn't available in English

Föregående avsnitt:

Följande avsnitt:

Platser:

Personer:

Bibelställen:

Teman: