Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works
Skrift: Predikningar över andra huvudstycket: Andra katekespredikan

Andra katekespredikan, Titelbladet och Imprimatur

Föregående avsnitt:

Följande avsnitt:

Textstorlek: A A A A


Visningsalternativ:

[227]

Fortsättning Af Predikningar Öfver Andra Hufvudstycket I Catechesen.

Af Anders Chydenius.

Th. Doctor, Prost och Kyrkoherde i Gamla Carleby.

Vol. VI. St. 3.

 

Med Kongl. Maj.ts Allernådigste Privilegio.

Upsala, Hos M. Swederus K. A. B.1 1784.[228]

 

Imprimatur. Upsala Consistorium Ecclesiasticum den 18 Junii 1783.

Ad mandatum2 Sven Wijkman Casparsson. E. O. Th. Adj. o. V. Cons. v. Not.3


  1. K. A. B.: kunglig akademisk bokhandlare
  2. Ad mandatum: lat. enligt uppdrag
  3. E. O. Th. Adj. o. V. Cons. v. Not.: extra ordinarie teologie adjunkt och vice notarie vid högvördiga konsistorium; V. = lat. venerandi, högvördiga
Originalspråk

[227]

Fortsättning Af Predikningar Öfver Andra Hufvudstycket I Catechesen.

Af Anders Chydenius.

Th. Doctor, Prost och Kyrkoherde i Gamla Carleby.

Vol. VI. St. 3.

 

Med Kongl. Maj.ts Allernådigste Privilegio.

Upsala, Hos M. Swederus K. A. B.4 1784.[228]

 

Imprimatur. Upsala Consistorium Ecclesiasticum den 18 Junii 1783.

Ad mandatum5 Sven Wijkman Casparsson. E. O. Th. Adj. o. V. Cons. v. Not.6


  1. K. A. B.: kunglig akademisk bokhandlare
  2. Ad mandatum: lat. enligt uppdrag
  3. E. O. Th. Adj. o. V. Cons. v. Not.: extra ordinarie teologie adjunkt och vice notarie vid högvördiga konsistorium; V. = lat. venerandi, högvördiga

Finska

[227]

Saarnoja katekismuksen toisesta pääkappaleesta, jatkoa

Anders Chydenius, teologian tohtori, rovasti ja Kokkolan kirkkoherra

Osa VI, vihko 3

 

Kuninkaallisen majesteetin kaikkein armollisimmalla privilegiolla

Uppsala, M. Swederus, kuninkaallinen akateeminen kirjakauppias 1784.[228]

 

Painatusluvan antanut Uppsalan tuomiokapituli 18.6.1783

Viran puolesta Sven Wijkman Casparsson, ylimääräinen teologian yliopistonapulainen ja kunnianarvoisen tuomiokapitulin varanotaari

Engelska

Unfortunately this content isn't available in English

Föregående avsnitt:

Följande avsnitt:

Platser:

Personer:

Bibelställen:

Teman: