Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works

Lewenhaupt, Charles Emil

1721–96, greve, riksdagsledamot, senare lantmarskalk