Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works

”Lähteen” vastakirjoitukset

Tekstin koko: A A A A


Näkymävalinnat:

Huhtikuussa 1765 ilmestynyt Valtakunnan heikkouden lähde herätti kiivasta keskustelua. Nopeaan tahtiin ilmestyi kymmenkunta sitä arvostelevaa kirjoitusta.

Chydenius vastasi saman vuoden marraskuussa Seikkaperäinen vastaus -kirjoituksellaan, josta muodostui hänen laajin poliittinen tekstinsä.

Tässä julkaistaan kaksi vastakirjoitusta, joihin Chydenius reagoi.

[Runeberg, Edvard Fredric], Valtakunnan heikkouden lähteestä otettuja vesinäytteitä, Tukholma 1765, s. 55–66.

Chydeniuksen vastaus Runebergin kirjoitukseen sisältyy Seikkaperäiseen vastaukseen, §:stä 67 eteenpäin.

[Lewenhaupt, Charles Emil], Neljätoista Valtakunnan heikkouden lähdettä koskevaa kysymystä maisteri Anders Chydeniukselle, Tukholma 1766.

Debatti jatkui vielä Seikkaperäisen vastuksen ilmestymisen jälkeen. Vuoden 1766 alussa ilmestyi anonyymi Neljätoista Valtakunnan heikkouden lähdettä koskevaa kysymystä maisteri Anders Chydeniukselle, jonka katsotaan olevan kreivi Charles Emil Lewenhaupt nuoremman kirjoittama. Chydenius vastasi kirjoituksellaan Opastus vastaukseksi maisteri Chydeniukselle esitettyihin 14 kysymykseen koskien teosta Valtakunnan heikkouden lähde.

Alkukieli

Källan til rikets wan-magt, som utkom i april 1765, åstadkom en häftig debatt. Ett tiotal motskrifter publicerades i snabb takt.

Chydenius bemötte kritiken med en skrift som blev den mest omfattande av hans ekonomisk-politiska texter. Den utkom på Lars Salvius tryckeri i november 1765 under titeln Omständeligt Swar, På den genom Trycket utkomne Wederläggning af Skriften, Kallad: Källan til Rikets Wanmagt, Jämte Anmärkningar Öfwer De wid samma Källa anstälda Wattu-Prof.

Här utges två skrifter som fick Chydenius att reagera.

[Runeberg, Edvard], Wattu-Prof wid Källan til Rikets Wanmagt. Stockholm 1765. (s. 55-65)

Chydenius svar på Runebergs skrift ingår i Omständligt svar, från § 67 till slutet.

[Lewenhaupt, Karl Emil d.y.], Fjorton Frågor till Herr Mag. Anders Chydenius, rörande Källan til Rikets Wanmakt. Stockholm, 1766.

Debatten fortsätte ännu efter Omständligt svar utkommit. I början av 1766 utkom den anonymt publicerade skriften Fjorton frågor til herr mag. Anders Chydenius, som anses vara författad av greve Charles Emil Lewenhaupt d.y. Chydenius svarade med skriften Anwisning til swar, på de magist. Chydenius förestäldte 14 frågor, rörande Källan til rikets wanmagt.

Suomi

Huhtikuussa 1765 ilmestynyt Valtakunnan heikkouden lähde herätti kiivasta keskustelua. Nopeaan tahtiin ilmestyi kymmenkunta sitä arvostelevaa kirjoitusta.

Chydenius vastasi saman vuoden marraskuussa Seikkaperäinen vastaus -kirjoituksellaan, josta muodostui hänen laajin poliittinen tekstinsä.

Tässä julkaistaan kaksi vastakirjoitusta, joihin Chydenius reagoi.

[Runeberg, Edvard Fredric], Valtakunnan heikkouden lähteestä otettuja vesinäytteitä, Tukholma 1765, s. 55–66.

Chydeniuksen vastaus Runebergin kirjoitukseen sisältyy Seikkaperäiseen vastaukseen, §:stä 67 eteenpäin.

[Lewenhaupt, Charles Emil], Neljätoista Valtakunnan heikkouden lähdettä koskevaa kysymystä maisteri Anders Chydeniukselle, Tukholma 1766.

Debatti jatkui vielä Seikkaperäisen vastuksen ilmestymisen jälkeen. Vuoden 1766 alussa ilmestyi anonyymi Neljätoista Valtakunnan heikkouden lähdettä koskevaa kysymystä maisteri Anders Chydeniukselle, jonka katsotaan olevan kreivi Charles Emil Lewenhaupt nuoremman kirjoittama. Chydenius vastasi kirjoituksellaan Opastus vastaukseksi maisteri Chydeniukselle esitettyihin 14 kysymykseen koskien teosta Valtakunnan heikkouden lähde.

Englanti

Unfortunately this content isn't available in English

Valtiopäivät:

Aihe:

Lähdetyyppi:

Suhde Chydeniukseen:

Kontekstii:

Ajoitus: